Hoppa till huvudinnehåll

Bolaget

Yles årsberättelser sedan 90 år tillbaka finns nu på nätet

Från 2016
Uppdaterad 14.02.2017 17:14.
Bild för årsberättelsearkivet

Årsberättelsearkivet ger en stillbild av Yles verksamhet under 90 år.

Hurdan musik hördes på Yles kanaler året då bolaget grundades, 1926? Hurdant var utbudet under de olympiska spelen i Helsingfors år 1952? Hur har mängden programtimmar eller bolagets budget utvecklats under årtiondena?

Det här och många fler fakta finns i Yles årsberättelser. Yle har digitaliserat alla årsberättelser sedan år 1926 och öppnat dem för alla att bekanta sig med på nätet. Årsberättelserna finns i pdf-format på Yles webbplats.

“Yles public service har en fin historia och varje år har Yle hämtat med sig något nytt till finländarna. Årsberättelserna utgör en ypperlig sammanfattning av Yles historia. Vi ville erbjuda vårt publikationsarkiv på nätet, så att finländarna också via det kan bekanta sig med de olika skedena ur vårt lands största mediahus 90-åriga historia”, säger Yles kommunikationsdirektör Reija Hyvärinen.

Det framgår också av årsberättelserna hur Yles utbud reagerat på finländska fenomen och händelser – och också skapat dem.

Berättelserna belyser Yles programproduktion på ett emellanåt synnerligen detaljerat sätt. De går igenom Yles verksamhet från stora händelser till experiment med nya program. I berättelserna ingår också översikter av utvecklingen inom distribution och medieteknologi.

Berättelser på tre språk

Årsberättelserna har i huvudsak publicerats på tre språk: finska, svenska och engelska. De finsk - och svenskspråkiga berättelserna finns ända från början, från år 1926, och de engelskspråkiga från år 1989. Som kuriositet kan nämnas att det också finns en berättelse på latin, från år 1989.

Förutom årsberättelserna finns också andra rapporter digitaliserade på Yles webbplats: publikberättelser, personalberättelser och bokslut.

Namnen på årsberättelserna varierar. I början publicerades berättelserna under namnet verksamhetsberättelse, och senare som årsberättelse eller årsbok. Den publikation som motsvarar årsberättelsen heter i dag Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen.

Rapporteringsperioden har i regel löpt från januari till december, men det har också funnits undantag här. På 1970- och 1980-talen har berättelserna följt räkenskapsperioderna, från höst till vår, vilket också syns i namnen, till exempel verksamhetsberättelse 1975-1976.

Diskussion om artikeln