Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Beslut om samkönade vigslar dröjer

Från 2016
Uppdaterad 11.11.2016 19:30.
Man knyter slips.
Bild: Ullstein bild - Froese/ All Over Press

I mars träder den nya äktenskapslagen i kraft. Det innebär att samkönade par får gifta sig borgerligt. Nu måste också kyrkan fatta beslut i hur man tänker hantera det nya utgångsläget.

Höstens kyrkomöte avslutades i dag i Åbo. Något beslut i hur kyrkan ska förhålla sig till vigsel av samkönade blev det inte, trots att den nya äktenskapslagen snart träder i kraft. En svårighet är att förespråkarna och de som motsätter sig vigande av samkönade par är ungefär jämnstarka.

I praktiken står kyrkan inför tre alternativ: att börja viga samkönade par, att avstå vigselrätten eller att fortsätta som förut. Det som gör beslutsfattandet långsamt är att det krävs trefjärdedelars majoritet i kyrkofullmäktige för att det ska gå att göra ändringar i kyrkolagen. Björn Vikströms lösning är att kyrkan kunde avstå helt från vigselrätten.

– Det är en sak som jag tagit ställning för och mig är det ett led i en ambition att också i övrigt forma kyrkan till en aktör på den tredje sektorn, vilket den i praktiken redan är om man ser på församlingsverksamheten. Vi har en administration och en byråkratisk kultur som är rätt långt identisk med den som finns inom kommunerna och jag tycker att det är inte meningsfullt att ha det så invecklat. Då tycker jag att funktionen som statens utsända representant att viga människor inte är teologiskt nödvändig för kyrkan. Det som är viktigt ur kyrkans sida är att be om välsignelse för dem som gifter sig och att erbjuda den möjligheten i kyrkan.

Jämnstarka block

Vikström antar att hans åsikt representerar en minoritet inom kyrkan.

– Det är helt klart att kyrkans utmaning är att hitta en lösning där vi kan leva tillsammans trots att vi har en olika åsikt om samkönade äktenskap. Det är realism, oberoende om ett beslut fattas eller inte. Det märktes också under kyrkomötet att det var väldigt många som talade för ett bevarande av det nuvarande äktenskapet och många som talade för att man borde viga också samkönade par. Jag tror att åsiktsgrupperna är ungefär jämnstora och därför kan det vara svårt att få igenom en ändring. Därför kunde det vara en lösning att låta varandra ha olika åsikt. Inte tvinga någon att viga, men samtidigt att ge möjlighet för de präster som vill välsigna samkönade par på ett värdigt och högtidligt sätt.

Beslut tidigast i maj

Kyrkomötet samlas nästa gång i maj. Om frågan kan avgöras beror på om de utredningar som ska göras är färdiga då. Det finns starka förväntningar hos många om att kyrkan kommer att ändra sin ståndpunkt angående samkönade vigslar, säger Vikström. Det brådskar att göra något nu, men samtidigt ska det finnas realism, säger han.

– Det rådet som jag gett åt präster som frågat vad de ska göra efter den 1 mars är att i dagens läge är det inte möjligt att viga samkönade par, men vi kan be dem att viga sig borgerligt på magistraten och sedan ordna en högtidlig situation i kyrkan, på bröllopsfesten eller i deras hem beroende på hur de vill där man ber för paret, deras kärlek och förhållande, men själva vigseln kan vi inte ordna i dagens läge.

Givet den sammansättning som kyrkomötet har i dag och givet den byråkratiska process som det handlar om när det kommer till beslut inom kyrkan, så ska man inte förvänta sig några stora beslut väldigt snabbt, säger han.

Diskussion om artikeln