Hoppa till huvudinnehåll

Arkivet

Nedslag i det självständiga Finlands historia

Från 2016
Uppdaterad 06.05.2022 13:13.

Nationen Finland började skapas redan under den svenska tiden, och som storfurstendöme under Ryssland (1809-1917). Hur har den självständiga nationens historia sett ut? Vi gör några nedslag i 1900-talet och 2000-talet.

1900-1917

Bild från socialisternas demonstration på Senatstorget 1905. Folkmassan väntar på kejsarens manifest, novembermanifestet.

Under 1900-talets första årtionde utvecklades storfurstendömet Finland med nationalistiska tankar.

Många konstnärer var med om att skapa det nya Finland, den finländska identiteten och nationalromantiken. Diktare Eino Leino, kompositör Jean Sibelius och målare Akseli Gallen-Kallela hörde till dem.

Nationalromantiken syntes också i stadsbilden och i arkitekturen, med Eliel Saarinen som ett stort namn med Helsingfors järnvägsstation och Nationalmuseet.

Maskinerna gjorde intåg och väckte rädsla och beundran. Helsingfors kunde nås med spårvagnar, både hästdragna och de första elektricitetsdrivna.

Minnen från bilismens barndom

12:54
Helsinki vuonna 1906 - Spela upp på Arenan

Men i samhället och politiken levde man ofärdsår och storstrejk. Generalguvernör Nikolaj Bobrikov förklarade 1898 att han ville arbeta för den nära relationen mellan "gränslandet" (Finland) och "centrum". Hans så kallade februarimanifest från den 15 februari 1899 upphävde finska lantdagens lagstiftningsrätt och införde envälde i Finland.

Den 16 juni 1904 avfyrade Eugen Schauman tre skott mot generalguvernör Bobrikov, som var allmänt hatad av finländarna. Därefter riktade Schauman sin Browning mot sig själv och avfyrade två skott. Han dog genast. Bobrikov dog följande natt.

Förtryck och Bobrikov - Spela upp på Arenan
Skotten i senaten - Spela upp på Arenan

I Storfurstendömet Finland infördes kvinnlig rösträtt 1906. Finland var bland de första i världen och först i Europa.

Finlands storfurste under 1900-talets början, tsar Nikolaj II, besökte Helsingfors bara en gång, i mars 1915. Mottagandet av härskaren var svalt. Censuren hade förbjudit all dokumentation av besöket, men Oscar Lindelöf gjorde en unik film om tsarens besök.

Tsar Nikolaj II på besök (stumfilm) - Spela upp på Arenan

Finländarna emigrerade för att komma undan Rysslands förtryck och värnplikt. Läraren Martin Ingo berättar om de dramatiska åren i början av 1900-talet när många unga män flydde till Sverige, eller Amerika, undan rysk värnplikt.

Om ofärdsåren och värnpliktsstrejken

23:01

"Vi höll oss undan för att de inte skulle ha fört oss med våld", berättar Martin Ingo. "Vi gömde oss en veckas tid i en villa, vandrade till Munsala, vistades där två veckor till den 15 maj 1904 då vi for med segelbåt över till Sverige".

Från skärgården, Österbotten och landsbygden emigrerade man också för att söka lyckan i stora världen. 1913 reste John Mattsson, endast 17 år, som emigrant till Amerika från den lilla skärgårdskommunen Houtskär.

Lars Huldén skrev en visa om emigranten. Från Munsala for många över till Amerikat.

Som sjutton år från Houtskär till Amerikat

19:21
Margit Lindeman sjunger Ollas Viktor - Spela upp på Arenan

De resande fick utstå strapatser på färderna, och fartygen kunde råka ut för olyckor.

Anna Kinkaid (född Sjöblom) från Munsala var med på Titanic 1912. Det var meningen att hon och hennes sällskap skulle resa med Adriatic, men resan blev inhiberad på grund av en kolstrejk. För åtta dollar mer flyttades sällskapet till Titanic i en tredjeklasshytt.

Anna berättar sina minnen från olycksnatten. Hon hade legat sjösjuk i hytten när Titanic kolliderade med isberget. De övriga från hennes sällskap avled, men Anna klarade sig.

Anna, 17 år, från Munsala hade en tredjeklassbiljett på Titanic

18:31

Det gamla Europa knakade i fogarna och det första världskriget bröt ut. Klassamhällena luckrades upp och revolutioner satte igång. Arbetarrörelserna blev starkare.

Edith Södergran revolutionerade litteraturen med sina modernistiska dikter 1916, men etablissemanget förstod sig inte på dem.

Amerikaemigranter på en båt på väg över till Amerika

Finländarnas emigration till USA och senare till grannlandet Sverige

Finländarna har en lång tradition av utvandring.

Edith Södergran

Edith Södergran - en poet före sin tid

Edith Södergran var en av sitt sekels stora poeter.

1917: Självständighet och inbördeskrig

I Ryssland hade en tillfällig regeringen bildats efter en revolution i mars 1917. Denna regering gav Finland grundlagsenliga rättigheter.

En ny revolution skedde i Ryssland i november 1917. Då tog de så kallade bolsjevikerna makten i Ryssland.

Socialdemokraterna i Finlands lantdag ville diskutera Finlands självständighet med den nya regeringen.

Den 27 november utnämndes en borgerlig senat, ledd av P.E. Svinhufvud, som gav Finlands självständighetsförklaring den 4 december.

P.E. Svinhufvud läser självständigetsförklaringen

3:17

Två dagar senare, den 6 december, godkände lantdagen självständighetsförklaringen. Bolsjevikerna och Ryssland erkände Finland självständigt den 31.12 1917, och följdes av många västländer.

Den unga nationen led av inre konflikter, vilka ledde till ett inbördeskrig 1918. De som stred i inbördeskriget var de röda och de vita. De röda utgjordes främst av socialdemokrater och personer med arbetarbakgrund, de vita av den konservativt ledda finländska senaten. De röda fick stöd från den nyinrättade bolsjevikiska regimen i Ryssland, medan de vita fick stöd främst från Tyskland.

