Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Esbopolitiker: Att dra in kommuntillägget fixar inte trasigt familjeledighetssystem

Från 2016
Uppdaterad 22.11.2016 18:27.
Daghemsbarn leker.
Bildtext Esbopolitiker vill ha fakta som stöd för sina beslut gällande familjepolitik.
Bild: All Over Press

- Att dra in kommuntillägget reparerar inte ett trasigt system, hela vårt nuvarande familjeledighetssystem borde rivas upp och göras om, säger Saara Hyrkkö, stadsfullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem från De gröna i Esbo.

Hur påverkar strukturer och stödformer som hemvårdsstöd och kommuntillägg familjernas val för ledigheterna? Det diskuterade Esbo fullmäktige på måndag.

Frågan om vilka påverkningar hemvårdsstödet och Esbotillägget har ställdes av Saara Hyrkkö (De gröna) tillsammans med Henrik Vuornos (Saml).

- Vi ville ha information, fakta som stöd för beslutsfattande i frågan. Vår uppgift som förtroendevalda är att skapa sådana strukturer som stöder barnens välfärd och familjerna, men också att titta på hur besluten påverkar saker som sysselsättningen i kommunen, säger Hyrkkö, grön fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem.

Hyrkkö ser att det nuvarande systemet med familjeledighet borde göras helt om, dagens system och samhällsstrukturer ger inte familjerna en sann valfrihet.

- Att dra in kommuntillägget reparerar inte ett trasigt system, hela vårt nuvarande familjeledighetssystem borde rivas upp och göras om.

Bort med gammalt som inte fungerar

Hyrkkö berättar att ett av målen med frågan var att få till stånd en bredare diskussion om behovet att se över familjeledigheter och hur man skapar strukturer som stöder familjernas egna val.

Hon menar att många familjer skulle välja annorlunda om de hade en reell möjlighet till det. Föräldraskap påverkar mäns och kvinnors löneutveckling på väldigt olika sätt och omvärlden stöder inte alltid annorlunda val.

Om 95 procent av dem som stannar hemma med vårdbidrag är kvinnor, har de då på riktigt möjlighet att välja?

― Saara Hyrkkö (Gröna)

- Vi hör till exempel om arbetsgivare som inte stöder män som vill stanna hemma längre. Många säger att familjerna som läget är nu kan välja själva. Men om 95 procent av dem som stannar hemma med vårdbidrag i Esbo är kvinnor, har de då på riktigt möjlighet att välja? frågar Hyrkkö.

Det är enligt henne problematiskt ur jämställdhetshetssynvinkel. Kvinnorna blir efter i löne- och karriärutvecklingen och männen får inte fullt ta del i sina barns vardag.

Enligt kommunens utredningen gör de flesta familjerna sina val utgående från sin nuvarande situation. De flesta lägger ingen eller liten vikt vid till exempel den framtida pensionsnivån för den föräldern som varit hemma.

Bra utbud av småbarnspedagogik

Hyrkkö anser att ett sätt att stöda familjerna är att erbjuda småbarnsfostran av hög kvalitet i många former. Hon nämner klubbverksamhet som ett flexibelt alternativ vid sidan om dagvård och låga eller inga dagvårdsavgifter som något som förtjänar att utredas närmare.

- Vi måste fortsättningsvis ha hög nivå på småbarnspedagogiken, dagvård ska vara ett attraktivt alternativ för familjerna, säger Hyrkkö.

Den lagstadgade delen av hemvårdsstödet är 341,27 euro per månad för ett barn under tre år. För flera barn under tre år tillkommer 102,17 euro per månad per barn. För barn över tre men under skolåldern är stödet 65,65 euro per månad. I Esbo betalas dessutom ett kommuntillägg på 200 euro i månaden för det yngsta barnet som är under tre år. När det sparas i kommunerna är ofta kommuntilläggen i skottgluggen.