Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sonera försöker lösa Borgå stads telefonväxelbekymmer

Från 2016
Uppdaterad 22.11.2016 06:06.
En hand lyfter telefonluren och ett nummer trycks.
Bildtext Problem har förekommit efter att Borgå stads telefonväxel började skötas av Sonera. Vissa avdelningar eller personer inom Borgå stad har inte hittats då man har ringt växeln, och servicen på svenska har inte alltid fungerat.
Bild: Yle/Katarina Lind

Problemen gällande Borgå stads telefonväxel anmäldes genast i fredags till Sonera. Nu väntar Borgå stad på ett svar från bolaget, som ändå meddelar Yle Östnyland att problemen beror på att tjänsten är så ny.

- Jag anmälde genast problemen hos vår kontaktperson vid bolaget, som i fredags lovade meddela den som ansvarar för växelservicen. Man lovade också att noga gå igenom vad problemen beror på och sedan återkomma, säger Marith Kullström, direktör vid centralen för förvaltningstjänster.

På måndag har Kullström inte ännu fått något svar, men säger att man från stadens sida kommer att fortsätta att följa med hur servicen fungerar framöver. Redan nu har man då och då gjort stickprov.

- Om vi får klagomål så reagerar vi omedelbart. Vi har ju vår kontaktperson vid bolaget, som ansvarar för att avtalet följs enligt de kriterier vi har kommit överens om.

En bordstelefon.
Bild: Yle

Billigare för Borgå att utlokalisera tjänsterna

Borgå stads avtal med Sonera ingicks från och med den 1 september i år. I samband med att staden stod inför förnyandet av telefonväxelapparaturen och vissa pensionsarrangemang valde man att konkurrensutsätta samtalsförmedlingstjänsten.

Det var i slutet av 2015 som stadsstyrelsen godkände Soneras anbud på totalt 321 850 euro för en period på 48 månader. Marith Kullström konstaterar att man kommer att utvärdera situationen efter avtalsperioden och att man regelbundet är i kontakt med bolaget.

- Vi kommer att ha kvalitetsmöten en gång i månaden och ge respons för att de ska kunna förbättra servicen.

Kullström konstaterar att det är billigare för staden att inte sköta tjänsten själv.

År 2015 godkände stadsstyrelsen att kostnaderna för inrättandet av tjänsten preliminärt beräknades vara 8 970 euro och driftskostnaderna 74 370 euro per år. Kostnaderna och personalkostnaderna för det tidigare systemet var totalt 315 000 euro per år.

Borgå stadshus.
Bildtext Då Borgå stad skötte telefonväxeln själv kostade den mer än den gör i dagens läge då Sonera sköter tjänsten för Borgås del.
Bild: Yle/Hanna Othman

Sonera tar itu med problemen

Senare under måndag eftermiddag lyckas Yle Östnyland nå ansvariga vid Sonera, som meddelar att bolaget tar itu med situationen.

- Problemen beror på att servicen är så pass ny att man ännu söker sig fram. Vi kommer att utreda situationen tillsammans med kunden och försöka få tjänsten att fungera, så att alla användare är nöjda med den, konstaterar Mira Linnamaa, informatör vid Sonera.

Den personal som sköter telefonväxeltjänsten kommer också att få ny utbildning vid behov.

- Vi kommer att följa med verksamheten med förstoringsglas och om vi konstaterar att tilläggsutbildning behövs så ordnar vi förstås sådan, säger Linnamaa.

De anställda har redan utbildats inför uppgifterna och Borgå stad har också informerat om organisationen och presenterat grundläggande uppgifter om staden.

Telefonlur på ett bord
Bild: Yle/Stefan Härus

Lokalkännedom finns inte längre

Tidigare hade de anställda vid telefonväxeln lokalkännedom, eftersom växeln sköttes här i Borgå. Hur ser då Marith Kullström på det att personer i Helsingfors nu sköter tjänsten?

- Vi har försökt utbilda dem och ge material till dem så långt det är möjligt. Dessutom är tanken att stadens webbsidor ska innehålla en hel del upplysning också.

Stadens förnyade webbsidor har ändå fått en del kritik. Till exempel anser en del Borgåbor att det i dagens läge är betydligt svårare än förr att hitta kontaktuppgifter till ansvariga tjänstemän eller till olika avdelningar inom staden.

Kullström håller med om att kontaktuppgifterna till dem som jobbar med interna tjänster inte längre kommer fram lika tydligt, vilket är en sak hon också har fått respons kring.

- Det håller vi på och arbetar på just nu, hur vi kunde förbättra synligheten.

Borgå stads webbplats.
Bildtext Borgå stads nya webbsidor har fått en del kritik för att det är svårt att hitta kontaktuppgifter via dem.
Bild: Yle/Katarina Lind

Alla anställda ska kunna betjäna på svenska

När det gäller servicen på svenska i stadens telefonväxel är kravet i avtalet att det ska gå att få service på finska, svenska och engelska. Kullström säger att det handlar om en bemanning på 3-5 personer per skift som sköter Borgås telefonväxel.

Vid Sonera intygar man att alla personer som jobbar i telefonväxeln klarar av att ge service också på svenska.

- Det handlar om en förmåga att sköta normal telefonväxelservice också på svenska, säger informatör Linnamaa.

Om man framöver har klagomål gällande stadens telefonväxel kan man ringa Kompassen i Borgå om problemen.

- Man kan också ringa mig eller vår servicepunkt vid centralen för förvaltningstjänster, säger Kullström.

Bordstelefon
Bild: Yle/Stefan Härus

Artikeln har kompletterats 22.11.2016 kl. 6.06 med uppgifter om de summor som stadsstyrelsen i Borgå godkände 2015.

Diskussion om artikeln