Carl-Rudolf, John och Gustav Gardberg lämnade skolbänken i Åbo och drog genast ut i krig på den vita sidan 1918.

I våta stövlar - om tre bröder 1918

49:54

Kriget fortsatte hela våren 1918. I april 1918 fick de vita hjälp av 12 000 man från Tyskland. Och den 16 maj 1918 red den vita armén som “segrare” till Helsingfors. I kriget dog omkring 35 000 finländare.

De jägare som var med berättar

24:52
Om fånglägren 1918 - Spela upp på Arenan

Läs mera om inbördeskriget 1918

Barn leker på gata strax efter slaget om Tammerfors 1918.

Finland under första världskriget

Åren 1914–1918 var en tid av förändring i Finland.

Självständighetsdags ljus

Vägen till Finlands självständighet

Hur blev Finland självständigt och vad innebär det i dag?

1920-talet

1920-talet var det årtionde då Finland sökte sitt fotfäste som självständig republik.

Finlands första president Kaarlo Juho Ståhlberg tillträdde i juli 1919. Han efterträddes av Lauri Kristian Relander 1925.

O.Y. Suomen Yleisradio – A.B. Finlands Rundradio inledde sin verksamhet den 9 september 1926. Bara två år senare sträckte sig Yles radionät över hela landet.

Årtiondets växande nationalkänsla styrde också bolagets vision: Yle ville bilda finländarna, förmedla essentiell information och ge folket hederlig sysselsättning.

Finland var oslagbart i olika sportsammanhang och 1920-talet var Paavo Nurmis storhetstid. Man rapporterade i radion om finländarnas framgångar i världen.

1920-talet var också den moderna jazzerans tid, med ny musik, nytt mode och världstankar.

Modeshow 1920 (på finska) - Spela upp på Arenan

När traktorerna kom till Finland färdades man långa sträckor för att visa upp detta tekniska under. 1925 samlade Fordsons traktorkaravan tusentals åskådare.

Traktorkaravan från Karleby till Helsingfors - Spela upp på Arenan

Det rådde förbudstid i Finland (1919-1932), men vissa gjorde sig rika genom att smuggla sprit. De som hade det väl ställt kunde vistas på stränder och hav under sin fritid.

Internationella segeltävlingar (stum) - Spela upp på Arenan

Men motsättningarna i landet var stora. Både på landsbygden och i städerna fanns utbredd fattigdom. Vita ställdes mot röda, fattiga mot rika och nationalister mot världsmedborgare.

Patriotisk nationalism började få sitt fotfäste och drömmar om ett Storfinland började slå rot.

Konstnärer med mer europeiska sympatier sågades i pressen. Bland annat Edith Södergran och Elmer Diktonius skrev kritiskt om den finska nationalismen och om inbördeskriget och riktade blickarna mot Europa.

Ralf Parland berättar om Villa Golicke (Foto: Ebbe Linde)

18:44

Kritikerna förstod sig inte heller på modern dikt som Gunnar Björling med sina språkförnyelser och Henry Parland som bejakade det moderna livet, reklamen och filmen.

Gunnar Björling.

Gunnar Björling: modernisten med ett eget språk

Möt en av Finlands mest radikala modernister.

elmer diktonius,

Elmer Diktonius – diktare, ordvrängare och sanningssägare

Att bita är ett tvång, så länge bett ger liv.

Henry Parland

Henry Parland: modern nu och för hundra år sedan

Hnery Parlands texter lever vidare.

1930-talet

På 1930-talet var Finland fortfarande ett agrarsamhälle – 80 procent av finländarna bodde på landsbygden och 60 procent livnärde sig på jord- och skogsbruksnäringar.

Man reste runt i Finland och filmade natur och stad. Bland annat firman Aho & Soldán har förevigat Finland under 1900-talets början.

Aho & Soldan presenterar Finland 1939 - Spela upp på Arenan
Sommarnöjen i Hangö 1934 - Spela upp på Arenan
Karelen före kriget (stum) - Spela upp på Arenan
Resefilm (stum) - Spela upp på Arenan

Också Finlands president Pehr Evind Svinhufvud fick besök av filmare.

Resa i västra Finland (stumfilm) - Spela upp på Arenan

Men fler och fler människor flyttade mot städerna och vår vackra huvudstad.

Kortfilm om torget i Helsingfors 1933 - Spela upp på Arenan
Skridskoplan i november 1933 - Spela upp på Arenan
Stumfilm när Malms flygfält invigs 1936 - Spela upp på Arenan
Helsingfors 1937 - Spela upp på Arenan

Välfärden började sakta byggas upp på 1930-talet. Moderskapsförpackningen introducerades som fattighjälp för de fattigaste mödrarna för att få ner barndödligheten och öka nativiteten under 1930-talet. Också dagvård började finnas i liten skala, så att mödrar kunde jobba lite.

Moderskapsförpackningen introducerades för fattiga 1938 - Spela upp på Arenan

I mors ställe. Fritidshemmet Fylgia-Solhem

19:41

Finland tog fortfarande hem priser i de Olympiska spelen och förbudslagen avskaffades till mångas glädje. I radion talade president Svinhufvud högtidligt till folket.

Svinhufvuds tal 1935 (på finska och svenska)

4:19

Lyssnarna fick också höra reportage om vardagsliv och moderna u-båtar.

Julkommers, julresor och hedersvakt på julen

7:19

Mikrofonen beger sig till havets djup med ubåten Vetehinen

19:11

1930-talet var också kroppsideal och en tanke om den trimmade och lyckade människan.

Vattensport och strandliv i Vasa 1933 - Spela upp på Arenan
Modeshow och trikåfabriker - Spela upp på Arenan
Lasse Strömbergs kroppsuppvisning - Spela upp på Arenan

Drömmen om den perfekta människan hade sin avigsida. I värsta fall ledde den till rashygieniska tankar om tvångssteriliseringar och till att "icke-önskvärda personer" placerades långt bort från samhället. Bland dem fanns kvinnorna på Själö mentalsjukhus. Dessa var ofta fattiga kvinnor från lägre samhällsklasser eller sexuellt frispråkiga kvinnor som inte passade in i bilden om hur en kvinna skulle vara.

