Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Avgifter införs igen på förbindelsebåtar

Från 2016
Uppdaterad 21.11.2016 08:41.
Förbindelsebåten Falkö en dimmig höstmorgon
Bildtext Förbindelsebåten Falkö en dimmig höstmorgon.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Från den 1 april 2017 införs passageraravgifter igen på försök på förbindelsebåtarna i Skärgårdshavet och Finska viken. Det är meningen att alla passagerare ska betala en "rimlig" avgift. Försöket pågår till slutet av 2018.

Kommunikationsministeriet har redan länge planerat stora omorganiseringar av skärgårdstrafiken, eftersom trafiken är dyr och man därför vill sporra privata företagare att erbjuda transporttjänster i skärgården.

I nuläget är det inte alltid lönsamt eller ekonomiskt möjligt för privata företag att ordna transporter för personer och varor i skärgården, då staten erbjuder samma service gratis. En avgift skulle öka de privata aktörernas chanser och öppna marknaden för ny typ av trafik, tror ministeriet.

Förbindelsefartygstrafiken anlitas dagligen av cirka 500 fast bosatta invånare i skärgården. Kostnaderna uppgår årligen till cirka 17,5 miljoner euro. Avgifterna väntas minska statens kostnader med cirka 4 miljoner euro.

Kommunikationsministeriet har skickat på remiss två förordningsutkast där grunderna för avgifterna fastställs. Erfarenheterna kommer att utnyttjas också i andra glest bosatta områden i Finland.

I ett pressmeddelande skriver ministeriet att "syftet med försöket är att ta fram sådana transporttjänster i skärgården som säkerställer att den bofasta befolkningen, företag, deltidsboende och turister har tillgång till de resor och transporter de behöver. När de offentliga finanserna stramas åt och antalet fast bosatta invånare i skärgården minskar blir också de statligt finansierade förbindelsefartygstjänsterna färre. Samfärdseln i skärgården kan inte säkras utan tjänster som fungerar på marknadens villkor. I försöket utnyttjas de möjligheter som digitaliseringen erbjuder för att utveckla trafik- och transporttjänster".

Förbindelsebåtstrafiken i skärgården har varit avgiftsfri sedan 1.9.2009.

Diskussion om artikeln