Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Naturaområde i Hangö delar politikerna

Från 2016
Finlands sydspets på Uddskatan i Hangö
Bildtext Det finns Naturaområde utanför Tulludden i Hangö, men nu vill Miljöministeriet utvidga det ytterligare.
Bild: Yle/Helena Rosenblad

Ett utvidgat Naturaområde till havs i Hangö skulle betyda mycket för Östersjön. Det säger förespråkarna för ett större Natura 2000-område i Hangö. Nej-sägarna i Hangö stadsstyrelse är ändå i majoritet. De befarar att det senare kommer restriktioner som ingen vet om i dag. Miljöministeriet säger att det inte tillkommer några begränsningar.

Hangö stad säger nej till ett utvidgat Natura 2000-område till havs i ett utlåtande till Miljöministeriet.

Det beslutet fattades efter omröstning där siffrorna blev 6-3.

Stig Sundberg (SFP) ville att staden förordar en utvidgning och han understöddes av Birgitta Gran (VF) och Gunnel M Helander (SFP).

De som röstade för beredningen där man föreslog att Hangö stad motsätter sig en utvidgning var Jouko Kavander (SDP), Risto Alén (Saml), Bernt Förström (SDP), Eero Koli (C), Aila Pääkkö (Saml) och Barbro Wikberg (SFP).

Fyra gånger större

Miljöministeriet vill att Naturaområdet utanför Tulludden växer så att det blir fyra gånger större än i dag. Ministeriet vill att ett havsområde sydost om yttre hamnen tas med. Sandbankarna på havsbottnen ska enligt förslaget bli en del av skyddsområdet.

Hangös utlåtande om Naturaområdet i korthet

Området skulle utvidgas från 2 500 till drygt 10 000 hektar. Det nuvarande Naturaområdet finns inom Tulluddens fågelskyddsområde.

"Nu har vi möjlighet att skydda Östersjön"

Stig Sundberg anser att det är bra om Natura 2000-området utvidgas till havs utanför Hangö.

- Det här är en fördel om man vill skydda Östersjön så som vårt parti pratat om. Nu har vi en möjlighet att på ett regionalt plan göra en insats.

Stig Sundberg i Hangö.
Bildtext Stig Sundberg.
Bild: Yle/Minna Almark

Vi måste skydda havsbottnen, säger Sundberg och tillägger att man förstås kan ha verksamhet på området ändå. Rekreation, jakt, fiske och turismnäringar kan fortsätta i Hangö.

Stirra inte på farorna

Sundberg konstaterar att staden i sitt utlåtande till Miljöministeriet befarar att allt detta är i fara om Naturaområdet blir större. Sundberg tycker att man inte ska stirra på farorna.

- Det finns information i handlingarna som ministeriet skickat till staden där det sägs att Naturaområdet inte påverkar farleder, Västra hamnen och yttre hamnen. Det begränsar inte heller annan användning av området.

Havsområdet utanför Tulludden gränsar till ett större område i Skärgårdshavet som också föreslås bli en del av Naturaområdet. Stig Sundberg tror att området utanför Tulludden också kommer med i Naturaområdet eftersom det är så litet i jämförelse med Skärgårdshavet.

- Jag förstår dem som är oroliga. Hangöudds skärgårdsjaktförening har gjort ett gott arbete på området och det har ju hänt tidigare att det uppstått begränsningar på liknande områden. Alla måste få ha sin åsikt i frågan.

Sjöfarten får inte begränsas

Gunnel M Helander (SFP) vill också att Östersjön ska vara ett friskt hav och hon hoppas att Miljöministeriet förordar Naturaområdet vidare till statsrådet.

- Vi får inte sätta ekonomiska intressen före naturvärdena. Samtidigt kan vi inte begränsa de viktiga näringar vi har inom sjöfarten som är viktig för ekonomin i Finland.

Gunnel Helander
Bildtext Gunnel M Helander
Bild: Yle/ Maria Wasström

Helander anser att det går att utveckla Hangö även om naturaområdet utvidgas.

- Den stora frågan är väl hamnen och Koverhar hamn. Koverhar har varit ganska belastat och jag tror att det är möjligt att göra de arbeten som behövs trots ett Naturaområde. Jag hoppas att myndigheterna är tillmötesgående så att vi kan förverkliga Koverhar hamn på ett mera hållbart sätt än vi hittills gjort.

Gunnel M Helander konstaterar att det redan nu finns lagstadgade bestämmelser som begränsar jakt, fiske och fritid, så hon tror inte att det uppstår flera restriktioner för dessa även om området skulle bli en del av ett större Natura 2000-område.

SFP i Hangö delat i frågan

Det här ärendet delar Svenska Folkpartiet i Hangö. Partikamraten Barbro Wikberg är av helt annan åsikt än Sundberg, Helander och Vänsterförbundets Gran. Hon tror att Hangö stad förlorar på att området blir en del av Natura 2000.

Barbro Wikberg anser att Hangö redan nu gör mycket för att skydda naturen.

- Det blir inte mindre miljövänligt även om området inte hör till Natura 2000.

Barbro Wikberg
Bildtext Barbro Wikberg.
Bild: Yle/Antti Lempiäinen

Wikberg är övertygad om att det uppstår begränsningar på havsområdet i något skede om det blir ett Naturaområde. Hon tycker att de begränsningar i jakt, fiske och rekreation som redan finns är tillräckliga.

- Vi ska själva se till området.

"De tar hela handen"

Eero Koli (C) håller med Wikberg: I något skede kommer det att finnas restriktioner på området som påverkar Hangöborna.

- Om man ger lillfingret så tar de hela handen. Friluftsliv och jakt begränsas utan vidare om vi ger bort området.

Eero Koli, Centern
Bildtext Eero Koli.
Bild: Yle/Maria Wasström

Koli tar den nationella stadsparken i Hangö som exempel. Miljöministeriet inrättade den i maj 2008.

- Nu kommer direktiven om vad man får och inte får göra, och de är väldigt stränga. Då man skyddar ett område så blir det begränsingar i hur man får vistas där.

Gamla bestämmelser gäller fortfarande

Lagstiftningsråd Heikki Korpelainen på Miljöministeriet säger att det inte kommer att bli några begränsningar på området som enbart består av vatten.

Förslag till utvidgat Naturaområde utanför Hangö udd.
Bildtext Förslag till Naturaområdets utvidgning utanför Hangö udd.
Bild: MML, Esri Finland

Korpelainen förklarar det finns två naturskyddsområden på det nuvarande Natura 2000-området. Det äldsta naturskyddsområdet är från 1930-talet.

Det är bestämmelserna från naturskyddsområdena som gäller fortfarande, säger Heikki Korpelainen.

- Det fanns inga behov av att ändra på de gamla begränsningarna då Naturaområdet inrättades.

Miljöministeriet: Ni behöver inte vara rädda

Det finns inga planer på att upprätta nya begränsningar på det havsområde som nu är aktuellt, säger Korpelainen.

Kan det tillkomma restriktioner senare?

- Ingen vet vad som händer om 20-30 år, men nu ser det inte ut att behövas.

Ändå är majoriteten av medlemmarna i stadsstyrelsen i Hangö rädda för eventuella restriktioner.

- Det finns inget skäl för den rädslan, svarar Korpelainen.