Dokumentär om Själö - Spela upp på Arenan

Under 1930-talet började också högerradikalismen växa sig starkare. Spänningarna mellan högern och vänstern, fascister och liberaler, var som störst i början av 1930-talet.

Lapporörelsen hade fått ett starkt fotfäste i landet. Kommunister, liberaler och socialdemokrater drogs alla över samma kam. Människor som ställde sig emot Lapporörelsen försvann eller hotades till livet, utan att någon reagerade.

Samtidigt spred sig den ekonomiska depressionen över världen. Arbetslösheten var stor och desperationen så svår att en del arbetare valde att fly till Sovjetunionen.

I Tyskland växte nazistpartiet. Men de finländare som besökte OS i Berlin 1936 såg inte de mörka sidorna, endast det ståtliga enade Tyskland.

OS i Berlin öppnas

10:25

OS-tävlingarna i Berlin var de första som radierades internationellt. Lars von Willebrand är eld och lågor då han rapporterar för finlandssvenskarna vad som sker i Tyskland. Begeistrat berättar han om ceremonier och resultat.

Vid årtiondets slut hade många mörka moln samlats över Finland.

1940-talet

Torsdagsmorgon den 30 november 1939 flög bombplan in över Finland från Sovjetunionen. Decenniet inleddes med vinterkriget. Och så började åratal av krig och kris.

Nyheter den 30 november 1939

8:22

Helsingfors bombas av Molotovänglar

8:04

Finska soldater vid fronten

22:44

Den 13 mars 1940 slöts Moskvafreden, med svåra fredsvillkor. Det blev också bara en tillfällig fred.

Regeringen proklamerar om vapenstillestånd

4:16
Finland firar självständigheten - Spela upp på Arenan

President Kyösti Kallio, som hade ersatt Svinhufvud 1937, avgick i november 1940 av hälsoskäl. Han avled i en hjärtattack en månad senare på Helsingfors järnvägsstation. Han efterträddes av Risto Ryti.

fortsättningskriget bröt ut i juni 1941 trodde de flesta att det skulle hålla på högst till julen 1941. Ingen hade kunnat ana att kriget skulle sträcka sig över nästan fyra år och att det hårda livet på hemmafronten skulle bli vardag.

Viborg har återerövrats

14:01

På patrullfärd vid Hangöfronten

6:27

1940-talet var de patriotiska och moralhöjande talens tid. Runt om i Europa utkämpades hårda strider. Både i skyttegravarna och på hemmafronten. Talen var ett sätt att hålla andan uppe.

När marskalk Mannerheim firade sin 75-årsdag den 4 juni 1942 fick han överraskningsbesök av Adolf Hitler.

Det var strängt förbjudet att banda in Hitlers privata samtal. Rundradions ljudtekniker Thor Damen lyckades ändå kasta upp en mikrofon på hatthyllan i salongstågvagnen där Adolf Hitler och Mannerheim samtalade. Samtalet är det enda kända dokument där man hör Hitler tala inofficiellt.

Med Hitler och Mannerheim i salongsvagnen befinner sig också president Risto Ryti och generalfältmarskalk Wilhelm Keitel.

Hitler firar Mannerheims födelsedag på tåget

17:00

Hitlers besök på Mannerheims 75-årsdag var ett sätt att upprätthålla god diplomati med "vapenbrodern" Finland, men också en möjlighet att försöka få Finland med i ökade anfallsinsatser mot Sovjetunionen. Då Hitler besökte Mannerheim såg den tyska krigslyckan fortfarande bra ut.

Marskalk Mannerheim efterträdde Risto Ryti som Finlands president i slutskedet av kriget. Men den 19 september 1944 slöts vapenstillestånd mellan Finland och Sovjetunionen. Villkoren var mycket tunga.

Statsminister Hackzell om möjlig fred

15:56

En egentlig fred i Finland kom först 1945, då Lapplandskriget var över. Man måste tvångsförflytta invånare och Porkala annekterades.

Vägarna kring Rovaniemi - Spela upp på Arenan

Hjälp för de evakuerade i norra Finland

2:23

President Risto Ryti och hans regering kom att få stå som de huvudansvariga. President Ryti blev dömd till 10 års tukthus. Han benådades på grund av sjukdom 1949.

Den 4 mars 1946 begärde president Mannerheim avsked från sitt ämbete, och efterträddes av Juho Kusti Paasikivi.

Man kan säga att hela 1940-talet var fullkomligt präglat av kriget. Och kriget hade verkningar i flera decennier framåt, i synnerhet för barnen som växte upp.

Krigsbarn som stannade i Sverige

44:27

Nationen Finland samlade sig och började det tunga arbetet med att bygga upp.

Mannekänguppvisning (på finska) - Spela upp på Arenan

På bondbröllop i Sibbo (dålig ljudkvalitet)

6:35

Efter kriget börjar klädkollektioner med kläder för "vanliga" människor synas på mannekängerna. Den krigsgrå färgen har gett vika för mera starka färger, och former.

Och människors vanliga liv fortsatte i årstidernas och vädrets växlingar.

Journalfilm om översvämningar i Helsingfors - Spela upp på Arenan
Helsingfors i snö på 1940-talet (stum) - Spela upp på Arenan

1950-talet

Mycket hände i Finland under 1950-talet. Landet utvecklades i sin självständighet, men var fortfarande väldigt bundet till Sovjetunionen främst i och med det stora krigsskadeståndet som måste betalas.

President J. K. Paasikivi talar till folket inför det nya årtiondet.

Det kalla kriget gör att freden känns fjärran, säger president Paasikivi. Därför måste man befrämja fred, i synnerhet med Sovjetunionen, och utveckla VSB-pakten (VSB-pakten står för vänskap, samarbete, bistånd).

President J. K. Paasikivi talar till folket

11:17

I början av årtiondet var Finland ännu ett fattigt och kluvet land. Levnadsstandarden i landet blev bättre, men det fanns fortfarande folk som levde i fattigdom på landsbygden.

