Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Analys: Gratis dagis kan bli kommunalvalsfråga i hela landet

Från 2016
Uppdaterad 10.11.2016 08:35.
Marianne Sundholm.
Bildtext Marianne Sundholm är nyhetschef på Yle Huvudstadsregionen.
Bild: Yle/Johanna Kannasmaa

Frågan om gratis småbarnspedagogik har ett brett stöd över partigränserna, trots att det inte är länge sedan regeringen skar i rätten till dagvård. Nu lyfts frågan stort i Helsingfors - ett halvt år före kommunalvalet.

Det uppstod nästan en tävlan mellan De Gröna och SDP i Helsingfors i måndags när det gällde att visa vems idé frågan om gratis småbarnspedagogik ursprungligen var. "Helsingfors visar riktningen för hela landet" skrev SDP i sitt budgetpressmeddelande. "Gratis halvdags småbarnspedagogik var ett av våra huvudmål i förhandlingarna", skrev De gröna.

I all sin enkelhet handlar det om att också yngre barn skulle få rätt till gratis fostran, enligt samma princip som sexåringarna har i förskolan i dag, fyra timmar om dagen.

Modellerna för hur det skulle genomföras och vad det skulle kosta varierar beroende på vilket parti man frågar. Klart är åtminstone att det här verkar bli en fråga för kommunalvalskampanjer, och den kommer knappast att begränsa sig till huvudstaden.

OAJ-enkät ger starkt stöd

Att frågan om gratis småbarnspedagogik nu seglar upp starkt i Helsingfors borde egentligen inte komma som en överraskning. Helsingfors trotsade regeringen redan för ett år sedan när staden bestämde att inte begränsa den subjektiva rätten till dagvård. Många andra storstäder i landet gjorde lika som Helsingfors. Och enligt en färsk enkät från OAJ (från oktober) är både Samlingspartiet, De gröna, SDP, Vänstern och SFP för gratis småbarnspedagogik för över 3-åringar. OAJ:s fråga gällde gratis halvdagar.

För De gröna och SDP verkar det här bli en nationell fråga. Också SFP understöder avgiftsfri småbarnspedagogik i sin skuggbudget.

Gratis förmiddag, avgiftsbelagd eftermiddag?

Kommunförbundet har utvecklat en modell där man övergår till gratis småbarnspedagogik gradvis. Först skulle femåringarna få rätt till gratis fostran fyra timmar per förmiddag, och senare skulle fyraåringarna få det. Eftermiddagsvården skulle fortfarande vara avgiftsbelagd. Partierna i Helsingfors utreder nu vad som skulle passa Helsingfors bäst och tar ställning till det nästa sommar när nästa fullmäktige gör upp sitt strategiprogram. I praktiken kan gratis småbarnspedagogik bli aktuellt tidigast 2018.

I en drömvärld skulle dagvården vara gratis samtidigt som den höll hög kvalitet. I realiteten är kommunerna ekonomiskt pressade. Kommunförbundet har räknat ut att gratis småbarnspedagogik skulle ge kommunerna tilläggsutgifter på 300 miljoner euro, på nationell nivå.

Det här kommer från att fler 4- och 5-åringar skulle få dagvårdsplats, samt att dagvårdsavgifterna skulle sänkas med 40 procent. Kommunförbundet påminner också om att en kompensering genom att höja dagvårdsavgifterna skulle kräva en lagändring: maximalavgiften på 290 euro per månad är fastslagen i lag.

Dagisavgifterna täcker ändå bara en bråkdel av utgifterna

Politikerna i Helsingfors understryker ändå att gratis småbarnspedagogik inte skulle innebära väldigt stora hål i dagvårdskassan. Till exempel går över 90 procent av femåringarna redan i dag i dagis, så det skulle inte vara fråga om många fler barn.

Dagvårdsavgiften som familjerna betalar täcker redan i dag en väldigt liten del av dagvårdens verkliga utgifter. Enligt De grönas beräkningar i Helsingfors skulle gratis småbarnspedagogik för alla 5-åringar därför kosta staden bara 3 miljoner euro till.

När Yle Huvudstadsregionen ringer upp politiker för att få svar på varför dagvården ska få ännu en tilläggsutgift är motiveringarna enkla. Vi ser gratis utbildning för skolbarn som en självklarhet, varför inte erbjuda fostran också åt småbarn under deras viktigaste år, förklarar SDP:s Pilvi Torsti.

De grönas Otso Kivekäs säger samma sak: gratis småbarnspedagogik skulle ge barnen en jämnare start i skolan. Huvudmålet med gratis småbarnspedagogik är alltså inte att sänka dagvårdsavgifterna för dem som redan utnyttjar dagis - huvudmålet är att få alla barn att gå i dagis.

Huvudmålet med gratis småbarnspedagogik är inte att sänka dagvårdsavgifterna för dem som redan utnyttjar dagis - huvudmålet är att få alla barn att gå i dagis.

Det här skulle innebära en utveckling mot den svenska modellen där det inte längre heter dagvård utan förskola, och inte dagistant utan pedagog. Det kan kännas som en småsak att fästa sig vid termer, men det handlar om att sluta se dagvården som bara en förvaringsplats medan föräldrarna jobbar. Politikerna vill förstärka dagvårdens roll som förberedande fostran för den skolvardag barnen snart ska möta.

Och det är här det blir intressant också på nationell nivå: Finland har en regering vars beslut bara för ett år sedan ledde till att en stor del av kommunerna skar i den subjektiva rätten till dagvård.

Att en majoritet av partierna, regeringspartiet Samlingspartiet medräknat, flaggar för gratis småbarnspedagogik ger helt motsatta signaler. Regeringspartierna Centern och Sannfinländarna har däremot inte visat intresse för gratis småbarnspedagogik.

Det blir intressant att se hur långt idén sprider sig från huvudstaden nu när kommunalvalet närmar sig.

Barn pysslar.

Helsingforspolitiker satsar pengar på barnen

Staden ska utreda avgiftsfri småbarnspedagogik.