Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åländsk minister: Turismen lider inte av avgiftsbelagda skärgårdsförbindelser

Från 2016
Uppdaterad 21.11.2016 17:38.
Förbindelsebåten Viken.
Bildtext Arkivbild från Åboland tagen i annat sammahang.
Bild: Yle/Lassi Lähteenmäki

Den 1 april 2017 införs passageraravgifter igen på försök på förbindelsebåtarna i Skärgårdshavet och Finska viken. På Åland har man redan länge haft avgifter på förbindelsefärjorna i skärgården. Minister Mika Nordberg tycker systemet fungerar, företagare Otto Hojar håller inte med.

Mika Nordberg, minister som ansvarar för infrastruktur- och trafikfrågor vid Ålands landskapsregering, säger att när avgifterna infördes stötte man på ett motstånd.

- Men vi stod inför valet att införa avgifter eller skära ner på trafiken. Skärgårdsborna förstod att så var fallet och sa till och med själva att de hellre betalar en liten summa för att trafiken inte ska skäras ner, säger han.

Ungefär 15 miljoner finns budgeterat för färjtrafiken på Åland, så största delen finansieras med skattemedel, även om inkomsterna från avgifterna bidrar med dryga en miljon euro.

Nordberg säger att man på landskapsregeringen har ett helhetstänk när det gäller skärgårdstrafiken.

- Om företagarna i skärgården upplever att det inte längre är lönsamt att driva sin verksamhet där förlorar alla på det. Då försvinner arbetsmöjligheter vilket gör att också skärgårdsborna lider av det. Därför håller vi avgifterna på en rimlig nivå, säger han.

Otto Hojar, som driver en stugby på Föglö i den åländska skärgården, säger däremot att avgifterna har höjts varje år.

- Avgifterna höjs med mer än inflationen kräver. I början såg jag att det var skäligt att betala en liten kostnad för trafiken, men nu har avgifterna höjts. Det börjar snart bli ett stort problem för vår verksamhet, säger han.

För tillfället betalar fordonslösa passagerare ingen avgift på färjorna. För man ombord ett fordon varierar avgifterna. Cyklar är billiga men ju större ekipaget är desto dyrare blir det. I vissa fall kan det vara fråga om en engångsavgift på över hundra euro.

Ålänningar som har en fast adress i skärgården har möjlighet att köpa ett årskort som gäller hela kalenderåret och kostar 105 euro. Ålänningar som är bosatta på fasta Åland, finländare och svenskar har möjlighet att köpa ett årskort för 158 euro. Då får man åka gratis hela året.

För de som använder färjorna dagligen är det en liten avgift. Men Hojar säger att hans kunder i stugbyn och också eventuella reparatörer betalar väldigt höga engångssummor.

Delade åsikter om rimliga kostnader

Företag som transporterar varor till skärgården med paketbil kan köpa ett årskort och transporterar man med en större lastbil benämns det som nyttotrafik och då är engångssumman 26,50 euro.

Nordberg säger att sett till de totala utgifterna som transport ut till skärgården kräver är färjavgiften en ganska del.

- Det är frågan om ett projekt som tar halva eller till och med hela dagen, så en färjavgift på 26,50 euro är en försvinnande liten del av hela utgiften.

Hojar däremot menar att tilläggskostnaden gör att konkurrenskraften påverkas negativt.

- Om man lägger till alla kostnader för hur länge det tar att ta sig ut till skärgården och ännu färjavgiften till på köpet blir en reparation plötsligt väldigt mycket dyrare här ute än i till exempel Mariehamn, säger han.

Turismen klarar sig trots avgifter

Nordberg säger att turismen på Åland inte lidit trots avgiftsbelagda skärgårdsfärjor.

- Det finns inte belägg för att säga att det skulle vara avgifter på färjorna som gör att vi inte skulle ha turister på Åland.

- Folk som reser runt i Norden är beredda att betala för den service de får. De blir snarare positivt överraskade över att vi inte tar betalt för passagerare utan fordon.

Nordberg säger att det har diskuterats att införa avgifter även för passagerare men att för tillfället gäller avgifterna endast fordon.