Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sjukledigheter kostar skjortan - sjukfrånvaron ner med sex tips

Från 2016
Uppdaterad 16.11.2016 14:52.
En kvinna som vilar på en hög med häften på ett konferensbord.
Bild: AOP

Sjukledigheter kostar mycket, men läget i Finland har blivit betydligt bättre de senaste åren. Cheferna får det största ansvaret för att den positiva trenden fortsätter.

Sjukledigheter och arbetsoförmåga har stor inverkan på ekonomin i Finland.

Det ogjorda jobbet som sjukfrånvaro orsakade förra året kostade företagen uppskattningsvis 4,3 miljarder euro. För kommunernas del blev summan sammanlagt ungefär 1 miljard.

Summorna framkommer ur rapporten Tekemättömän työn vuosikatsaus som publicerades på onsdagen.

Läget knepigare för kommunerna

Summan för företag motsvarar 6,39 procent av den totala summan som betalas ut i löner.

För kommunsektorn är motsvarande siffra ungefär en procentenhet högre, vilket har sin förklaring.

- Inom kommunera finns flera yrkesgrupper som gör ett jobb som är tyngre både fysiskt och psykiskt än de jobb som görs inom privata sektorn, säger Pauli Forma, direktör för arbetslivstjänster vid Keva.

Forma berättar vidare att de som jobbar inom kommunerna ofta är lite äldre, vilket påverkar sjukfrånvaron.

Dessutom tror han att pågående eller stundande samarbetsförhandlingar inom privata företag gör att arbetstagare inte känner sig säkra om de tar sjukledigt, därför går de hellre på jobb.

Den goda nyheten med sjukledigheterna är att summorna har blivit mindre år för år sedan 2009. Under de här åren har kostnaderna för företag sjunkit med ungefär hälften.

I år är det första gången som kommunerna är med i beräkningarna, därför går det inte att jämföra med tidigare år för deras del.

Pauli Forma har sex tips för hur arbetsplatser kan få ner sjukledigheterna

 1. Fokusera på välmående på arbetsplatsen
  Ledningen måste uppmärksamma arbetstagarnas arbetsförmåga och välmående, och ledarskapet och arbetsförhållandena ska främja välmående.
 2. Mätare, mål och uppföljning
  Organisationen bör har målsättningar, det ska finnas mätare för att mäta hur väl målsättningarna uppfylls och det ska finnas uppföljning kring resultaten.
 3. Var medveten om riskerna
  Jobbet ska analyseras så att eventuella risker upptäcks.
 4. Färdiga verksamhetsmodeller
  Det ska finnas verksamhetsmodeller som man kan ty sig när en arbetstagare eller en hel grupp visar tecken på att arbetsförmågan kan försämras.
 5. Ingrip tidigt
  Problem ska inte få dra ut på tiden.
 6. Chefens roll är viktig
  Chefen måste förstå att det är en del av chefskapet att ansvara för välmående och arbetsförmåga. Den närmaste chefen är den som bäst kan se hur arbetstagaren klarar sig i jobbet. Om problem uppstår är det på chefens ansvar att prata om saken med arbetstagaren, vänligt men bestämt. Vid behov ska chefen också kontakta till exempel företagshälsovården och personaladministrationen, dock på ett sådant sätt att integritetsskyddet inte äventyras.

Diskussion om artikeln