Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Polisen får nya plåtpoliser nästa år – upp till 700 000 bilister får böter

Från 2016
Uppdaterad 15.11.2016 07:57.
En trafiksäkerhetskamera eller så kallad "fartkamera".
Bild: Ismo Pekkarinen

I år får uppskattningsvis 550 000 bilister en ordningsbot utskriven av plåtpoliserna. Det är rekordmånga böter men antalet väntas öka ytterligare då polisen nästa år tar i bruk nya kameror.

I dag finns det runt 70 aktiva hastighetskameror, eller så kallade plåtpoliser, längs med vägarna.

Enligt överkommissarie Dennis Pasterstein vid Trafiksäkerhetscentralen används kamerorna maximalt just nu.

Hittills i år har rekordmånga, över 490 000 bilister, fått böter för att ha kört för fort förbi en kamera. Pasterstein uppskattar att siffran stigit till närmare 550 000 vid årsskiftet.

Rekordår igen 2017

Nästa år installerar polisen nya modernare kameror längsmed landsvägarna. Det här kommer enligt Pasterstein att leda till en rejäl ökning i antalet böter som skrivs ut.

Dennis Pasterstein
Bildtext Överkommissarie Dennis Pasterstein förutspår en ökning i antalet böter nästa år.
Bild: YLE/Ted Urho

Nästa år kan det röra sig om 700 000 ordningsböter.

- Antalet ordningsböter ökar med 150 - 200 000. I praktiken betyder det att trafiksäkerheten förbättras ytterligare.

Enligt Trafiksäkerhetsverket finns det cirka tre miljoner person- och skåpbilar i trafik just nu. Det är alltså en betydande del av bilisterna som kan vänta sig en ordningsbot under 2017.

- Polisen får 60 nya kameror. Dessutom anställer vi ny personal, cirka 15 personer till Trafiksäkerhetscentralen, säger Pasterstein.

Även om en del av de nya kamerorna kommer att ersätta föråldrade plåtpoliser ska det i slutet av 2017 finnas över 100 aktiva kameror längs med vägarna.

Bötesgränsen sänktes med 1 km/h – berör 50 000 bilister

Från och med den 1 oktober i år sänktes gränsen för att dela ut ordningsbot vid fortkörning med 1 km/h.

Numera får bilister som kör 7 km/h över hastighetsbegränsningen böter. Tidigare låg gränsen på 8 km/h.

Den nya gränsen har bara varit i kraft en dryg månad, och syns ännu inte i statistiken. Men nästa år kommer skärpningen att synas tydligare.

- Det kommer att märkas nästa år då ungefär 50 000 anmärkningar blir ordningsböter, säger Pasterstein,

Grafik över antalet döda i tradiken år 2000-2015
Bildtext Antalet döda i trafiken minskar. Men det finns olika syner på om minskningen beror på färre rattfyllor, säkrare bilar eller färre fortkörningar. 1
Bild: Yle

Det är värt att notera att det som polisen räknar som fortkörning på 7 km/h i verkligheten är en fortkörning på 10 km/h.

För säkerhets skull dras 3 km/h bort från alla överhastigheter som plåtpoliserna registrerar, det här för att polisen vill försäkra sig om att kamerorna inte på grund av eventuella tekniska fel bötfäller bilister som följer hastighetsbegränsningarna. DI praktiken har alltså bötesgränsen sänkts från fortkörningar på 11 km/h till 10 km/h.

Men förändringen väntas inte bara föra med sig flera böter. Också fortkörningarna väntas minska som en följd av den sänkta bötesgränsen, liksom de gjorde då ordningsboten höjdes 2015.

Resultatet: Allt färre kör för fort

I takt med att hastighetsövervakningen på vägarna skärpts har också trafikolyckorna sjunkit de senaste åren.

Alla köper ändå inte argumentet att trafiken blivit säkrare tack vare hårdare övervakning. Säkrare bilar och färre rattfyllor har troligtvis minst lika stor betydelse.

Till exempel Timo Tervo, professor i trafikmedicin, har kritiserat polisens metoder för att främja trafiksäkerheten. Tervo menar att chaufförernas tillstånd är en mycket viktigare faktor för säkerheten än hastigheten. Enligt Tervo borde myndigheterna satsa mer på att få bort drogmissbrukare, trötta chaufförer och självmordsbenägna från vägarna istället för att bötfälla så många bilister som möjligt.

snöig väg fotad genom vindrutan på en bil
Bildtext Vid dåligt väder delas det ut färre böter. Trafiken löper långsammare och plåtpolisernas fotografier är svåra att tyda i kraftig nederbörd.
Bild: Yle/Erica Vasama

Det som den hårdare övervakningen däremot kan ta äran för är att fortkörningarna minskar, åtminstone vid kamerorna.

- Fortkörningarna har enligt vår statistik det senaste året sjunkit med cirka 35 procent, vilket är en betydande nedgång. Vårt mål är att fortkörningarna blir färre och den linjen kommer vi att fortsätta med, säger Pasterstein.

Trafiksäkerhetscentralens långsiktiga mål är helt enkelt att ingen ska köra överhastighet. Tuffare böter och flera kameror längs med vägarna har visat sig vara en effektiv metod för att färre ska köra för fort.

- Då fortkörningarna blir färre kan vi öka på övervakningen vilket i sin tur leder till att antalet fortkörningar minskar ytterligare. Det betyder att också olyckorna blir färre, säger Pasterstein.

Diskussion om artikeln