Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finnwatch: Företagens skatteplanering dränerar statskassan

Från 2016
båtar i Bahamas
Bildtext Vy från Bahamas, ett land som utpekas som skatteparadis.
Bild: EPA

Finland går årligen miste om hundratals miljoner euro till följd av de multinationella företagens aggressiva skatteplanering. Det fastslår medborgarorganisationen Finnwatch i sin nya utredning.

Finnwatch beräknar förlusterna i uteblivna samfundsskatteintäkter till mellan 430 och 1 400 miljoner euro per år. Det motsvarar mellan 10 och 31 procent av de totala intäkterna från samfundsskatten år 2015.

Studien grundar sig på tidigare utredningar, både internationella och nationella.

Rapportens författare, Finnwatch-forskaren och juristen Henri Telkki, säger att man definierat aggressiv skatteplanering i enlighet med OECD:s principer.

- Det rör sig om olika arrangemang genom vilka de multinationella företagen flyttar sina vinster ut ur landet, i syfte att nå en lägre skattenivå eller helt och hållet undgå skatt, säger Telkki.

Svårbedömda konsekvenser

Skatteplanering är fullt laglig verksamhet. Inte heller aggressiv planering innebär att lagen kringgås, men i vissa fall kan gränsen överskridas.

Finnwatch konstaterar att aggressiv skatteplanering oftast handlar om att utnyttja luckor i skattelagstiftningen, och att det därför inte går att ingripa mot företeelsen.

Att bedöma konsekvenserna av planerandet är svårt. Finnwatch framhåller att basmaterialet i den nya utredningen har åtskilliga brister, och att beräkningarna baseras på grova bedömningar.

Bara att få tillgång till skatterapporteringen från enskilda länder skulle märkbart underlätta utvärderingen av skatteplaneringens globala följder, anser Finnwatch. Organisationen rekommenderar att multinationella företag åläggs att offentliggöra sina skatteuppgifter land för land.

I Finland borde man börja med de statsägda företagen, tycker Henri Telkki.

- Finland framställer sig i internationella sammanhang som ett föregångsland inom skatterapportering. I själva verket är statsbolagens rapportering ytterst bristfällig, och många av dem har ertappats för synnerligen aggressiv skatteplanering, säger Telkki.

Den nya rapporten är den första Finnwatch-utredningen som genomförts med hjälp av så kallade gräsrotsfinansiering eller crowdfunding. Finnwatch samlade in medel från privatpersoner efter att den offentliga finansieringen frystes år 2015.