Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Diskrimineringsombudsmannen kräver redogörelser i fallet Fromholz

Från 2016
Uppdaterad 10.11.2016 13:45.
Robin Harms, diskrimineringsombudsmannens byrå, sakkunnig
Bildtext Robin Harms, chef för diskrimineringsenheten vid Diskrimineringsombudsmannen.
Bild: Yle/Carina Bruun

Diskrimineringsombudsmannen misstänker att Sune Fromholz blivit diskriminerad, och man kräver en redogörelse av fem olika instanser. De har tre veckor på sig att ge sina svar.

Det var i slutet av augusti som Hitisbon Fromholz sökte hjälp på grund av hög feber. Han hade fått en remiss till sjukhuset i Salo, men då han kom dit och ville tala svenska påpekade sjukskötaren att man talar finska i Finland.

Diskrimineringsombudsmannen började på eget initiativ undersöka bemötandet.

Nu har DO skickat en officiell begäran om redogörelse till Salo sjukhus, Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Affärsverket för akut vård och jour inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, Kimitoöns kommun samt till Salo stad.

Enligt specialsakkunniga Robin Harms, som är chef för diskrimineringsenheten vid Diskrimineringsombudsmannen, är det inte ovanligt att många instanser måste ge sin syn på saken.

- Det har att göra med att det är ett komplicerat fall, säger Harms. Vi vill veta vem som ska ge vård på svenska, och vem som ska ansvara för den.

Vid Salo stads hälsocentral och jour har man på basen av språklagen inte samma entydiga skyldighet att erbjuda vård på svenska. Vid den jour som upprätthålls av Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och som i praktiken finns i samma utrymmen som Salo stads jour, har man däremot enligt språklagen skyldighet att erbjuda vård på båda språken, eftersom sjukvårdsdistriktet är tvåspråkigt.

Den svenska vården är beroende av lagstiftning, planer och avtal mellan parterna. Därför ska de fem instanserna redogöra för vem som bär ansvar för vad, och hur man bär det ansvaret. DO vill ha redogörelserna senast 1 december, alltså inom tre veckor.

- Det finns en presumtion om diskriminering, säger Harms. Efter att vi fått svaren bedömer vi om ärendet ska föras vidare.

Diskussion om artikeln