Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Pappersaktier blir värdelösa

Från 2016
Uppdaterad 15.11.2016 17:03.
Dow Jones över 18 000 för första gången sedan sommaren 2015.
Bild: EPA/ANDREW GOMBERT

Pappersaktierna blir värdelösa och bolagen har rätt att överta dem. År 2006 stiftades en lag om att pappersaktier bör överföras i elektronisk form med en övergångstid på tio år.

Tiden har gått ut och många, speciellt dödsbon, sitter fortfarande på aktier i pappersform på ett värde kring 500 miljoner euro. Riksdagens ekonomiutskott har reagerat på att många småsparare håller på att förlora sina pengar.

Många av de här pappersaktierna finns i Sampo, som var ett ömsesidigt försäkringsbolag och blev aktiebolag. Sampo har närmare 7 miljoner spökaktier, lite över 1 % av alla aktier. Det behövs bara ett beslut från bolagsstämman, och Sampo kan ta dem i sin besitittning. Till dess är aktierna i kraft. Men pappersaktier finns också fortfarande i andra bolag.

"Bolagen borde ha informerat redan tidigare"

Efter att ekonomiutskottet reagerade, har Sampo plockat fram aktieförteckningen från 1997 och skickat brev till ägarna att de bör skynda på att göra aktierna elektroniska. Utskottets ordförande, sannfinländaren Kai
Turunen, förundrar sig över att det inte har skett tidigare.

- Den moraliska skyldigheten att informera har funnits i 10 år, och nu reagerar Sampo först när de uppmanas till det. Bolagen borde ha informerat redan tidigare, och också på annat sätt än brevledes, säger Kai Turunen.

Den skyldigheten står ändå inte inskriven i den nuvarande lagen. Så vilket har bolagens intresse att meddela varit?

- Intresset att meddela är dåligt, för bolagen kan med ett beslut från bolagsstämman bemäktiga sig pappersaktierna. Bolaget och de andra ägarna tjänar på det.

Det finns ännu lite tid kvar att sköta saken, bolagsstämmorna hålls ofta i april. Det gäller alltså att kontrollera om du, dina släktingar eller era dödsbon har pappersaktier bortglömda i någon byrålåda.

Kai Turunen säger att om firmorna fortsätter att tiga eller övertar aktierna, så måste riksdagen fundera på att lagstifta så att småspararna inte förlorar sin egendom.

Diskussion om artikeln