Men 1950-talet var också årtiondet då Armi Kuusela korades till Miss Universum och Finland fick hålla de olympiska spelen i Helsingfors 1952.

Inmarschen till OS i Helsingfors 1952

11:31

OS hämtade internationella fläktar, Coca-Cola och idrottsmän från när och fjärran då 5000 idrottare från 69 länder intog staden.

Finland hade det knapert, men stod som en värdig värdnation för sommar-OS. Och president J K Paasikivi tog emot gästerna på sin egen engelska.

Reklamfilm på engelska - Spela upp på Arenan
Paasikivi öppnar OS på engelska - Spela upp på Arenan

Under 1950-talet tog Finland adjö av två stora landsmän: president Mannerheim 1951 och nationalkompositör Jean Sibelius 1957.

Marskalk Mannerheims stoft flyttas från Lausanne

9:48
Jean Sibelius begravning - Spela upp på Arenan

Den 26 januari 1956 lyftes gränsbommen till Porkala, som under 11 år hade varit ett stängt område för finländarna och annekterat av Sovjetunionen.

Urho Kekkonen tillträdde som president den första mars 1956. Kekkonen hade fungerat som statsminister i fem perioder och kom att vara president i 25 år.

Presidenten fick genast ta itu med ett land i kris, generalstrejken som lamslog trafik och industri 19 dagar i mars 1956.

Sommaren 1958 försämrades relationerna med Sovjetunionen så mycket att den sovjetiska ambassadören lämnade Helsingfors. Krisen fick namnet nattfrosten och kunde avledas av den unga presidenten Urho Kekkonen.

Kekkonen på statsbesök i Sovjetunionen

30:20

Den 4 oktober 1957 sköt Sovjetunionen ut världens första satellit, Sputnik 1. Finland följde Sputniks färd och jublade med. USA och hela världen tog emot nyheten med blandade känslor, både beundran och fasa. USA:s president var tvungen att övertyga sitt folk att landets säkerhet inte var hotad.

Sovjetisk film om Sputnik (på ryska) - Spela upp på Arenan

Finlands första datamaskin eller "elektroniska hjärna", IBM-650, togs i bruk i oktober 1958 på Postsparbanken.

Stumfilm om Finlands första datamaskin - Spela upp på Arenan

Också inom medicin och vetenskap gick Finland framåt. Spädbarnsdödligheten sjönk och Finland stod i bräschen för prematurvården. Man kunde rädda många för tidigt födda barn redan på 1950-talet.

En modern kuvös på Barnets borg (på finska) - Spela upp på Arenan

Och människornas liv fortsatte, med glädje, resor och dramatik.

Vattenskidning - Spela upp på Arenan
Första resan från Vasa till Umeå med Korsholm III (stumfilm) - Spela upp på Arenan
En spårvagn har kört omkull i hörnet av Mannerheimvägen och Stockholmsgatan - Spela upp på Arenan
Män läser FFC:s tidning om generalstrejk, 1956

Finland stod stilla i 19 dagar - generalstrejken i mars 1956

Den 1.3 1956 utbröt en generalstrejk som lamslog Finland.

Porkala återlämnas till Finland, 1956

Porkala återlämnas i januari 1956

Den 26.1.1956 lyftes gränsbommen till Porkala efter 11 år.

1960-talet

På 1960-talet tog Finland och hela världen ett stort steg framåt till det urbana och moderna livet.

I Finland genomfördes en myntreform och president Kekkonen fortsatte att hålla nationen Finland på god fot med Sovjetunionen.

Den så kallade notkrisen fick sin början 1961 då Sovjetunionen skickade en not angående VSB-pakten och den ökande militarismen i Östersjöländerna.

Att Olavi Honka ställde upp i presidentvalet såg Sovjetunionen som ett hot för man visste inte hur Honka skulle ställa sig till neutralitets- och internationellt samarbete. Kekkonen utlyste den 14 november nyval till Finlands riksdag, och tidigarelade presidentvalet, så att båda valen hölls i januari 1962. Honka drog tillbaka sin kandidatur, och Sovjetunionen drog tillbaka sin not.

Rundradion hade testat att sända ”radio med bild” redan 1957 men det var på 1960-talet som televisionen slog igenom.

Morgonpromenad 1960 - Spela upp på Arenan
Ljuset – om Airams ljusfabrik till musik av Otto Donner - Spela upp på Arenan

Det finska folket flyttade från landsbygden till betongförorter och knäppte på sina televisioner för att se vad som hände i världen.

Inslag om Esbos och Helsingfors förorter - Spela upp på Arenan
Invånare i trähus intervjuas - Spela upp på Arenan

Man rapporterade om stora nyhetshändelser både inrikes och utrikes.

Den 3 januari 1961 skedde den största olyckan på civilflygplan i Finlands historia.Tre besättningsmän och 22 passagerare omkom då Aero oy:s DC-3 störtade i Kvevlax.

Den 28 november 1968 kolliderade två fartyg med varandra utanför Långnäs, Mariehamn. Orsaken var den tjocka dimma som låg utanför kusten. Sex personer avled.

Flygolycka i Kvevlax och minnesgudtjänst

26:16
Olyckan utanför Långnäs. Kaptenen intervjuas - Spela upp på Arenan

Årtiondet innehöll också stora internationella nyheter. När USA skulle landa på månen med Apollo 11 satt alla de som hade en televisionsapparat och väntade under spänning. Rundradion sände till sent på natten och studion fylldes av nervös tobaksrök.

Månstudion förbereder sig(delvis på finska) - Spela upp på Arenan

I televisionen förevisades också nationens uppbyggnad och de fina finländska industrierna.

Dokumentärfilm om Jussarö gruva - Spela upp på Arenan
Skinn, plast och säv. Om industrier i Österbotten - Spela upp på Arenan
Nyhetsinslag om bygget av Rävsundsbron - Spela upp på Arenan
Hangö bygger upp efter kriget - Spela upp på Arenan

Samhällskillnaderna var ännu stora, men de unga började engagera sig för dem som hade det svårt i samhället. Medan den äldre generationen tittade på president Kekkonens självständighetsbal ordnade den så kallade novemberrörelsen en fest för hemlösa alkoholister.

