Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Utredning: Dialog behövs om byggnadstillsynen i Raseborg

Från 2016
Man jobbar i halvfärdigt rum på domprostgården i Borgå.
Bildtext De anställda vid byggnadstillsynen i Raseborg fick nog av de hårda orden mot dem. Nu har frågan utretts, men dialogen ska fortsätta.
Bild: Yle / Hanna Othman

Arbetarskyddet i Raseborg har utrett anklagelser om osakligt bemötande mot anställda vid Raseborgs stads byggnadstillsyn efter fullmäktigemötet i juni. Arbetarskyddschefen rekommenderar bland annat en konstruktiv dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Det var efter fullmäktigemötet den 13 juni sex anställda vid byggnadstillsynen med stöd av arbetarskyddsfullmäktige Riku Oraskari upplevde att måttet var rågat och gjorde en anmälan om trakasserier till arbetarskyddet.

Enligt anmälan ska trakasserierna ha pågått en längre tid och de kulminerade under fullmäktigemötet i juni.

Anmälan gällde fullmäktigeledamöterna Petri Palin (Sannf) och Ulf Heimberg (SDP) samt stadsdirektör Tom Simola.

Ulf Heimberg
Bildtext Ulf Heimberg (SDP) är en av dem som har engagerat sig hårt i frågan om byggtillsynen. Hans uttalanden i fullmäktigesalen upplevdes som kränkande av de anställda.
Bild: YLE / Pia Santonen

De anklagade riktade på mötet kritik mot byggnadstillsynens verksamhet.

Politiker har dubbelroll

Arbetarskyddschef Anneli Sandell-Ekman representerar arbetsgivaren inom arbetarskyddet medan Riku Oraskari representerar arbetstagarna. Sandell-Ekman säger ändå att man rätt långt har samma intressen.

Det är Sandell-Ekman som nu har gjort en utredning kring ärendet medan Oraskari har bedömt att det föreligger en risk för de anställdas arbetshälsa och det var han som undertecknade anmälan.

När det gäller politikerna påminner Sandell-Ekman om att de har en dubbelroll. De är allmänhetens röst och ska bevaka invånarnas intressen. Men politikerna har också en roll som arbetsgivare i staden.

Till Yle Västnyland säger Sandell-Ekman att hon ser det som önskvärt att man tar ansvar för hur man uttrycker sig och hon önskar att man ger respons på hur fullmäktigeledamöter talar om saker på fullmäktigemöten.

I sitt utlåtande säger hon att man i annat fall ger indirekt lov till en fortsatt osaklig ton i fullmäktige.

Fullmäktigeordföranden ser ingen orsak till förändringar

I fullmäktigesalen har ordföranden en viktig roll i att hålla diskussionen på saklig nivå.

Fullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist (SFP) har också kommit med ett uttalande i frågan.

Ordförande Thomas Blomqvist vid Raseborgs stadsfullmäktiges presidium. I bakgrunden skymtar stadsdirektör Tom Simola.
Bildtext Fullmäktiges ordförande, Thomas Blomqvist (SFP), sak se till att diskussionen inte går överstyr i fullmäktigesalen.
Bild: Yle/Tove Virta

Han konstaterar att politikerna har rätt att föra fram kritik i fullmäktige, men att enskilda lov och tillstånd inte bör behandlas. Personalfrågor ska inte behandlas i fullmäktigesalen.

Till Yle Västnyland säger han att han har fullständigt klart för sig vad som är lämpligt och vad som inte är det. Frågan om vad och hur man får uttala sig har och kommer att diskuteras.

Han tycker att fullmäktige överlag har en bra linje även om det ibland kan ske övertramp. Blomqvist ser ingen orsak att ändra på linjen.

- Jag kommer inte börja agera åsiktspolis i någon större utsträckning än nu, säger han.

De enskilda fallen

I Ulf Heimbergs fall säger Blomqvist i sitt utlåtande till staden att Heimberg hade rätt att säga det han sade. Den kritik Heimberg framförde var ändå inte konstruktiv och förde inte ärendet vidare.

Man löser problem bättre genom en diskussion med berörda parter.

Ulf Heimberg säger själv i sitt bemötande i ärendet att han har ett ansvar för att kommunen sköts på bästa sätt. Han kontaktas av missnöjda kunder vid byggnadstillsynen. Därför är det både en rättighet och en skyldighet att påpeka missförhållanden. Fullmäktigemotion är ett arbetsverktyg för detta.

Heimberg har påtalat bristerna för över ett år sedan, men han anser att ärendet inte har lösts på tillfredsställande sätt.

Han säger också att fullmäktigeordföranden tillät en remissdiskussion och avbröt ingen talare.

