Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Ekonomin lider i djurskyddsförening - "All negativ publicitet har påverkat"

Från 2016
Uppdaterad 23.11.2016 06:51.
katten Linus
Bildtext Största delen av djuren som tas om hand av djurskyddsföreningen är katter. Fotot är inte från Helsingfors djurskyddsförening.
Bild: Yle/Camilla Kivivuori

Människors vilja att testamentera till Helsingfors djurskyddsförening har minskat, vilket har stor inverkan på föreningens ekonomi. Det här uppger styrelseledamot Jarmo Kelo och han tror att orsaken är all negativ publicitet kring föreningen. Samtidigt har föreningen ett nytt djurskyddscenter i sikte då planen på att ta över Skata gård nu gått i stöpet.

Yle Huvudstadsregionen har flera gånger rapporterat om oegentligheter inom Helsingfors djurskyddsförening (HESY). I januari avslöjades brister i hur föreningen förvaltar sina miljoner. Senare under våren reagerade Helsingfors stad och drog in sitt stöd till föreningen.

Dessutom har Regionförvaltningsverkets inspektioner avslöjat långvariga brister inom arbetarskyddet och har gjort en anmälan till polisen.

- Styrelsen följer noga med ekonomin. Enligt rapporter som har presenterats för styrelsen ser det rätt dåligt ut. Och orsaken är att budgeten görs upp utgående från testamentsmedel. Föreningen är allmännyttig och all negativ publicitet påverkar människors vilja att överlåta egendom till föreningen, säger Jarmo Kelo, som sitter i styrelsen för Helsingfors djurskyddsförening.

Föreningen är allmännyttig och all negativ publicitet påverkar människors vilja att överlåta egendom till föreningen.

― Jarmo Kelo, styrelsemedlem

- Föreningen har omkring 20 anställda och en verksamhetsledare och lönekostnaderna är rätt stora. Varje testament som vi får mottages med tacksamhet eftersom verksamheten är beroende av testamentsmedel, säger Kelo.

Yle Huvudstadsregionen har tagit del av budgeten för 2014 och under det året fick man in omkring 725 000 euro i testamentsmedel och tack vare den summan gick föreningen på plus under det året. Donationerna under det året var 98 000 euro.

Verksamhetsledare: Lång process för att alla ska må bra

Verksamhetsledare Pirjo Onza anser att det inte är uteslutet att den negativa publiciteten har påverkat människors vilja att donera till Helsingfors djurskyddsförening.

- Men vi får fortfarande donationer. Och vi tar tag i alla brister och jobbar hela tiden för att de anställda ska må bra och för att djuren ska må bra. Det är en lång process och jag önskar att också det positiva förs fram i offentligheten, säger Onza.

Hannele Luukkainen återvaldes till ordförande för föreningen under stor uppståndelse i våras. Hon var också ordförande från 1986 till 2014.

- Det finns inget normalt antal testamenten som ges årligen. När jag för två år sedan var ordförande fick vi in många testamenten. Men jag förstod att antalet minskade ordentligt under de två år då den nu avskedade styrelsen ledde föreningen, men de gamla testamenten trädde ändå i kraft. Det är en stor utmaning för oss att agera så att vi återfår förtroendet, säger Luukkainen.

När jag för två år sedan var ordförande fick vi in många testamenten. Men jag förstod att antalet minskade ordentligt under de två år då den nu avskedade styrelsen ledde föreningen.

― Hannele Luukkainen, styrelseordförande

Aila Kettunen som har hand om donationsinsamlingen vid djurskyddsföreningen säger att donationer under det här året har getts på samma sätt som tidigare.

Fastighet i Krämertsskog i sikte

Samtidigt som föreningens ekonomi inte ser så bra ut fortsätter föreningen leta efter ett lämpligt djurskyddscenter. I somras var siktet inställt på Skata gård i Nordsjö i Helsingfors men den tanken är nu begravd.

- Föreningens styrelse besökte gården och Helsingfors stad ansåg att djurskyddsföreningen kan hyra stället, men den planen förföll på grund av bristen på kommunal teknik. Staden meddelade att det räcker minst tio år innan där finns rinnande vatten och därför begravdes planerna, säger Jarmo Kelo.

Enligt honom finns det nu istället en annan fastighet i sikte.

- Det finns ett beaktansvärt alternativ som nu utreds. Fastigheten har tre våningar och ligger i Krämertsskogsområdet. Fastigheten är i privat ägo och tom för tillfället. Men vi fortsätter ännu utreda också andra alternativ. Vi har inte undertecknat något avtal ännu.

Budgeten för djurskyddscentret ligger på 2,5 miljoner euro och tanken är att djurskyddsföreningen ska köpa både tomten och fastigheten. Den summan ska föreningen få genom att sälja det nuvarande djurskyddscentret i Baggböle och hundhuset i Bemböle i Esbo. Jarmo Kelo bedömer att det nya djurskyddscentret kan öppna 2018.

Polisen utreder

Södra Finlands regionförvaltningsverk har gjort en polisanmälan om djurskyddsföreningen. Det här rapporterade Helsingin Sanomat i början av oktober. Vad innehållet i anmälan består av är inte känt.

Yle Huvudstadsregionen har inte fått tag på den polis som har hand om utredningen.

Styrelseordförande Hannele Luukkainen säger att polisen inte har tagit kontakt med henne.

Diskussion om artikeln