Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Motsägelsfulla svar på Peter Östmans spörsmål

Från 2016
Uppdaterad 09.11.2016 15:21.
Läkare och patient
Bildtext Arkivbild.
Bild: YLE

Peter Östman (KD) är missnöjd med det svar han fått på sitt spörsmål om valfrihet i vården och rätt till vård på svenska.

Östman fick svar på sitt spörsmål i riksdagen av familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Ministerns svar innehåller enligt Peter Östman motsägelsefulla argument och svaret ger möjligheter att också i fortsättningen skicka svenskspråkiga åldringar för vård till enspråkigt finska orter.

Reisjärvi-fallet inspirerade till spörsmålet

Yle Österbotten lyfte i början av oktober fram fallet med en äldre svenskspråkig dam i Karleby som placerades för vård i helfinska Reisjärvi. Det här stoppades av en anhörig som inte gick med på det.

I svaret till spörsmålet skriver minister Rehula att Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice är en tvåspråkig samkommun med service på båda språken. Man försöker ordna patientens vård på ett så bra sätt som möjligt.

Det här svaret tillfredsställer inte Peter Östman.

- På ett så bra sätt som möjligt kan juridiskt tolkas som en öppen fullmakt att föra svenskspråkiga åldringar också i fortsättningen till Kaustby och Reisjärvi, säger Peter Östman.

Svaret var väntat

Peter Östman säger att de svar han fått på sina frågor var väntade och ganska runt formulerade och motsägelsefulla. Hälso- och sjukvårdslagen förutsätter att hälso- och sjukvård ska ordnas på finska och svenska i tvåspråkiga samkommuner och kommuner. Klienterna ska bli betjänade på det språk de väljer sägs i svaret.

- Det är bra så. Men i det nämnda Reisjärvifallet fungerade det inte så.

Peter Östmans spörsmål i riksdagen innehöll tre frågor. Dels gällde det en språkkonsekvensbedömning av de lagar som gäller reformen av social- och hälsovården liksom jourfrågan, dels valfrihetsfrågor vid val av vårdinrättning. Den tredje delfrågan gällde patientens rättighet enligt grundlagen till betjäning på sitt modersmål.