Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Österbottens cancerförening fyller sextio år

Från 2016
Uppdaterad 19.11.2016 13:29.
Markku Suoranta
Bildtext Markku Suoranta, verksamhetsledare för Österbottens cancerförening.
Bild: Yle/Roger Källman

En god vård nära människan är vad vi strävar till. Det säger Markku Suoranta, verksamhetsledare för Österbottens cancerförening.

- Föreningen grundades för att över huvud taget skapa förutsättningar för cancervård i Österbotten, dåtida Vasa län. Det säger verksamhetsledare Markku Suoranta.

Helt konkret så grundades en onkologisk enhet i Vasa. Sedermera överläts enheten till den offentliga sektorn och blev en del av Vasa centralsjukhus. Men det hela började alltså som ett initiativ från tredje sektorn.

- Det var aktiva medborgare och läkare som ville göra något för att man skulle kunna vårda cancerpatienter i slutet av 50-talet.

Vården utvecklas

Då föreningen grundades för 60 år sen var prognoserna för cancerpatienter mycket dåliga. Anefter åren har gått så har vårdformerna förbättrats och samtidigt chanserna att till och med besegra sjukdomen. Samtidigt har cancerföreningens verksamhet utvecklats.

- Det har gått från att vara med och köpa koboltkanoner till strålbehandlingsenheten till att koncentrera oss på det psykosociala stödet för patienter och anhöriga. Att hjälpa till med att leva ett så gott liv som möjligt trots cancern, dit har tyngdpunkten gått.

En annan viktig sak som föreningen har lyft upp är den palliativa vården, för att patienterna ska kunna bo och leva hemma så länge som möjligt.

Jourreformen väcker oro

I och med jourreformen är ju framtiden för Vasa centralsjukhus oklar och det här väcker också oro med tanke på cancervården. Onkologen som sådan är inte hotad men Markku Suoranta säger att de förändringar som kan ske kan komma att få följdverkningar.

- Vi är oroliga över att om vissa specialområden försvinner från VCS så kan det indirekt påverka cancervården. Det kan uppstå komplikationer under cancervården och man kan till exempel behöva anestesiläkare, hjärtspecialister och så vidare.

Nu i dessa dagar har föreningen fattat beslut om att ge ett extra bidrag till Vasa centralsjukhus för att de ska kunna anställa en forskningsskötare för att sköta om den cancerforskning som bedrivs vid sjukhuset.

- Det tror vi att ytterligare ska stärka onkologen i Vasa, som är jätteviktig för oss, för patienterna och för de anhöriga. En god vård nära människan är vad vi strävar till, säger Suoranta.

Viktigt att få ut budskapet

Österbottens cancerförening har i dagsläget cirka 13 000 medlemmar. Till stor del handlar det om stödmedlemmar som vill vara med och bidra ekonomiskt. Mellan 2000 och 3000 är aktiva medlemmar som är med i de klubbar och avdelningar som finns ute i kommunerna.

Penninginsamlingar ordnas vart tredje år. I årets insamling har tusen personer ställt upp och stått ute med insamlingsbössor, delat ut bankgiron och så vidare.

- Det har gått otroligt bra och jag vill tacka alla som har varit med som insamlare eller som har donerat pengar.

Markku Suoranta säger att cancerföreningen finns till för alla. Man behöver inte vara medlem för att få hjälp.

- För oss är det viktigt att få fram budskapet att vi finns. Föreningen kan ge hjälp och stöd åt den som vill ha det, men det finns ingen automatik: vi vet inte vem som insjuknar i cancer.

Österbottens Cancerförening firar sin 60-årsfödelsedag i jubileumsgalan Stop Cancer, som ordnas i Härmä Spa, lördagen den 19.11.

Yle Vega Österbotten

Spela upp

Diskussion om artikeln