Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Skärgårdsbor får tycka till om sin kulturmiljö

Från 2016
Morgondimma i Medelby, Houtskär
Bild: Yle/Linus Hoffman

I Pargas är arbetet med ett kulturmiljöprogram för Åboland i full gång. Aktuellt nu är att skärgårdsborna ska få säga vad de tycker fungerar bra och vad som borde utvecklas i sin närmiljö.

Det är Egentliga Finlands landskapsmuseum och Curatio, byggnadsvårdsföreningen i Åboland, som tillsammans med ortsbor och lokala aktörer jobbar för att skapa ett kulturmiljöprogram för Åboland.

Samlar in lokalbefolkningens åsikter

Forskarna Teija Mustonen och Anniina Lehtokari har redan gjort byggnadsinventeringar runt om i Åboland. Men eftersom det är lokalbefolkningen som känner orten bäst samlar man nu också in deras åsikter om allt från vandringsleder, mötesplaster och byggnader som måste bevaras.

Landskapsmuseet och Curatio samlar in kulturmiljö i skärgården.
Bildtext Marianne Hemgård, Paula Saarento och Teija Mustonen vill veta vad skärgårdsborna tycker om sin kulturmiljö.
Bild: Yle/Johanna Ventus

- Vi vill mycket gärna veta vad invånarna själva tycker är värdefullt och vad de tycker behöver utvecklas. Vi vill inte att kulturmiljöprogrammet bara ska bygga på landskapsmuseets inventeringar utan vill att lokalbefolkningen ska berätta vad de tycker eftersom det är de som känner till miljön bäst. Framförallt vill vi veta vilka idéer människorna i skärgården själva har för de kan vi ju inte känna till, säger Marianne Hemgård från byggnadsvårdsföreningen Curatio.

Två personer springer på isen under bron till Hyppeis i Houtskär
Bildtext Skärgårdsborna känner sin ort bäst och därför borde kulturmiljöprogrammet bygga på deras åsikter.
Bild: Yle/Marie Söderman

"Hyppeis vackraste platsen i Houtskär"

Tanken är att kulturmiljöprogrammet som man nu håller på att utveckla ska ligga till grund för bland annat byaplaner och planläggning. Också till exempel turistföretagare ska kunna använda kulturmiljöprogrammet i sitt arbete. För att få med ortsbornas åsikter besökte forskare från landskapsmuseet Korpo och Houtskär förra veckan och då fick invånarna svara på bland annat vilka platser och byggnader de tycker är speciellt vackra. På plats i Houtskär var Jami Helmiö och så här svarade han.

- Den vackraste platsen i Houtskär måste jag säga är Hyppeis där jag själv bor. Här finns vackra båthus och gamla byggnader nära stranden. Det är en äkta skärgårdsby.

Jami Helmi bor på Hyppeis i Houtskär.
Bildtext Jami Helmiö tycker Hyppeis är den vackraste platsen i Houtskär.
Bild: Yle/Johanna Ventus

Också på frågan vilka byggnader som är speciellt viktiga på orten håller sig Jami Helmiö till Hyppeis.

- Vi har fin gammal skola i Hyppeis som nu står tom. Den är viktig, inte bara för Hyppeisborna utan för hela Houtskär. Jag tycker byggnaden skulle fungera bra som en restaurang eller ett hotell.

Hyppeis skola i Houtskär.
Bildtext Den gamla skolan i Hyppeis måste bevaras tycker Houtskärsbon Jami Helmiö.
Bild: Yle/Marie Söderman

Här är frågorna landskapsmuseet vill ha svar på:

  1. Vilka drag är enligt din åsikt väsentliga och viktiga i just din miljö?
  2. Vad tycker du är a) vackert b) fult i miljön?
  3. Vilka platser, byggnader eller faktorer i landskapet är enligt din uppfattning speciellt vackra? (T.ex en vacker gård, strandäng eller motionstig.)
  4. Vilka platser är utsiktsplatser, mötesplatser och utfärdsobjekt?
  5. Vilka platser, byggnader eller andra objekt är på något annat sätt betydande för byn eller orten, till exempel på grund av viktiga händelser eller personhistoria?
  6. Vilka faktorer kommer att förändra miljön inom en nära framtid?
  7. Vilka problemställen finns det och vad borde göras åt dem?
  8. Vilka drag tror du att en nyligen inflyttad person eller gäst uppskattar här?

Om du har åsikter om kulturmiljön på din ort och inte hade möjlighet att delta på träffarna i Korpo och Houtskär förra veckan kan du ta kontakt med forskare Paula Saarento vid landskapsmuseet per mejl paula.saarento@turku.fi eller på nummer 040 7075104.

Diskussion om artikeln