Slottsbalen 1967 - Spela upp på Arenan

Novemberrörelsen firar med alkoholister

2:57

Finland hörde på 1960-talet till de västliga länder som hade relativt många tuberkulosfall. Sjukdomen koncentrerade sig ofta till dem som har det socialt sett svårast.

Om lungsjukdomarna och deras verkningar - Spela upp på Arenan
En dag i en hemlös mans liv - Spela upp på Arenan

Hur såg framtiden ut för de unga? Vad skulle man bli i det snabbt framväxande välfärdssamhället?

Reportage om doktor Olof Palmgren i Borgå - Spela upp på Arenan
Vi reser lastbil med Jorma Lähi - Spela upp på Arenan
Dokumentärfilmen Så fostras en folkskollärare - Spela upp på Arenan
På sjukhus i Vasa - Spela upp på Arenan

Stora förändringar sattes i rullning och studenterna började demonstrera. Man demonstrerade för och emot, ställde till kravaller. Eller så lät man sitt hår växa i Beatles anda, klädde sig i hippiekläder och vapenvägrade. Det var lätt att utmana samhället och politikerna. Det räckte att skriva visor om riksdagen, samhället och president Urho Kekkonen som M A Numminen gjorde.

Inslag om Dansholmen - Spela upp på Arenan
M. A. Numminen och Sähkökvartetti - Spela upp på Arenan
Om Lappo-operan (utdrag) - Spela upp på Arenan
Ungdom för helvete. Ung 69 - Spela upp på Arenan

Också den moderna konstvärlden trängde sig på. ARS 61 öppnades i Ateneums konstmuseum, Helsingfors, i januari 1961. Det var den första utställningen som grundligt tog sig an samtida konst. Och 8 år senare presenterade ARS 69 ännu häftigare konst, både popkonst, med Andy Warhol i spetsen, kinetisk konst, svartvit OP-konst och samhällsinriktad konst.

ARS 61: den första utställningen - Spela upp på Arenan
ARS 69: popkonst och installationer - Spela upp på Arenan

Också i modet syntes nya abstrakta färger och former.

Intervju och modeuppvisning - Spela upp på Arenan

År 1969 blev mellanölet fritt i Finland och fick börja säljas utanför Alko. Men både före och efter det har försäljning av alkohol varit en ofta återkommande politisk fråga.

Om mellanöl och bråk i Närpes - Spela upp på Arenan
Synen på mellanöl i riksdagen 1967 - Spela upp på Arenan
Landgång från Wellamo, 1977

Finländare i Sverige

"Som ensamstående mamma klarar jag inte mig i Finland"

Elever, Yle 1968

Ge oss sexualupplysning!

"Jag var 14 år när jag blev gravid."

1970-talet

1970-talet anses ofta vara radikalismens och upprorens tid. Finland blev starkare politiserat och olika ideologiska grupperingar tvistade om samhällsstyret.

President Urho Kaleva Kekkonen ledde den finländska politiken med stadig hand under hela 1970-talet.

Finlands riksdag stiftade 1973 en undantagslag genom vilken president Urho Kekkonens ämbetsperiod förlängdes med fyra år. Perioden skulle ha varit till ända den 1 mars 1974, men kom att sträckas ut till den 1 mars 1978.

Och 1978 var det nyval där Kekkonen igen blev vald till president.

Kekkonen håller installationstal inför riksdagen - Spela upp på Arenan

Utrikesnyheterna fylldes med rapporter om gisslandramat under de Olympiska spelen i München 1972 och Vietnamkriget. Ögonvittnen beskriver händelser som nu förpassats till historieböcker eller Hollywoodfilmer.

Georg Henrik von Wright kritiserar Vietnamkriget - Spela upp på Arenan
Vietnam - Ett land efter kriget - Spela upp på Arenan

Inrikesnyheterna handlade om Kekkonens undantagslag och olyckan vid patronfabriken i Lappo.

En explosion totalförstörde Lappo patronfabrik den 13 april 1976. I olyckan omkom 40 personer och 60 skadades allvarligt. 64 barn miste en förälder i explosionen.

Minst 40 människor har dött i olyckan vid Lappo patronfabrik

28:14

Oljekrisen 1973 påverkade alla finländare. Medborgarna var tvungna att spara energi. Också det onödiga tv-tittandet sattes under lupp. Även de som hade köpt färg-tv måste spara.

Om att spara energi (på engelska) - Spela upp på Arenan
Diskussion om tv-program och energikrisen - Spela upp på Arenan

Kalla kriget rådde och man måste hålla sig på god fot med Sovjetunionen. Också barn fick lära sig om kärnvapen, krig och terrorbalans.

Finlands första kärnkraftverk öppnades i Lovisa 1977. Kärnkraftverket beställdes från Sovjetunionen och man började bygga det 1971. Sovjetunionens statsminister Alexej Kosygin och Finlands president Urho Kekkonen tryckte igång kärnkraftverket den 23 mars 1977.

Kosygin och Kekkonen trycker igång kärnkraftverket i Lovisa - Spela upp på Arenan

Under 1970-talet spred sig den radikala feminismen runt världen. I Finland började kvinnor organisera sig både politiskt och i så kallade kvinnogrupper. Kvinnan skulle bli medveten, hon skulle förstå förtrycket och ta sig ur det. Ur den feministiska rörelsen föddes ett jämlikare samhälle.

Feministiska sånger - Spela upp på Arenan
Systrar det är morgon del 2 - Spela upp på Arenan

1975 var homosexualitet inte längre brottsligt, men hur skulle man förhålla sig till "de där homosexuella". Samhället var ännu indelat i "vi och dem". Och de homosexuella accepterades, bara de inte syntes och helst skulle de leva ensamma och gärna i celibat.

Program om homosexualitet (delvis på finska) - Spela upp på Arenan
Inslag och intervjuer om homosexualitet och kyrkan - Spela upp på Arenan

1960 och 1970-talet var de årtionden då många finlandssvenska författare gjorde upp med sin borgerliga finlandssvenska bakgrund, bland andra Henrik Tikkanen och Christer Kihlman.

