Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Inga större åtgärder i Bjurböle daghem förrän politisk vilja finns

Från 2016
Bjurböle daghem i Borgå.
Bildtext Det är ännu osäkert hur framtiden ser ut för Bjurböle daghem i Borgå. Bildningsutredningen föreslår att daghemmet kan säljas och barnen placeras i Vårberga eller Ebbo i stället.
Bild: Yle/Katarina Lind

Inneluften i förskolebyggnaden i Bjurböle i Borgå har förbättrats med luftrenare. Lokalitetsledningen väntar på att politikerna ska ta ställning till daghemmets framtid innan man vidtar större åtgärder.

- Huset som förskolan finns i lönar sig i vilket fall som helst inte att totalsanera, säger lokalitetsdirektör Börje Boström vid Borgå stad.

Han berättar att undersökningarna av inneluften pågår och att man tar itu med mindre åtgärder i lokalen vid behov.

- För två år sedan gjordes en radonsanering i förskolan. Högst antagligen finns problemen i golvkonstruktionen, där vi har gjort vad vi kan. Följande steg skulle vara att riva hela golvet och ersätta det med nytt, men det börjar närma sig en totalsanering.

Förskolebyggnaden i Bjurböle i Borgå.
Bildtext Förskolebyggnaden i Bjurböle har en tid haft luftrenare, men inga större åtgärder vidtas om det inte finns en politisk vilja att satsa på enheten i Bjurböle.
Bild: Yle/Katarina Lind

Mindre åtgärder har vidtagits för att förbättra inneluften

Den 10 oktober fick förskolan fyra luftrenare som är i gång dygnet runt. Man beslöt också att luftkonditioneringen ska kontrolleras ännu en gång och en wc, där problemen med inneluften upplevdes vara som värst, har tagits ur bruk.

Pekka Koskimies, teknisk disponent vid Borgå stad, konstaterar att han inte har fått nya anmälningar om symptom på grund av inneluften.

- Det ser ut som om luftrenarna har gjort nytta.

Det var i september som två anställda i Bjurböle anmälde att de fick symptom av att vistas i förskolans byggnad. En av dem tappade rösten medan hon jobbade där och var tvungen att söka vård.

Bjurböle daghem i Borgå.
Bildtext Daghemsbyggnaden i Bjurböle är i behov av en större sanering.
Bild: Yle/Katarina Lind

Det egentliga daghemshuset är gammalt och slitet

Boström säger att staden inte har uppgifter om att någon skulle ha upplevt problem med inneluften i den egentliga daghemsbyggnaden. Men hela Bjurböle daghem, som är reparerat senast på 80-talet, är i stort behov av en totalsanering.

Huset är en gammal byskola byggd i början av 1900-talet.

- Jag har föreslagit att om man vill bevara daghemmet så repareras huvudbyggnaden, medan förskolan rivs och ersätts med en nybyggnad.

Den stora bildningsutredningen, som omfattar både skolor och daghem, ska behandlas i fullmäktige den 14 december. Efter det vet lokalitetsledningen vilka byggnader beslutsfattarna väljer att satsa på.

Enligt förslaget i bildningsutredningen kunde Bjurböle daghem säljas och barnen i stället placeras i Vårberga eller Ebbo.

Barnen kan eventuellt bli placerade i nytt daghem

I praktiken kunde alternativet Vårberga betyda att barnen placeras i det nya daghemmet, som byggs i närheten av sjukhuset på Majberget under 2017, säger Boström.

Det är ändå inte lokalitetssidan som placerar barnen, utan det är en fråga för bildningen inom Borgå stad.

Under tidigare år har alternativet att Bjurböle borde få ett helt nytt daghemsbygge diskuterats. Boström har inte på sistone hört talas om en vilja att gå in för det här alternativet.

- Men oberoende om man bygger nytt i Bjurböle eller sanerar det gamla daghemmet så måste det nuvarande daghemmet i så fall stängas för ett år i det skede då arbetena pågår.

Borgåfullmäktige spikade i onsdags budgeten för 2017 samt ekonomiplanen för 2017-2019.

I samband med stadsstyrelsens budgetbehandling föreslog Kristel Pynnönen (SFP) att servicen för småbarnsfostran i Bjurböle tryggas också i framtiden.

Hennes förslag förlorade ändå i omröstningen med resultatet 8-5, eftersom hon fick understöd endast av SFP:s medlemmar i stadsstyrelsen.

Skolorna och daghemmen väckte ingen större diskussion på onsdagens fullmäktigemöte, eftersom besluten om bildningsnätet fattas i december. Då är diskussion och omröstningar att vänta.

Barn leker med docka på dagis
Bildtext Var ska barnen leka i framtiden? Borgåfullmäktige tar ställning till bildningsutredningen den 14 december (arkivbild).
Bild: Mikael Crawford/Yle

Diskussion om artikeln