Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa centralsjukhus får ny byggnad för 130 miljoner euro

Från 2016
Uppdaterad 10.11.2016 23:25.
Den nya akuten vid Vasa centralsjukhus
Bildtext Arkivbild.
Bild: Yle/ Malin Hulkki

Ett nytt hus ska uppföras på Vasa centralsjukhus område. Det kallas Österbottens SOTE-hus och beräknas kosta 130 miljoner euro. Den effektivering huset medför ska minska sjukhusets personal med 165 årsverken.

Nybyggnationen kallas Österbottens SOTE-hus eftersom det i huset kommer att finnas tjänster för hela landskapet. Sjukvårdsdistriktets styrelse beslöt på torsdagen att låta planerna för byggnaden gå vidare. Planen är att anhållan om undantagslov ska kunna lämnas in på vårvintern 2017.

I huset kommer man att samla såväl landskapsmässiga som privatsektorns primärvårds-, specialsjukvårds-och socialvårdstjänster.

Enligt sjukvårdsdistriktets direktör Göran Honga är behovet av en nybyggnation tydligt. Just nu vistas man i utrymmen som medför hälsorisker för personalen.

165 årsverken färre

Via SOTE-huset vill man få till stånd en effektiv utrymmesanvändning och personalminskningar. Personalmängden planeras minska med 165 årsverken.

Med hjälp av det nya huset kan den psykiatriska vården inhysas i samma helhet med de övriga specialiteterna och stödtjänsterna. Det här innebär en avskaffning av alla fastigheter i Roparnäs.

Totalt satsas nästan 165 miljoner

SOTE-husets totalkostnader blir cirka 130 miljoner euro.

Förutom SOTE-huset ändras och saneras X-huset för 7,7 miljoner euro. Dessutom planeras och byggs ett nytt parkeringshus för 12 miljoner euro.

Ny infrastruktur på tomten (vägar, tunnlar etc.) kommer att kosta 9,8 miljoner euro. Man reserverar också medel för ny automationsteknik för 5,5 miljoner euro.

Totalt uppgår kostnaderna till 164,6 miljoner euro.

Projektet är planerat att förverkligas och finansieras i bolagsform. Sjukvårdsdistriktet står för planeringskostnaderna i initialskedet. En utredning om bolagiseringsalternativen färdigställs till slutet av februari 2017.

SOTE-huset ska stå klart år 2021.

Diskussion om artikeln