För vissa medborgare var det svårt att hitta sin roll i samhället, att passa in i samhällsmaskineriet. Poeten Larry Silván tog sitt liv när han inte passade in i det lilla Ekenäs.

Intervjuer med Tikkanen och Kihlman - Spela upp på Arenan
Larry Silváns vänner talar - Spela upp på Arenan

Grundskolan i Finland infördes gradvis på 1970-talet. Skolan ersatte den tidigare folkskolan, medborgarskolan och mellanskolan. Alla barn skulle i grundskolan ges likadana möjligheter till fortsatta studier.

Föräldrar oroade sig för att den nya skolan inte skulle vara disciplinerad och barnen inte skulle lära sig något. Därför körde Rundradion information om grundskolan. Ibland blev föräldrarna kanske mera förvirrade av informationen som Rundradion erbjöd.

Elever, 1969

Grundskolan kommer!

Föräldrar och lärare var skeptiska när grundskolan kom.

Skolklass lyssnar på ljudband, 1976

Här är grundskolan

10 program och en 2 timmars direktssändning om grundskolan.

Introduktionstext till tv-programmet Vår granne Sovjetunionen, Yle 1973

Vår granne Sovjetunionen

Fråga vad du vill om Sovjetunionen 1973.

1980-talet

President Urho Kekkonen avgick efter en maratonlång karriär som president hösten 1981 och Mauno Koivisto efterträdde honom.

Kekkonen avgår

4:06
Kekkonens begravning - kistan bärs ut - Spela upp på Arenan

På 1980-talet använde man märkeskläder, sov i vattensängar och gjorde snabba klipp på börsen. Konsumtionen i Finland stegrades. Människorna blev juppier och köpte brödmaskiner, freestyle, trådlösa telefoner och vattensängar. Eller var det så?

Söndagsöppet på teknikmässa - Spela upp på Arenan
Smörköp i Kapellskär - Spela upp på Arenan
På Habitaremässan - Spela upp på Arenan
Söndagsöppet diskuterar barnmode - Spela upp på Arenan
Myror i huvet diskuterar ungdomsmode 1984 - Spela upp på Arenan

På den teknologiska fronten tog man stora steg framåt: det blev vanligt med datamaskiner, mikrovågsugnar, hemvideoapparater och elektronikspel.

Vad är en dator? - Spela upp på Arenan
Ungdomar i spelbutik - Spela upp på Arenan
Vad är ett datavirus? - Spela upp på Arenan

Kritik riktades mot apparaterna som ansågs göra ungdomarna slappa och våldsamma på samma gång.

Debatt om det s.k. videovåldet - Spela upp på Arenan
Videovåld i Söndagsöppet - Spela upp på Arenan

1983 kom en ny skrämmande sjukdom till Finland: aids. Fallen i Finland var inte så många men sexuella minoriteter och utomeuropeiska personer fick utstå homofobi och rasism.

AIDS skrämmer - Spela upp på Arenan
Rasism mot afrikanska studenter - Spela upp på Arenan
Uppmaning till homosexualitet är förbjudet - Spela upp på Arenan
Om de homosexuellas roller i samhället - Spela upp på Arenan

Läs mera om de sexuella minoriteternas ställning i Finland.

Miljörörelsen växte sig allt starkare på 1980-talet. På gräsrotsnivå berörde den alternativa personer som bodde i kollektiv, ockuperade hus och åt makrobiotisk mat.

Flera av de aktivister som kedjade sig fast och protesterade mot miljöförstöring i Koijärvi bidrog till att den den gröna rörelsen kom med i politiken. I riksdagsvalet 1983 valdes två gröna ledamöter in, Kalle Könkkölä och Ville Komsi. I riksdagsvalet 1987 fick det Gröna förbundet (senare De gröna) in fyra riksdagsledamöter.

Kalle Könkkölä invald i riksdagen 1983 - Spela upp på Arenan
Valvakan 1987 (början) - Spela upp på Arenan

Vissa protesterade mot samhället på annat sätt, t.ex. genom performance, som gruppen Homo $ och musik.

Alternativa ungdomar kunde dansa breakdance och lyssna på rap på gatorna, om inte polisen jagade bort dem.

Breakdance i Stationstunneln - Spela upp på Arenan

Eller köra runt kvarteren och höra på djävulsmusik som i de finlandssvenska småstäderna.

Inslag om satanism och rockmusik - Spela upp på Arenan
Veckans puls: Hemska ljuvliga ungdom - Spela upp på Arenan

Den finlandssvenska rocken tog sina första stapplande steg på 1980-talet med grupper som inte kom från huvudstadsregionen. Det var bl.a. Ragnar Hare från Jakobstad, Good Evening Manchester från Åland och Viktor Hurmio från Evitskog. Svenskfinland fick en också en finlandssvensk rapsång med PaleåVilles Duckräpp.

Rockare och rockvetare säger sitt - Spela upp på Arenan

Duckräpp (Jag är finlandssvensk)

2:26

Det kalla kriget och rädslan för atomkrig fortsatte. Natten till den 26 april 1986 inträffade en katastrof som få kunnat förutspå. Kärnkraftverket i Tjernobyl exploderade och moln med radioaktiv strålning spred sig ända till Norden.

Extra nyhetssändning om Tjernobyl - Spela upp på Arenan

Utanför Finlands gränser rasade murarna: Berlinmuren och hela Sovjetunionen. Detta påverkade också Finlands ekonomi.

Berlinmuren i november 1961. Bygget hade startat i augusti.

Berlinmurens uppgång och fall

Järnridån delade staden i två delar i tjugoåtta år.

Jeltsin fördömer kuppförsöket 1991

Statskuppen i Moskva påskyndade Sovjetunionens fall

Moskvakuppen kollapsade på bara tre dagar.

1990-talet

Recessionen slog till hårt mot Finland i början av 1990-talet.

Brödköer, bankkris, konkurser och massarbetslöshet syntes i de flesta människornas vardag.

