Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Risikko svarar på Sipiläs brev – författarna kommenterar

Från 2016
Uppdaterad 25.11.2016 14:09.
Juha Sipilä
Bild: Yle / Samuli Holopainen

Den 8.11 publicerade inrikesminister Paula Risikko ett svar på den brevkampanj som medborgare riktat i första hand till statsminister Juha Sipilä angående Finlands skärpta asylpolitik. Statsministern har valt att direkt vidarebefodra breven till inrikesminister Risikko.

Risikko skriver att Finland traditionellt har hjälpt människor i utsatt ställning. Det är rätt att skydda nödställda och dem som flyr ohållbara förhållanden, säger hon. Och hon tackar för breven.

Det är viktigt och värdefullt att människor uttrycker sin oro - endast då kan vi svara på den.

Paula Risikko

Finland agerar korrekt, asyl ska vara sista lösningen

Risikko vidhåller att asyl är en sista utväg för människor i nöd. I första hand bär varje stat ansvaret över sina egna medborgare.
Men hon hävdar att Finland agerar mänskligt och respekterar de avtal vi ingått; den som i sitt hemland riskerar att utsättas för förföljelse eller tortyr inte blir återsänd, hävdar hon.

Dock bör man observera att tortyr eller dödshot som flyktingen utsatts för inte nödvändigt är ett bevis för att personen är i fara även i framtiden.

Paula Risikko
närbild av en blyertspenna som tecknar ett öga
Bild: Yle/Hans-Peter Dhuy, Jenny Wiik

”Den som kan återvända till en annan del av sitt hemland får skydd i sitt eget land. Internflykt betyder att flyktingar kan flytta till ett annat område i sitt eget land där de är i säkerhet för dem som utgör ett hot mot dem. Internflykt är ett etablerat begrepp i flyktingrätten och baserar sig på Genèvekonventionen om flyktingars rättsliga ställning.”

Hur förvandlades Irak, Afghanistan och Somalia till säkra länder?

På frågan som många brevskrivare ställt, hur Irak, Afghanistan och Somalia plötsligt den 16.5.2016 definierades som säkra länder svarar inrikesministern så här:
”Ändringarna i de landspecifika riktlinjerna ska inte förstås så att säkerhetssituationen i länderna i fråga snabbt skulle ha förbättrats, utan det är den långsiktiga utvecklingen i utreseländerna som beaktas. Riktlinjerna baserar sig på landinformation som samlas in från olika källor och på domstolarnas avgöranden.
Hon konstaterar också att Finland som civiliserad rättstat inte har kunnat fly sitt ansvar när nu antalet flyktingar ökat i Europa i fjol på grund av utdragna konflikter i världen. ”Varje samhälle har dock sin förmåga och sina begränsningar att erbjuda skydd.”

Om man granskar Risikkos svar kritiskt så är det ett slags cirkelbevis; eftersom Migri och domstolarna avgjort att människor från dessa länder som varit utsatta för hot, tortyr och attentat kan återvända dit, så kan Migri och domstolarna även i fortsättningen följa den linjen och besluta lika.

Jag önskar er en trygg fortsättning på hösten. Låt oss ta hand om oss själva och andra.

Paula Risikko
Paula Risikko
Bild: Jarno Kuusinen / All Over Press

Finland ska inte vara mera lockande än andra länder

Med den nuvarande asylpolitiken som hela regeringen godkänt vill man ”förenhetliga asylpolitiken” så att Finland inte ter sig mera lockande än andra länder.”
Risikko avslutar med orden:
”Jag vill ännu både på statsministerns vägnar och för egen del tacka för att ni tagit kontakt. Såsom jag konstaterade i början, uppskattar jag allas era synpunkter väldigt mycket."

Mazzarellas svar

Merete Mazzarella reagerade genom en debattartikel i Hbl med titeln ”Vad vill det säga att svara på brev?
Hon beklagar att statsminister Sipilä inte själv befattar sig med breven som riktar sig till honom, och att Risikko svarar som en byråkrat vars budskap är att det inte finns några problem.

Var finns det moraliska ansvaret?

Merete Mazzarella
Bild: Lorna Bartram

” Man borde också på regeringsnivå kunna vara öppen för en offentlig diskussion om vårt moraliska ansvar. När asylsökande som fått avslag går under jorden av fasa för att resa hem - eller rentav tar livet av sig - borde man kunna se situationen som ett moraliskt dilemma. Att se en situation som ett moraliskt dilemma är att medge att man gör fel hur man än gör och att sedan försöka tänka och känna sig fram till det minst onda alternativet.

Om inte annat borde vår regering kunna medge att det skett misstag, att människor som skickats tillbaka till otrygga länder faktiskt har dödats eller skadats."

Merete Mazzarella

"Det enda man inte kan göra är att som Risikko påstå att allt är precis som det ska vara."

Monika Fagerholms svar

”Eftersom Sipilä tycks ha delegerat frågan som han i egenskap av landets politiska ledare inte borde kunna delegera någonstans, så ställer jag den till Er: är NI som minister, ledare, medmänniska, beredd att personligen bära ansvaret för dessa mänskors trygghet?"

Fagerholm refererar precis som Mazzarella till artiklar i Helsingin Sanomat som publicerades 4 och 5.9.2016, där personer ur Migris personal kritiserar riktlinjerna för asyl, och uttrycker sin oro över att kunna fatta rimliga beslut.
Båda skribenterna påpekar också att besvärsrätten och rättshjälpen för asylsökare skurits ned, och undrar hur det går ihop med påståendena om systemets rättvisa och felfrihet.
Författarna beklagar att Risikko inte bemöter de här konkreta frågorna.

Monika Fagerholm
Bild: Jyrki Valkama

Ord och retorik kan mycket, men inte förvränga verkligheten.

Monika Fagerholm

Fagerholms slutkläm adresserar politikerna på det moraliska planet:

Börjar man gå över gränser så att man tycker sig ha "rätt" att i namnet av att "ta hand om sig själv" döma andra till döden är man ute på väldigt, väldigt farliga vatten, skriver Fagerholm.

Vi har, som ni vet, varit där förr, i historien. Ingen politisk ledare i något land borde ha rätt att missbruka medborgarnas förtroende och tvinga dem att vara en av dem - en finländare - som dömer vem som får leva och vem som får dö.

Monika Fagerholm

Här kan du se min dokumentär "Brev till statsminister Sipilä"

Programmet är inte längre tillgängligt

Diskussion om artikeln