Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Folkloristik: Kombinera rätt så finns det nog jobb

Från 2016
Uppdaterad 17.11.2016 15:02.
Charlotta Rosenberg och Lena Marander-Eklund
Bildtext Charlotta Rosenberg och Lena Marander-Eklund berättar om studierna i folkloristik.
Bild: Yle/Nina Bergman

Folkloristik går ut på att analysera människors värderingar och uttryckssätt i nutid och dåtid. Vi synliggör normer och värderingar, berättar biträdande professor Lena Marander-Eklund i ämnet folkloristik vid Åbo akademi.

Vi forskar i allt möjligt, som sägner, berättelser, sagor, sociala medier och annat som har att göra med hur vi uttrycker oss. Det handlar mycket om hur människan förstår världen och det analyserar vi.

Marander-Eklund berättar att man just nu till exempel har en doktorand som forskar i hatprat och en annan som forskar i hur övernaturliga väsen används inom turism.

Till skillnad från historiker analyserar folkloristerna hur man uppfattar saker och ting istället för att endast berätta vad som skett.

Som en stor familj

Studenten Charlotta Rosenberg skriver för tillfället på sin pro gradu-uppsats om en Facebook-grupp som sysslar med veganism. Rosenberg är väldigt intresserad av internetfenomen och internetkultur och det är sådant som ämnet folkloristik tangerar.

Både Rosenström och Marander-Eklund beskriver att stämningen på Folkloristik är familjär och bra.
Hela gänget träffas en gång i veckan på en gemensam kaffepaus och personal och studenter har ett tvåvägsförhållande där man kan diskutera och fråga varandra om vad som helst kring jobb och studier.

Det finns jobb inom kultursektorn

Rosenberg tror hon har goda möjligheter att få jobb efter studierna eftersom folkloristik är ett brett område och folklorister kan jobba med allt möjligt som har med kultur, textproduktion och analyser att göra.
Hon har just blivit erbjuden en praktikplats vid ett museum och på det området finns det jobb för folklorister.

Även Marander-Eklund tycker att jobbmöjligheterna för folklorister är goda. Hennes tips är att man flitigt ska söka sommarjobb och praktikplaster inom olika områden som har med folkloristik att göra. Dessutom är det fiffigt att kombinera ämnet folkloristik med något annat ämne man är intresserad av. Det finns goda jobbmöjligheter om man har en viss arbetspraktik och kombinerar folkloristik med ett annat passande ämne som till exempel IT-kunnande eller språkstudier.

Det är vanligt att studenter kombinerar folkloristiska studier med biblioteksbehörighet eller museologi.

Nya ämnet kulturanalys

Hösten 2016 kommer folkloristik och ämnet etnologi att slås samman till det nya ämnet kulturanalys. Det nya studenterna ska läsa kulturanalys till kandidatnivå och sedan välja mellan etnologi och folkloristik till magisternivån.

Radio Vega Åboland: Plugga vid ÅA - folkloristik

Programmet är inte längre tillgängligt

Plugga vid ÅA

Diskussion om artikeln