Extra nyhetssändning: Marken flyter - Spela upp på Arenan
Statsminister Esko Aho talar till Finlands folk - Spela upp på Arenan
Dokumentärfilm: Arbetets hjältar - Spela upp på Arenan
Brödköer 1993 - Spela upp på Arenan

Också världen började tränga sig på, men man tog inte emot invandrare med öppna armar. I Finland såg man snett på de somaliska flyktingarna som kom i början av 1990-talet. Somalierna hade flytt undan krig och nöd, men ansågs vara levnadsstandardsflyktingar på jakt efter finska pengar och socialskydd.

Omkring 200 somalier har kommit från Sovjetunionen - Spela upp på Arenan
Flyktingfrågan i riksdagsvalet - Spela upp på Arenan

För unga radikala som inte såg på framtiden som sina föräldrar öppnades nya möjligheter: anti-globalisering och veganism som en protest mot det industrialiserade djuruppfödandet. Dessutom skrämde köttet många i och med BSE och galna ko-sjukan. Kampen för djurens rättigheter tog sig uttryck också i räder mot pälsfarmer.

Grön sak i Vasa - Spela upp på Arenan
Om bilism i Talking Heads - Spela upp på Arenan

På den teknologiska fronten tog Finland stora steg framåt; med mobiltelefoner, datorer och internet.

Skillnaden mellan NMT och GSM - Spela upp på Arenan
Anonymitetsskydd och kriminalitet på internet - Spela upp på Arenan

1994 hade Finland, Norge och Sverige ett svårt beslut att fatta. Skulle de ta ett steg närmare ett integrerat Europa och gå med i EU? Folkomröstningen i Finland hölls den 16 oktober och då röstade folket klart ja till ett medlemskap.

Valvakan: Finland säger ja till EU - Spela upp på Arenan

Estonia-katastrofen är en av de största olyckorna till havs i fredstid. En tidig morgon, den 28 septemner 1994, förliste Estonia och över 800 människor omkom i de kalla höstvattnen nära Utö.

När vraket efter Estonia påträffades var bogvisiret borta och befann sig längre ifrån. Det kom fram att Estonia haft problem med bogvisiret redan som Viking Sally. Fartyget borde inte ha fått köra i öppna farvatten.

Estoniaolyckan - TV-nytt kl. 07.11 - Spela upp på Arenan
Estonia hade problem med bogvisiret - Spela upp på Arenan

Mayday Estonia - den sista timmen

Efter Estonia-katastrofen skärptes säkerheten på färjorna i Norden. Men den nationella sorgen levde kvar hos finländarna länge.

Också andra stora händelser under decenniet syntes i folks känsloliv. Reaktionerna på t.ex. prinsessan Dianas död, polismorden i Helsingfors och de finska lejonens guld i Globen förvånade många. Att också den “tillknäppta” finländaren kunde sörja och glädjas och sätta ljus och blommor på gatan.

Mordet har begåtts - Spela upp på Arenan
Steen Christensen erkänner - Spela upp på Arenan
Segeryra 1995 - Spela upp på Arenan
Finlands ishockeylejon återvänder - Spela upp på Arenan
Övergivet köpcenter, 1995

Idas arkivblogg: Tillbaka till 1990-talet?

Allting går i cirklar. Också tidsandan.

2000-talet

Redan nyårsnatten mellan 1999 och 2000 bjöd på spänning. Man var orolig för att all teknologi inte skulle klara av millennieskiftet. Men katastrofen uteblev.

Åtgärder inför millenniebuggen - Spela upp på Arenan

Socialdemokraten Tarja Halonen blev Finlands första kvinnliga president 2000. Sex år senare återvaldes hon mot Sauli Niinistö från Samlingspartiet.

Tarja Halonen tillträder som president - Spela upp på Arenan
Tarja Halonen blir president, Niinistö går vidare - Spela upp på Arenan

Nobels fredspris gick för första gången till en finländare president Martti Ahtisaari 2008.

Ahtisaari får Nobels fredspris - Spela upp på Arenan

Datateknologin kom att utvecklas otroligt under 00-talet. Den snabba it-teknologin blev viktig då stora händelser sker. Den elfte september 2001 då terrorister flög in i WTC-tornen i New York följde de flesta människor ännu med nyheten på tv och radio, men nu är internet det självklara stället att söka nyheter på.

Extra TV-Nytt om terrorattackerna den 11 september - Spela upp på Arenan

Världen blir globaliserad, men också mera tudelad. Det är västvärlden mot resten av världen. Hur kan man tala för solidaritet, mot kapitalismen, mot multinationella företag?

Markus Drake har deltagit i många demonstrationer. 2001 var han i Göteborg på EU-toppmötet för att protestera mot den politiska eliten. Och samma år kastade han en tårta i ansiktet på Världsbankens chef James Wolfensohn.

James Wolfensohn får en tårta i ansiktet - Spela upp på Arenan
Hur gick det efter Göteborg 2001? - Spela upp på Arenan

Vid decenniets slut hade de flesta människor ett liv i cybervärlden med sociala medier.

Händelserna vid Myyrmanni, Jokela och Kauhajoki visade att hat, våld och också kriminalitet dryftas först på nätet. Sedan flyttar det över i verkligheten.

Polisen vet vem som sprängde bomben i Myyrmanni - Spela upp på Arenan
Nyheterna efter morden i Jokela - Spela upp på Arenan

Euron, EU:s officiella valuta, togs i bruk elektroniskt 1999 och som sedlar och mynt den 1 januari 2002.

Nästsista bankdagen innan euron kommer - Spela upp på Arenan

I slutet av decenniet då de flesta europeiska länder hade tagit i bruk euro stod en ekonomisk kris för dörren. Fabriker varslade om uppsägningar eller stängde helt. Byskolor, sjukhus och bibliotek stängdes.

Också för andra europeiska länder var ekonomin med euron svår, i synnerhet Grekland kämpar med stora skulder.

Men för finländarna har åtminstone Eurovisionsschlagerfestivalen i Aten 2006 en guldklang.

