Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Djupare farled till Koverhar kan störa Naturaområde

Från 2016
Uppdaterad 17.11.2016 16:42.
En hamn med två lyftkranar.
Bildtext Kajen i Koverhar hamn ska förbättras och förlängas.
Bild: Yle/ Jonas Sundström

Mardrömsvisionen är att Koverhar hamn inte kan användas till det den är köpt till, säger Hangös kanslichef Lasse Tallqvist. Han syftar på ett preliminärt utlåtande från Närings, trafik- och miljöcentralen (NTM) i Nyland om att en djupare farled utanför Koverhar kan påverka Naturaområdena negativt.

Stadsdirektör Denis Strandell säger å sin sida att "detta är ett lysande exempel på vad ett Naturaområde i närheten kan ställa till med".

Hangö litar inte på miljömyndigheterna

I Hangö har debatten gått het om en utvidgning av Naturaområdet utanför Tulludden. Miljöministeriet vill förstora området från dagens 2 500 hektar till drygt 10 000. Det är bara havsbottnen som skulle ingå i skyddsområdet.

Stadsstyrelsen röstade i måndags (14.11) nej till en utvidgning med motiveringen att staden är rädd för eventuella begränsningar i hur området kan användas.

Miljöministeriet lovar att inget ska förändras, men Hangö befarar det värsta efter NTM-centralens första utlåtande om en djupare farled utanför Koverhar hamn. I det sägs att en djupare farled utanför den dyrköpta hamnen kunde vara problematisk på grund av Naturastatus.

Denis Strandell
Bildtext Denis Strandell säger det är blåögt att tro att Natura inte har konsekvenser för hamnverksamheten.
Bild: Yle/Maria Wasström

Strandell sticker inte under stol med sin åsikt. I en e-post till redaktionen skriver han: "Miljöministeriet säger att Natura inte får konsekvenser gällande fiske, jakt, rekreationsbruk eller hamnverksamhet, men det är ju inte den myndighet som beviljar lov! Det är i detta läge NTM-centralen/Regionalförvaltningsverket och de struntar i vad någon tjänsteman på ministeriet någon gång sagt. Det är därför Hangö stad inte vill utvidga Naturaområdet invid Tulludden, farleder och våra hamnar. Ett riktigt lysande exempel! Det är direkt blåögt att tro att det inte skulle få konsekvenser."

Samtidigt bedyrar både stadsdirektören och kanslichefen att Hangö inte är mot naturskydd. Strandell skriver: "Hangö stad är mycket miljövänlig och värnar om sitt hav på alla sätt men vi behöver inte ett utvidgat Naturaområde för det."

NTM-centralen vill lugna ner läget

På NTM-centralen vill överinspektör Kirsi Hellas, en av två tjänstemän som har gett utlåtandet om Koverhar hamn, lugna ner situationen. Hon säger att utlåtandet om en djupare farled utanför Koverhar bara är preliminärt negativt.

Hon säger att Hangö hamn ursprungligen lämnade in två ansökningar om två olika projekt hamnen vill starta i Koverhar hamn.

Projekt 1 i ett nötskal

Det första projektet är mindre i sin omfattning och NTM-centralen konstaterar att bara man vidtar tillräckliga skyddsåtgärder har arbetena ingen betydande negativ påverkan på Naturaområdena i Ekenäs, Hangö eller Pojoviken.

Projekt 2 i ett nötskal

Det andra projektet är så omfattande att det måste bedömas via ett miljökonsekvensförfarande (MKB), säger Hellas. Det handlar bland annat om en djupare farled. Hangö hamn valde därför att i det här skedet dra tillbaka sin ansökan om projekt 2. Istället ska projektet bedömas när det görs en mera omfattande MKB kring den förändrade verksamheten i hamnen.

Inget definitivt svar om projekt 2

Hangö stad ville ändå ha någon form av första besked om projekt 2, enligt överinspektör Hellas vid NTM-centralen. Tjänstemännen vid NTM-centralen var medvetna om att projektet skulle bedömas på nytt när de skrev sitt utlåtande.

- Vi gjorde en ytlig bedömning av projekt 2. Vi visste att staden hade bråttom med det första utlåtandet så det gjorde vi grundligt, säger Hellas.

Hon säger att utlåtandet om projekt 2 gjordes på basis av det man visste då och de bedömningar som hade gjorts. Nu blev utlåtandet att själva arbetet med att bygga en ny kaj och muddra en djupare farled i projekt 2 kan skötas så att naturvärdena inte påverkas i alltför hög grad.

Problemet är den djupare farleden där större fartyg kan röra sig. Det leder till betydande påverkan på Naturaområdena.

- Vi såg på möjligheten till hastighetsbegränsningar, men det sågs inte som realistiskt då det handlar om öppet vatten. Då är det svårt med begränsningar, säger Hellas.

En text på finska.
Bildtext Det var Regionförvaltningsverket som bad om ett utlåtande av NTM-centralen.
Bild: NTM-centralen i Nyland.

Hon vill ändå understryka att inga dörrar är stängda.

- Utlåtandet bygger på vad vi vet nu. Det är inget slutligt ja eller nej. Alla möjligheter är ännu öppna.

"Natura behöver inte begränsa"

Men Hangö stad ser ändå utlåtandet från NTM-centralen om Koverhar som ett varnande exempel för en utvidgning av Naturaområdet vid Tulludden.

Kirsi Hellas säger att hon nog till en viss del förstår hur man resonerar i Hangö samtidigt som hon poängterar att inget ju egentligen har förändrats för Hangö i och med de Naturaområden som redan finns där.

- Utanför Tulludden finns Finlands mest livliga fartygstrafik. Den trafiken fortsätter och har fortsatt som förut trots Natura.

Hellas säger att Hangö hamn också har kunnat utvidga sin verksamhet och har fått göra förändringar trots Natura.

- Det handlar bara om att göra arbetena så att man minimerar påverkan på miljön, säger Hellas.

I Hangö finns ändå oron kvar.

Hangös kanslichef Lasse Tallqvist säger att han inte kan bedöma hur bindande det första utlåtandet från NTM-centralen är.

- Men det är klart att det har en jättestor betydelse när en expertmyndighet kommer med ett utlåtande.

Tidningen Västra Nyland var först med nyheten.

Finlands sydspets på Uddskatan i Hangö

Naturaområde i Hangö delar politikerna

Miljöministeriet: Inga nya begränsningar införs.