Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Säsongsinfluensan lurar redan i kulisserna

Från 2016
Sjuk människa inhalerar ånga.
Bildtext Årets influensaepidemi ser ut att bli lika kraftigt som fjolårets. Årets influensavirus är troligen H1N1 virus det vill säga samma virus som orsakade förra pandemin. Det är ett virus som ofta orsakar lunginfektioner.
Bild: Mallivapaa. ||| Free Model./All Over Press

Enstaka fall av influensa har redan påträffats i Österbotten. På allvar slår epidemin troligen till i december tror infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus.

- Vi har haft tre till fyra fall här i Vasaområdet. Det har redan tidigare förekommit fall i Seinäjokiområdet. När det gäller hela landet har vi haft de första fallen men epidemin har inte börjat ännu, säger Salonen.

Årets influensavirus är troligen H1N1 virus det vill säga samma virus som orsakade förra pandemin. Det är ett virus som ofta orsakar lunginfektioner.

- Det är ett aggressivt virus. Jag tror att det är möjligt att vi kommer att ha några patienter på intensiven. Det har varit så tidigare vintrar, i till exempel Lahtis hade vi ganska många patienter på intensiven förra vintern.

Infektionsöverläkare Juha Salonen vid Vasa centralsjukhus.
Bildtext Infektionsläkare Juha Salonen
Bild: Yle/Malin Hulkki

Juha Salonen påminner också om att riskgrupper fortfarande hinner vaccinera sig mot årets influensa vilket kan löna sig. Till riskgrupper räknas personer med bland annat nedsatt immunförsvar, gravida, äldre och personer med någon grundsjukdom.

Långsiktigt arbete

Vid Vasa centralsjukhus har man under hösten haft en kampanj för att höja andelen anställda som vaccinerar sig mot säsongsinfluensan.

Med hjälp av ett program kan personalen följa med hur många som vaccinerat sig på sjukhuset. Målsättningen är att 80 procent av personalen är vaccinerad.

I fjol vaccinerade sig knappa 30 procent och hittills i år har dryga 40 procent vaccinerat sig. Salonen vet inte vad ointresset för vaccinet beror på.

- Vi har försökt motivera personalen till att ta vaccin och det har varit ganska många på våra föreläsningar. Vi har försökt ge information om influensa och om varför man borde ta vaccinet. Framförallt vårdpersonal som sköter patienter inom riskgrupperna borde vaccinera sig, säger Salonen.

Salonen ser vaccinationsarbetet bland personalen som ett långsiktigt arbete. För att få fler att vaccinera sig bör kampanjen fortsätta nästa höst.

Salonen tar Helsingfors universitetssjukhus som ett exempel. Under tio år har man fått vaccinationsbenägenheten bland personalen att stiga från 15 procent till över 80 procent.

- Mycket viktig sak är också att man kan få vaccinet så lätt som möjligt. Man måste ha tillräckligt många evenemang och de måste vara tillräckligt nära personalen så att det är lätt att gå dit och ta vaccinet. Och det har vi gjort. Förra hösten hade vi 11 vaccineringsevenemang och nu var det 25, säger Salonen.