Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Bogserbåten Lauri sjönk i Pargas

Från 2016
Uppdaterad 22.11.2016 13:06.
Bogserbåten Lauri har sjunkit vid Pargas gästhamn
Bildtext Bogserbåten Lauri ligger invid gästhamnen i Pargas
Bild: Yle/Johan Nordström

På tisdagen fortsatte arbetena med att försöka lyfta bogserbåten Lauri vid den gamla servicestationen nära gästhamnen i Pargas.

Bogserbåten har använts vid arbetena med Pargas-Nagu färjefästen, och den hade under veckoslutet varit förtöjd vid bensinbryggan.

På söndag kväll upptäcktes att den tagit in vatten och sjunkit, troligen på grund av att vindar och vågor har legat på från havet. Kommandobryggan är ovanför vattenlinjen, men genom de öppna dörrarna ser man brännolja som flyter omkring inne i fartyget.

Ägaren finns på plats och arbetar med att få upp fartyget igen, men den gamla kajkanten är i dåligt skick, så det går inte att ta en lyftkran ända fram till kanten. Under tisdagen har man försökt pumpa bort vatten och olja med en sugbil för att göra fartyget lättare, så att man sedan kan lyfta det.

Enligt Pargas miljövårdschef Carl-Sture Österman finns en del lätt brännolja i vattnet. Flytande oljebommar finns utplacerade runt Lauri, men det råder ingen akut risk för nedsmutsning.

Bogserbåten Lauri har sjunkit i Pargas
Bild: Yle/Johan Nordström

Skumma fartyg kan bli problematiska för staden

Enligt Österman är det problematiskt med fartyg som förtöjer utan alla tillstånd, och om något händer är det svårt att få tag på ägaren.

- Det kan bli långvariga problem, för kommunen har inte rätt att röra en båt förrän situationen är riktigt akut. Brandkåren kan lägga ut oljebommar och sköta det akuta, men i Pargas händer det emellanåt att skumma fartyg lämnas åt sitt öde.

Den här gången är det ändå inget skrotfärdigt fartyg som har sjunkit, och ägaren kom snabbt på plats för att försöka lösa situationen.

Kommunen har alltid det sista ansvaret, om ägaren inte påträffas eller har ekonomiska möjligheter att sköta ett fartyg. Men kommunen kan inte genast rycka ut och göra stora insatser, eftersom fartygen är privat egendom. Pargas har till och med fått ersättningskrav efter att man försökt flytta fartyg.

- Inte är det ju riktigt bra sätt att använda allmänna skattemedel på sådant, så därför har vi alltid först försökt få tag på ägarna.

Kommunen har också en skyldighet att sköta eftervården och se till att allting blir ordentligt uppstädat. Den lätta brännoljan från bogserbåten Lauri flyter på vattenytan, och vinden ligger på mot land, så den borde inte ha någon inverkan på simstränder.

- Här finns lite olja nu i hamnbassängen. Vi får se om den avdunstar eller om vi måste be sugbilen att samla in lite av oljan från ytan.

Radio Vega Åboland

6:40

Diskussion om artikeln