Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sverige: Situationen i Irak har förvärrats - Finland: Bara i vissa områden

Från 2016
Uppdaterad 19.11.2016 12:39.
Flyktingläger nära Fallujah i västra Irak i juni 2016.
Bildtext En irakisk kvinna lagar bakar bröd i flyktingförläggningen Habbaniyah nära Fallujah i västra Irak i juli 2016.
Bild: EPA/AHMED JALIL

Migrationsverket i Sverige slår i ett nytt ställningstagande fast att situationen i Irak har förvärrats under de senaste två åren, rapporterar Sveriges radio. Det ger irakier möjlighet att ompröva negativa beslut. Finlands Migri bedömer att säkerhetsläget är bättre.

Den nya bedömningen i Sverige kan få konsekvenser för irakier som väntar på besked om uppehållstillstånd, rapporterar Sveriges radio.

– Vi bedömer att situationen i Irak har förändrats. Situationen vad gäller mänskliga rättigheter har försämrats och vi ser en större riskbild i Irak i dag än vad vi gjorde för två år sedan, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

Finland: Säkert återvända till alla områden i Irak

I Finland har det sedan maj 2016 blivit betydligt svårare att få asyl för dem som kommer från Irak.

Dels har regeringen slopat humanitärt skydd som grund för uppehållstillstånd. Men migrationsverket har också gjort utredningar som visar att säkerheten i Irak har förbättrats.

En i oktober 2015 och en annan i maj 2016.

Finlands linjedragning vad gäller asylbeslut för Irak (från maj 2016) är att det går att återvända till samtliga områden i Irak “utan att de väpnade konflikter som förekommer där i sig utgör en fara för en person endast på grund av hans eller hennes närvaro.”.

I september skrev Migri i ett pressmeddelande att situationen i Irak är instabil och att den har försämrats under sommaren till exempel i Mosul i provinsen Nineveh och Falluja i provinsen Anbar. Det här beaktas i individuella beslut.

Sverige: Finns områden som ingen ska skickas tillbaka till

Migrationsverket i Sverige bedömer däremot att våldet är så urskillningslöst att alla som kommer från provinsen Nineveh behöver skydd.

Samma gäller vissa delar av Kirkuk och Anbar, enligt Sveriges Migrationsverk.

I övriga provinser gäller fortfarande individuell prövning men de ska göras med stor försiktighet, säger Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket.

– Det vi säger till våra medarbetare med det här är att man ska vara extra försiktig. Man ska följa land informationen hela tiden för det händer så mycket i Irak och det händer snabbt och riskerna har blivit större för dem som ska återvända.

Förändringen betyder att irakier som fått negativt asylbeslut i Sverige kan få sina beslut omprövade. Migrationsverket tar inte ställning till om följden blir att fler irakier får asyl i Sverige.

Mohammed Manteer på sjukhus i Bagdad.
Bildtext Svenka Yle berättade i september 20016 om Mohammed Manteer som råkade ut för våld efter att han återvänt til Bagdad.
Bild: Yle.

Allt fler irakier tvingas återvända från Finland

I Finland har allt fler irakiska asylsökande fått negativa beslut.

Innan asyllinjen förändrades fick enbart 28 procent av de irakiska asylsökandena negativa asylbeslut. Månaden efter åtstramningarna var motsvarande andel 77 procent.

Svenska Yle och andra medier har rapporterat om asylsökande som har återvänt från Finland till Irak och råkat ut för misshandel och eventuellt också blivit dödade.

Migri i Finland följer med utvecklingen

Migrationsverket meddelar Svenska Yle att ingen expert kan kommentera frågan under veckoslutet.

Som svar på tidigare kritik mot riktlinjerna gällande Irak har Migrationsverket sagt att tanken är att garantera enhetliga beslut.

I september meddelade Migri i ett svar på kritik att situationen är instabil och läget har blivit sämre i Mosul och Falluja under sommaren.

- För närvarande beaktas detta som information om ursprungslandet när asylbeslut fattas. Varje asylbeslut fattas alltid individuellt enligt den just då rådande situationen och den aktuella landinformationen. Det vill säga att för varje asylsökandes del betraktar man separat om just denna person kan få skydd eller om denna person kan återvända till sitt hemland vid den aktuella tidpunkten, skrev Migri då.

Ny säkerhetsanalys på kommande?

När Migris asylbeslut har prövats i domstol i år har mindre än två procent upphävts på grund av felaktigheter i proceduren eller i tolkningen av lagen.

Migrationsverket uppdaterade sin djupanalys av säkerheten i Irak senast i maj 2016. Verket uppdaterar säkerhetsbedömningarna varje halvår men har inte ännu informerat om en färskare analys.

Diskussion om artikeln