Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU-miljoner hjälper de sparkade från universiteten

Från 2016
Helsingfors universitets huvudbyggnad upplyst på kvällen
Bild: Yle/Touko Yrttimaa

Finland inväntar miljonstöd från EU för att dämpa uppsägningarna vid universiteten. Arbetskraftsmyndigheten i Nyland jobbar redan för fullt för att hjälpa dem som blivit uppsagda. Men starten har varit trög.

Erja Nikula, projektplanerare vid Nylands NTM- central berättar att man haft svårt att få universitetsfolket att söka sig till arbetskraftsbyråns tjänster. Visserligen är tjänsterna frivilliga men Nikula menar att det faktiskt är bra service man erbjuder.

- Vi insåg ganska snart att de här människorna hade tagit väldigt illa upp av att de blivit uppsagda. Universitetet skulle vara deras hela karriär, de hade aldrig ens tänkt tanken att de skulle kunna få sparken. Jämför man med it- branschen där folk förstår att man kan förlora jobbet någon gång under karriären, har det här varit mycket annorlunda, säger hon.

Universitetsdoktorer
Bildtext Vid Helsingfors universitet blev även professorer uppsagda
Bild: Yle

Specialstöd med EU- pengar

I höst startade specialprojektet ”De uppsagda vid universiteten” vid Nylands NTM- central. Projektet riktar sig till dem som miste jobben vid Helsingfors och Aalto universitet.

Projektet skall delfinansieras med de stödpaket på 3,5 miljoner euro som Arbets- och näringsministeriet ansökt om från Europeiska globaliseringsfonden (EFG).

Europeiska globaliseringsfonden beviljar finansiering vid stora uppsägningar som beror på ekonomisk kris eller globaliseringen. Det är den ekonomiska krisen Arbets- och näringsministeriet vädjat till i sin ansökan.

Då stöd beviljas ur globaliseringsfonden står EU för 60 procent av summan, medan den nationella andelen är 40 procent. Antalet uppsagda måste vara fler än 500 personer.

Från fonden har man gett tummen upp för Finlands ansökan, men det slutliga beslutet och utbetalningen kommer förts i slutet av året.

Samarbete med universiteten

Både Aalto och Helsingfors universitet har erbjudit de uppsagda förändringsstöd och hjälp med att söka jobb. Även arbetshälsovården har erbjudit mer stöd än vanligt, bland annat personlig psykologhjälp. Vid Helsingfors universitet tilläts de uppsagda även söka nya jobb på arbetstid, berättar förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen.

- Däremot har vi fått kritik för att våra stödåtgärder gällde endast de som haft en fast anställning, säger han.

Inom arbetskraftsmyndighetens specialprojekt erbjuds omskolningsutbildningar, lönestöd och startpeng. Rådgivning för att grunda företag och mer personlig karriärrådgivning finns också på paletten.

- Men speciellt i det här projektet har det inte varit stor efterfrågan på varken startpeng eller lönesubventioner, säger Erja Nikula på NTM- centralen.

Nikula bedömer att de som arbetat vid Aalto universitetet har lättare att hitta nya jobb. Uppsägningarna vid Aalto gällde främst undervisnings- och forskningspersonal.

- De har kanske forskat tillsammans med näringslivet och har kontakter, säger hon.

Däremot låg tyngdpunkten i uppsägningarna vid HU på den administrativa personalen och stödfunktionerna. Där kan det vara något svårare att hitta nya jobb till de uppsagda.

Aalto-universitetet gör sig av med över 300 anställda.
Bildtext Aalto universitetet har alltid haft mycket kontakter till näringslivet
Bild: Jyrki Lyytikkä /Yle

Färre fick gå än befarat

NTM- centralens specialprojekt ”De uppsagda vid universiteten” är dimensionerat för 850 personer och baserar sig på de arbetsgivarutredningar som universiteten gjorde i början av samarbetsförhandlingarna.

Just nu deltar 400 personer i projektet, det skulle alltså vara häften av de uppsagda.

Sist och slutligen blev de uppsagda vid de två universiteten inte så många. Vid Helsingfors universitet fick 372 fast anställda gå. Vid Aalto är antalet just nu 132 personer, enligt personalchef Tiia Tuomi.

- Vilken typ av stöd folk behöver varierar och därför har vi försökt erbjuda många alternativ. Jag tror vi har kunnat erbjuda en rätt god helhet, både med våra egna interna stödåtgärder men också tillsammans med NTM- centralen, säger Tiia Tuomi.

Förutom de uppsagda fast anställda har också en stor mängd visstidsanställda tvingats sluta. Även många stipendieforskare har fått beskedet att deras tjänster inte längre behövs vid universiteten.

När man erbjuder stöd åt människor man just sagt upp kan man inte vänta sig att de skall komma och tacka efteråt. Det är inte den typen av process, menar Tiia Tuomi. Därför är hon mycket glad över att man ändå fått enstaka positiv respons på den förändringsutbildning universitetet ordnat.

- Det ger en vink om att vi lyckats med innehållet.

Erja Nikula på NTM- centralen ser det som ett gott tecken att många av de uppsagda aldrig kommit så långt som till arbetskraftsbyrån.

- De är någonstans det är klart, och min slutsats är att de har hittat nya jobb på egen hand, säger Nikula.

Helsingfors universitet
Bildtext Universiteten är i dag som vilka företag som helst
Bild: Yle/Antti Lempiäinen

Universiteten återanställer

En del av dem som inte sökt sig till arbetskraftsbyrån är tillbaka på universiteten.

Det handlar inte om stora mängder människor. Men Aalto universitetet har kunnat återanställda ungefär 14 procent av de uppsagda. Universitetet är en stor organisation och trots nedskärningar uppkommer det nya arbetsuppgifter med jämna mellanrum, förklarar Tiia Tuomi, personalchef på Aalto universitetet.

- Vi har strävat efter att erbjuda de uppsagda jobben, när nya uppstått. Där har vi lyckats ganska väl med, säger Tiia Tuomi.

Vid Helsingfors universitet är procenten 13 och antalet människor ungefär 50. Visserligen är det endast en handfull personer vid Aalto universitet som återfått en fast tjänst, resten av jobben är tidsbundna.

- Jag är ändå ganska glad över att personal velat komma tillbaka. Det är ingalunda självklart. De visar att de ser universitetet som en god arbetsplats trots allt, säger förvaltningsdirektör Esa Hämäläinen vid Helsingfors universitet.

Vid HU minskade den administrativa personalen med en fjärdedel som följd av uppsägningarna. Nu pågår en period där man försöker komma till rätta med den nya situationen.

- Det tar åtminstone här våren och säkert hösten, innan vi vet hur vi skall leva med den nya situationen, säger Esa Hämäläinen.

Diskussion om artikeln