Thomas Blomqvist anser ändå att Petri Palin kom med ett opassande resonemang där han anklagade personalen vid byggnadstillsynen för att begå lagbrott.

Petri Palin (Sannf).
Bildtext Petri Palin (Sannf) anklagde de anställda vid byggnadstillsynen för lagbrott. Det gick över gränsen för vad man får säga, anser både Blomqvist och Sandell-Ekman.
Bild: Yle/Marica Hildén

Blomqvist säger att han skulle ha avbrutit Palin om resonemanget hade fortsatt. Blomqvist hade tidigare under mötet påmint ledamöterna om att inte gå in på personalfrågor.

Till Yle Västnyland säger Blomqvist att han fortfarande skulle agera lika som han gjorde på mötet. Han bedömde att diskussionen om personalen skulle ha fortsatt och gjort läget värre om han hade ingripit i det Palin sade.

- Men det Palin sade skulle gärna ha fått bli osagt, säger Blomqvist.

Petri Palin säger i sitt bemötande till staden att det är mycket speciellt att fullmäktigeledamöter anklagas för osakligt bemötande.

Han är en röst för kommuninvånarna och han citerar grundlagen om yttrandefrihet i sitt bemötande.

Palin upplever inte att fullmäktigeordföranden på något sätt skulle ha indikerat att diskussionen skulle ha varit lagstridig eller opassande.

Han har lämnat in en motion om en specialrevision om byggnadstillsynen. Palin jämför läget med västmetrobygget där Esbo stad har gjort en granskning på grund av försening.

Stadsdirektörens roll

När det gäller stadsdirektör Tom Simola, säger arbetarskyddschef Anneli Sandell-Ekman att man inte i samband med fullmäktigemötet i juni har hittat något som kunde ses som olämpligt beteende, även om han kanske kunde ha framfört sin kritik på ett mildare sätt.

Men i anmälan sägs att trakasserierna har pågått under en längre tid.

Simola har också kommit med ett uttalande i frågan.

Han säger i sitt bemötande att det är oklart vem av arbetsgivarens representanter skulle ha gjort sig skyldiga till de anklagelser som förs fram av arbetarskyddsfullmäktige Riku Oraskari. Det handlar om anklagelser om elaka och antydande meddelanden, nedvärderande samt hånande prat, ogrundad kritik och att arbetet har försvårats.

Stadsdirektören har inte kännedom om den här typen av händelser. Arbetsgivaren har enligt stadsdirektörens kännedom inte heller förevisas material om den här typen av händelser.

Man vid strand.
Bildtext Stadsdirektör Tom Simola anser att det inte är fel att lyfta fram den massiva kritik som har riktats mot byggnadstillsynen. Han vill också ha konkreta bevis på de anklagelser som riktas mot honom.

Simola säger i sitt bemötande att det är oroväckande att en arbetarskyddsfullmäktig framför så här allvarliga påståenden utan att komma med ett enda exempel.

Han poängterar att om det finns brister i arbetsprocesserna och handläggningen har arbetsgivaren en skyldighet och en rättighet att påtala det utan att man kan kalla det för trakasserier.

Det finns orsak att diskutera verksamheten vid byggnadstillsynen på basis av den massiva respons som arbetsgivare har tagit och ständigt får ta del av.

I och med den nya förvaltningsstadgan kan avdelningens verksamhet omorganiseras och arbetsprocesserna förtydligas.

Dialog

Processen kring byggnadsstillsynen och arbetsledningen är ännu inte över, säger arbetarskyddschef Anneli Sandell-Ekman.

Nu ska parterna föra dialog med varandra. Det är viktigt att staden lyssnar på den kritik som har förts fram mot tillsynen, men det är också viktigt att staden ser till att byggnadstillsynen har tillräckliga resurser att kunna ge den service kommunens invånare behöver, säger hon.

Nu vill man också höra mera konkret vad i stadsdirektörens agerande som har varit fel enligt de anställda på byggnadstillsynen.

- Vi vill öka kommunikationen och konkretisera vad det handlar om, säger Sandell-Ekman.

Arbetarskyddsfullmäktige Riku Oraskari, som alltså undertecknade anmälan mot bland andra Simola, är i det här skedet försiktig med sina kommentarer.

Han vill till exempel inte säga om ärendet nu ska föras vidare till Regionförvaltningsverket eller om han är nöjd med den utredning som Anneli Sandell-Ekman har gjort.

- Ärendet har ännu inte diskuterats färdigt inom staden så det finns ingen orsak att tala om saken utåt i offentligheten i det här skedet, säger Oraskari.

Diskussion om artikeln