Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Trumps seger kan påverka Finlands ekonomi

Från 2016
Uppdaterad 09.11.2016 13:29.
Penna Urrila, chefsekonomist vid Finlands näringsliv EK.
Bildtext Finlands näringslivs EK:s ledande ekonom Penna Urrila

Om USA:s nästa president Donald Trump förverkligar sina vallöften kommer hela världshandeln att drabbas av ökad protektionism. Det skulle drabba små exportberoende länder som Finland extra hårt, säger Penna Urrila, ledande ekonom på Finlands näringsliv EK.

För tillfället är det mycket oklart hurdan ekonomisk politik USA kommer att föra under Donald Trump. Dels är det oklart om han faktiskt tänker försöka förverkliga sina vallöften, dels är det oklart om han kommer att lyckas med det även om han försöker. Å andra sidan har republikanerna majoritet i senaten. I teorin kan Trump bli en handlingskraftigare president än Obama.

Om Trump verkligen genomför den ekonomiska politik han har lovat ser Finlands näringsliv EK:s ledande ekonom det som ett slag mot hela den globala ekonomin.

- Om USA vänder in på en väg av ökad protektionism är det negativt både för hela världsekonomin och för ett litet land som Finland som lever av den fria världshandeln.

De första som skulle drabbas är förstås de företag som i dag exporterar till USA.

- Många finländska företag som exporterar till USA måste ha tillgång till den amerikanska marknaden på vettiga villkor. Om USA börjar skydda sina egna företag eller egna intressen på ett osunt sätt skadar det de finländska exportföretagen, säger Penna Urrila.

Ökad protektionism i USA skulle sprida sig

En ökad protektionism skulle på lite längre sikt drabba hela Finlands ekonomi.

- Så småningom skulle effekterna sprida sig till den inhemska ekonomin. Man kan inte säga att någon bransch skulle vara helt skyddad om världsekonomin vänder kraftigt neråt, säger Penna Urrila.

Samtidigt betonar han att allt ännu är mycket osäkert.

- Nu måste vi vänta på Trumps utnämningar och se ett hurdant team han bygger upp och hurdan politik han i praktiken kommer att genomföra. Det är mycket svårt att säga något exakt i dagens läge, men att det är helt klart att det är en negativ överraskning.

Det som däremot är klart är att en ökad protektionism i USA sannolikt skulle sprida sig också till andra delar av världen.

- Det är naivt att tänka sig att ett stort land i världsekonomin kan börja gå egna vägar helt utan några som helst reaktioner. På ett eller annat sätt är jag rädd för att det skulle leda till reaktioner i Asien eller Europa. Det här kan vara en början på en ny längre period av global tillbakagång för globaliseringen och den fria handeln. Om man också börjar stänga dörrar i Asien och hela världsekonomin är på väg in i en period där protektionismen ökar kommer det att vara mycket skadligt för de finländska företagen, säger Penna Urrila.

Osäkerheten i USA drabbar också Finland

Det man kan säga redan nu är att presidentvalet har ökat osäkerheten på marknaden

- Finansmarknaden prissätter osäkerheten hela tiden. Om man tittar på börskurser eller valutakurser var reaktionerna först ganska kraftiga, men sedan har börskurserna börjat återhämta sig en aning. Man kan ändå säga att osäkerheten har ökat till en alldeles ny nivå. Vi kommer att tvingas leva några veckor och månader med den nya osäkerheten. Först så småningom när den nya presidenten tillträder sitt ämbete i början av nästa år tror jag att man kan säga något mera konkret, säger Penna Urrila.

För Finland som först nyligen har börjat få igång en långsam tillväxt kommer valresultatet olägligt.

- Det är skadligt för Finland på samma sätt som det är skadligt för de flesta andra länder. Många andra mindre exporterande länder är i samma situation. USA har inte hört till Finlands största exportländer, men exporten dit har under den senaste tiden utvecklats ganska bra och dess betydelse har ökat. Om vi nu får en nedgång i faktiska exportsiffror och en mera allmän nedgång i världsekonomin är det skadligt för Finland. Det kan minska på åtminstone en del av vår förväntade tillväxt, säger Penna Urrila.

Diskussion om artikeln