Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Stora framsteg i kampen mot barnadödlighet - också i Finland

Från 2016
För tidigt född i kuvös
Bildtext Nyfödd på Barnkliniken i Helsingfors (arkivbild).
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Forskare bedömer att barnadödligheten globalt sett har minskat rejält under de senaste åren. Också i Finland dör allt färre småbarn. Däremot har världen misslyckats med att uppnå det ambitiösa mål som FN:s medlemsländer ställde upp vid millennieskiftet.

Med begreppet barnadödlighet menas antalet barn som dör före fem års ålder. Siffran ställs också i proportion till hur många som föds.

FN-målet siktade på att barnadödligheten skulle minska med två tredjedelar, alltså drygt 66 procent, mellan år 1990 och 2015. I själva verket var minskningen 53 procent. Det visar ny forskning som publiceras i den vetenskapliga tidskriften The Lancet i dag.

Den positiva trenden har varit särskilt stark sedan millennieskiftet. I fjol dog 5,9 miljoner barn yngre än fem år, vilket är hela fyra miljoner färre än år 2000.

– Det är mycket uppmuntrande. Man kan inte låta bli att vara nöjd med att det nu dör fyra miljoner färre barn, kommenterar Peter Byass, professor i global hälsa vid Umeå universitet.

Uttryckt på ett annat sätt dog det dagligen 11 000 färre barn i fjol, jämfört med år 2000. Alltså nästan åtta barn färre i minuten.

Bättre hälsovård

Framstegen beror framför allt på färre dödsfall på grund av lunginflammation, diarré, malaria, mässling och dödsfall i samband med födseln. De har alla var för sig minskat med mer än 30 procent på femton år.

Byass sammanfattar att minskningen beror på bättre och mer tillgänglig hälsovård, och mer vaccinationer.

– Det handlar också om förbättrade levnadsförhållanden, och om förbättrad utbildning så att föräldrar kan fatta bättre beslut när deras barn insjuknar, säger han.

Porträtt på Peter Byass.
Bildtext Peter Byass vid Umeå universitet.

På global nivå är det också problematiskt att det finns ett stort mörkertal i rapporteringen av barnadödlighet. Byass påpekar att alla länder inte registrerar fallen av barnadödlighet lika noggrant som vi gör i de nordiska länderna och i västvärlden.

– Majoriteten av barnadödligheten i Afrika och Asien registreras aldrig. Det råder det inget tvivel om, säger han.

Men internationella FN-grupper och forskare kan ändå med hjälp av olika datamodeller räkna ut den troliga dödligheten över hela världen, och man är alltså övertygad att det har skett en stor minskning.

Krävande att vårda nyfödda

Det finns en stor ojämlikhet globalt sett. Siffror från år 2015 visar att barnadödligheten i världen varierar mellan 1,9 och 155,1 dödsfall per 1 000 levande födda, och att drygt 60 procent av alla dödsfall sker i endast 10 länder - främst i Afrika.

Med begreppet levande födda menar man barn som visar livstecken vid födseln.

I fattigare länder har det varit särskilt utmanande att minska dödligheten bland nyfödda.

– En baby kan i vissa fall snabbt bli mycket allvarligt sjuk. Det kan då krävas utmärkt och snabb medicinsk vård för att kunna rädda hans eller hennes liv, konstaterar Byass.

I Finland har vi lyckats väl med det, visar studien. I fjol dog endast 75 nyfödda i Finland, jämfört med 130 nyfödda år 2000.

Stapeldiagram på barnadödligheten i Finland mellan år 2010 och 2015.
Bild: Yle / Harri Vähäkangas

Minskningen av den finländska barnadödligheten har dessutom varit stor bland småbarn som är mellan en månad och fem år gamla.

Det här beror bland annat på effektiv kommunal barnrådgivning. Men det finns också andra orsaker.

– Det har skett en utveckling i den medicinska vården, i synnerhet när det gäller cancerbehandlingar. Till exempel leukemi, som är den vanligaste cancerformen bland barn, har en överlevnadsprocent på 80 procent nuförtiden, och den har förbättrats under de senaste åren, förklarar Mika Gissler, forskningsprofessor vid Institutet för hälsa och välfärd THL.

Monitor på Barnkliniken
Bildtext Datorskärm på Barnkliniken i Helsingfors.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Han tillägger att barn också råkar ut för allt färre olyckor, till exempel i trafiken.

Gissler betonar att det är viktigt att den offentliga sektorn fortsätter satsa på en effektiv barnrådgivning, om man vill hålla nere barnadödligheten, eller till och med minska den ytterligare.

– För där ser man sedan både psykiska och fysiska problem, och även sociala problem, och det är det bästa sättet att minska dödligheten även i framtiden, kommenterar han.

Fortsatta satsningar kommer att vara nödvändiga för att världen ska kunna uppnå följande FN-mål, 2030-agendan.

Den siktar på att helt få stopp på sådana dödsfall "som kan undvikas", bland barn som är yngre än fem år gamla, före år 2030.