Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Är du pessimist? Du kan ha en förhöjd risk att dö i hjärtinfarkt

Från 2016
Uppdaterad 17.11.2016 09:04.
En man tittat på ett halvtomt, eller halvfullt glas.
Bildtext Är glaset halvfullt eller halvtomt? Har du en optimistisk eller pessimistisk syn på tillvaron?
Bild: Ollyy / Shutterstock

Hur negativt du tänker verkar inverka på din risk att insjukna i kranskärlssjukdomar såsom hjärtinfarkt, visar en ny finländsk studie. En forskare säger också att pessimister kanske borde få hjälp med att tänka mer positivt.

Forskningen kring vad som orsakar kranskärlssjukdomar har hittills främst fokuserat på fysiska faktorer, såsom högt blodtryck och rökning, och inte på psykiska faktorer.

Men nu har en finländsk forskargrupp tittat närmare på det psykiska, med fokus på optimism och pessimism.

Studien har pågått i elva år och publiceras på torsdag i den vetenskapliga tidskriften BMC Public Health.

Forskarna har studerat 2 815 finländare i Päijänne-Tavastland, bland annat via blodprov och regelbundna intervjuer. Deltagarna var mellan 52 och 76 år när studien började.

– Vi kom för det första fram till att optimism och pessimism är två egenskaper som är oberoende av varandra. En person kan alltså ha grader av både optimism och pessimism, berättar Mikko Pänkäläinen, som är forskare vid Tammerfors universitet och specialistläkare i psykiatri vid sjukvårdsdistriktet i Päijänne-Tavastland.

Han säger att optimism och pessimism är relativt permanenta personlighetsdrag som formas i tonåren och i det tidiga vuxenlivet.

Ingen fördel av att vara optimist

Att vara optimist tycks inte göra det mindre troligt att man dör i en kranskärlssjukdom, enligt den nya studien.

Pessimisterna verkade ha mer än dubbelt så hög risk att dö i en kranskärlssjukdom.

― Forskaren Mikko Pänkäläinen

Pessimism var däremot en överraskande stor riskfaktor.

– Den fjärdedel av de studerade finländarna som var mest pessimistiska verkade ha mer än dubbelt så hög risk att dö i en kranskärlssjukdom som hjärtinfarkt, säger Pänkäläinen.

Forskarna var noga med att isolera den här risken från fysiska faktorer såsom livsstil, högt kolesterol, rökning och diabetes.

Högre inflammationsvärden?

Pänkäläinen vet inte säkert vad det beror på att pessimister verkar löpa en större risk, men hans teori är att de kan ha högre inflammationsvärden i blodet. Det har en del utländsk forskning kommit fram till, säger han.

– Så vi vet inte orsaken än men vårt forskningsresultat betonar ytterligare att det finns en tät koppling mellan kropp och själ, kommenterar Pänkäläinen.

Samtidigt är det viktigt att betona att orsakssambandet är oklart och att det finns en möjlighet att okända faktorer kan inverka på resultatet.

– Man kan inte vara 100 procent säker på att det verkligen är så att pessimism ger en förhöjd risk att dö i kranskärlssjukdomar men kopplingen är så stark att vi känner oss säkra på det här, säger Pänkäläinen.

Mikko Syvänne, överläkare på Finlands hjärtförbund, har också bekantat sig med den aktuella studien och han beskriver den som välgjord och övertygande.

– Att ta i betraktande också psykiska faktorer skulle vara viktigt för att bättre kunna beräkna om en person har en högre risk att insjukna i hjärt- och kärlsjukdomar, kommenterar han.

"Kartlägg pessimister"

Forskaren Mikko Pänkäläinen föreslår att läkare börjar testa hur pessimistiska deras patienter är, för att man ska få en bättre bild av hur stor risk en person har för att insjukna i kranskärlssjukdomar.

– Det går till exempel att be folk svara på några skriftliga frågor om hur de ser på framtiden. Då kan man också rikta förebyggande åtgärder till patienter som löper större risk.

Pänkäläinen säger att en sådan här åtgärd kanske kunde vara optimismträning. Alltså att lära folk att tänka mer positivt.

Tidigare forskning visar att man troligen kan minska på pessimism med hjälp av att lära sig tänka mer positivt. Hur länge effekten håller i sig är ändå oklart.

– Om optimismträning faktiskt har positiv betydelse för hälsan är ändå inte klarlagt än, betonar Pänkäläinen.

Forskargruppen kommer att fortsätta studera kopplingen mellan pessimism och kranskärlssjukdomar och hur man kan inverka på den.