Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojonämnd: Hotellbygge i Porla i Lojo får inte förstöra grundvattnet

Från 2016
Tidigare fiskodlingsbassäng i Porla i Lojo
Bildtext För Lojoborna är Porla en oas mitt i centrum.
Bild: Yle/Monica Slotte

I Lojo är förslaget till detaljplaneändring för det omstridda området Porla på utlåtanderunda. I den nya detaljplanen finns inga bostäder kvar längre utan bara plats för ett hotell; resten ska bli ett område för rekreation, motion och fritid för alla Lojobor.

År 2013 beslutade Lojo att bevilja företaget Lemminkäinen Talo en planeringsreservering för hotell och bostäder i Porlaområdet. Staden ville ha hotellet medan Lemminkäinen också ville bygga bostäderna för att få ekonomi i projektet. Till en början gällde reserveringen till slutet av år 2015, men på grund av utdragna processer förlängdes tiden till slutet av detta år, 2016.

Efter många om och men blev det ändå ett nej i Lojo till bostadsplanerna i Porla. Invånarna protesterade och känslorna gick heta.

En snögubbe.
Bildtext Porla är populärt året om.
Bild: Yle/Petra Thilman

Nu har planen gjorts om så att det finns hotell på bara en liten del av området. Resten är antingen rekreationsområde i naturtillstånd eller rekreationsområde där man kan bygga bland annat en bastu, en utsiktsplats och en restaurang.

Utmanande område

Detaljplaneändringen har legat framme till påseende. Miljö- och byggnadsnämnden gav sitt utlåtande på torsdagen (24.11).

En detaljplan.
Bildtext Det nya förslaget till detaljplan för Porla. Området KL som är orange är där hotellet kommer. VL står för grönområde som får vara i naturligt skick. Det ska alltså inte göras till någon vårdad park med planterade buskar. VP innebär grönområde där människans inverkan kan synas och det kan byggas till exempel en bastu eller restaurang i området. Det ljusblåa SL1-området är den i lag skyddade lunden i Porla. ES med turkosblå färg är en skyddszon mellan naturskyddsområdet och VP-området som kallas Porla naturpark II.
Bild: Lojo stad.

Miljödirektör Pekka Puistosalo har skrivit utlåtandet som nämnden godkände. Han betonar att området är en utmaning på grund av sina betydande naturvärden. Det finns hotade arter och värdefulla biotoper i Porla, som ligger vid Lojosjön. I området finns också en lund som är direkt skyddad i lag.

Efter att naturinventeringen gjordes har man hittat ytterligare en hotad växt i området på gränsen till området där hotellet får byggas.

I Porla finns också ett för staden viktigt grundvattentag. I utlåtandet skriver Pekka Puistosalo att man bör lägga till planebestämmelserna en text om att grundvattnet inte får förstöras eller bli av sämre kvalitet. Man bör innan man bygger göra upp en plan för hur man vid bygget hanterar riskerna för grundvattnet.

Det behövs också en plan för hur man hanterar riskerna för eventuella översvämningar eftersom bygget ligger vid sjöstranden.

Oklart om det blir något hotell

Inom staden verkar man vara rätt övertygad om att företaget Lemminkäinen Talo inte kommer att utnyttja sin planeringsreservering och bygga något hotell på området.

Företaget har hittills inte meddelat om sina intentioner, men har tid på sig till slutet av året.

Men en stor del hela projektet hängde på bostäderna och att finansiera hotellet med hjälp av dem.

Man kan dra paralleller till situationen i Hangö där staden ville ha simbassäng och helst hotell till Fabriksudden. För att göra projektet mera lockande erbjöd staden också Grand hotell-tomten och Drottningberg i samma paket. Bostäderna finansierar det övriga bygget.

Miljödirektör Pekka Puistosalo konstaterar ändå att planen kommer att gälla i flera år och att ingen vet hur läget ser om till exempel tio år.

Med en plan är staden redo ifall någon är intresserad. Under tiden kan resten av Porla utvecklas och vara det grönområde Lojoborna vill och önskar.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände Puistosalos text med ett tillägg. Nämnden vill att man preciserar bedömningen av planens inverkan, speciellt när det gäller trafiklösningarna.

Diskussion om artikeln