Lordi vann överlägset uttagningen till ESC 2006 med sin "sjung med"-hårdrock "Hard Rock Hallelujah". Många var skeptiska, men i Aten i maj 2006 gick Lordi gick till seger. Hela Finlands folk jublade: Äntligen!

Lordi vinner i Aten - Spela upp på Arenan

2010-talet

Riksdagsvalet 2011 blev Sannfinländarnas stora skräll, med Timo Soinis ord "jytky": partiet fick 19 procent av de avlagda rösterna och 39 mandat i riksdagen. Sannfinländarna fick dock inte regeringsposter, utan stannade i opposition.

"Folket har talat", blev Timo Soinis mantra.

Timo Soini: Folket har talat - Spela upp på Arenan

Fyra år senare, 2015, fortsatte skrällen. Och nu kom Sannfinländarna med i regeringen, tillsammans med Centern och Samlingspartiet. Timo Soini blev utrikesminister, Juha Sipilä (Centern) statsminister och Samlingspartiets Alexander Stubb (senare Petteri Orpo) blev finansminister.

Såhär röstade finländarna i riksdagsvalet 2015

Mera om riksdagsvalet 2015

Regeringsförhandlarna på informationstillfälle i Smolna.

Njuggt om flyktingar, Natomedlemskap utreds

Njuggt om flyktingar i nya regeringen

Ministrarna Lindström, Stipilä och Stubb håller presskonferens om arbetsmarknadsuppgörelsen.

Regeringen 1 år: Oy Finland Ab hägrar

Statsvetare ger Sipilä både ris och ros på ettårsdagen.

Juha Sipiläs regering tillträder.

Ministerrulett: Fyra ministrar har redan bytts ut i Sipiläs regering

I juni blev Stubb utmanövrerad av Orpo som partiledare.

Den europeiska immigrationspolitiken har under de senaste åren bestått av gränskontroller och visumkrav. Män, kvinnor och barn har mist livet i sina försök att nå Europa sjövägen över Medelhavet. Människor i behov av skydd har inga lagliga vägar att ta sig till EU. Och när den lagliga invandringen minskar ökar båtflyktingarna.

Jessica Stolzmann har gjort ett reportage om Wilfred som flydde från Marocko i en liten gummibåt och nu befinner sig i Finland.Vad borde man i EU göra för flyktingströmmen som gör Medelhavet till en gravgård?

Räddades ur havet: EU och flyktingarna - Spela upp på Arenan

Hösten 2015 kom flyktingkrisen att beröra också Finland. I synnerhet kom flyktingar från Syrien och Irak.

Demonstration mot flyktingar i Torneå.

Människomurar och demonstrationer – så har Finland hanterat flyktingkrisen

Svenska Yle har sammanställt de viktigaste händelserna.

Många talar om ett hårdnande klimat i Europa och Finland på 2000-talet, med högervindar och xenofobi. Rasismen i Finland har blivit vardagsmat. Det vittnar Daniela Caldararu och 12-åriga Rebecka Holm om.

Hur har en rumänsk rom det? - Spela upp på Arenan
Om rasismen i Finland 2012 - Spela upp på Arenan

"Madam har vunnit", sade gentlemannen Sauli Niinistö efter presidentvalet 2006 då sittande presidenten Tarja Halonen blev omvald. President Tarja Halonen höll sin sista självständighetsbal den 6 december 2011.

Dit kom bland annat Peter Vesterbacka vars företag Rovio gjort strålande framgångar med sitt mobila spel Angry Birds. Dagen till ära har hans fru fått klä upp sig i en Angry Birds-klänning.

Tarja Halonen tar emot sina gäster - Spela upp på Arenan
Peter Vesterbacka med fru Teija i Angry Birds-klänning - Spela upp på Arenan

Men 2012 är det Sauli Niinistö själv som flyttar in till Talludden som Finlands president.

Sauli Niinistö inför presidentvalet 2012 - Spela upp på Arenan

Diskussionskulturen på internet genomgår en omvälvande förändring. All samhällsdebatt flyttar ut på nätet. Men då uppstår också problem i form av nätkränkningar. Påhoppen har blivit både synligare och obehagligare. Hatpratet riktar sig mot olika etniska, religiösa, köns-, och språkgrupper. Också politiker och forskare får ta näthat emot sig.

Juridiken hänger inte med i utvecklingen, vilket skapar stora gråa zoner.

Li Andersson och Wille Rydman debatterar hatprat - Spela upp på Arenan
Spotlight om näthat - Spela upp på Arenan

När Musikhuset i Helsingfors planerades väcktes frågan vad man skulle göra med järnvägens gamla rödtegelmagasin framför Riksdagshuset. I maj 2006 brann magasinen ned, och nu är Musikhuset färdigt.

Bevara VR:s magasin, anser Museiverket - Spela upp på Arenan
Sakari Oramo och John Storgårds talar om Musikhuset - Spela upp på Arenan

De finländska hockeylejonens glada och överförfriskade hemkomst och spritintaget på guldfesten på Salutorget efter VM i ishockey 2011 fick många att höja på ögonbrynen. Måste en överdriven alkoholkonsumtion verkligen höra ihop med VM-guld?

Mikael Granlund föser in sitt mål - Spela upp på Arenan
Hockeylejonens hemkomst - Spela upp på Arenan

På Åland hittade man urgammal, god champagne i ett vrak. Och i Finland följde man kronprinsessan Victoria och prins Daniel; deras Finlandsbesök, bröllop och lilla prinsessan Estelles födelse.

Champagne från vraket utanför Åland - Spela upp på Arenan
Victoria och Daniel anlände till Finland - Spela upp på Arenan

IT-teknologin och spelindustrin gick framåt med sådana företag som Rovio och Supercell, medan Nokias mobilindustri dalade och till sist såldes till Microsoft.

Klimatet över hela vårt klot och i lilla Finland diskuterades, häftiga stormar, åskväder och temperaturskillnaderna. Klimatet påverkas av koldioxidutsläppen och den globala uppvärmningen.

Men Dora på Lammholm lever som man alltid har levt i den Åboländska skärgården.

Dora på Lammholm - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln