Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvarkenregionen vill förhandla självständigt med EU

Från 2016
Uppdaterad 22.11.2016 12:38.
Wasa Express på väg över Kvarken till Umeå.
Bildtext Wasa Express på väg över Kvarken till Umeå.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Kvarkenregionen kunde få större gemensamma muskler om man gick in för att bli en EGTS- region. EGTS står för Europeisk gruppering för territoriellt samarbete och innebär i princip att regionen själv kunde förhandla med EU, utan att behöva blanda in Helsingfors eller Stockholm.

- Vi söker ju hela tiden nya sätt att stärka samarbetet, och det här är en möjlighet säger riksdagsledamot Joakim Strand (SFP) som också är Kvarkenrådets ordförande.

Inom ramen för EGTS verkar idag ett flertal sammanslutningar av städer, regioner eller enskilda myndigheter på olika håll i Europa.

- Det är t.ex. samarbete inom sjukvården eller räddningsväsendet över gränserna, säger Strand.

Men för Kvarkenregionen tänker sig Strand ett bredare samarbete.

- För vår del skulle det vara att stärka stråket från norra Norge över Kvarken mot Ryssland, men förutom infrastrukturen kunde högskolorna också samarbeta mera inom ramen för EGTS.

Mer synlighet

EGTS- status ger regionen bättre synlighet på EU-arenan och också möjlighet att mer självständigt agera som en enhet.

Idén om att söka EGTS- status är inte ny. Saken har från och till varit på tapeten inom Kvarkenrådet i snart fem år. Joakim Strand tycker ändå att tiden nu är mogen för en extra knuff i ärendet.

- Både näringslivet och högskolesektorn är starka på bägge sidor om Kvarken. Vi har dessutom stora infrastruktursatsningar på kommande i och med Kvarkenprojektet. Det här skulle bli ett unikt projekt inom EU, säger Strand.

Själva Kvarkenprojektet, med infrastruktursatsningar och ny färja, är ändå ett helt skilt projekt, poängterar Strand.

Motvikt till splittring inom EU

I ett EGTS- område behövs medlemmar från minst två länder. Strand tänker sig området som utgörs av gamla Vasa län och motsvarande område på svenska sidan.

- I en värld där vi har bolag som konkurrerar på en global marknad varje dag måste också politikerna arbeta för att skapa de här förutsättningarna, så att både människor och bolag söker sig hit, säger Strand.

Ironiskt nog gör också de oroliga tiderna i EU att tiden är mogen för ett sådant här projekt.

- Det behövs en motvikt till de splittringstendenser som finns inom EU. Man behöver innovativa, lyckade projekt att visa upp, säger Strand.

Diskussion om artikeln