Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Här är hemmapappan regeringen inte vill ha - Jaakko stannade hemma utan stöd

Från 2016
Uppdaterad 23.11.2016 10:43.
Lilla Ronja med sin pappa Jaakko i lekparken
Bild: Yle/Magnus Swanljung

När regeringen anpassar sociallagstiftningen efter den nya jämlika äktenskapslagstiftningen lämnas ensamvårdande pappor, oavsett sexuell läggning, utan föräldraförmåner. "Som en våt trasa i ansiktet", säger en pappa. "Ofattbart", säger riksdagsledamot.

I mars 2017 träder den jämlika äktenskapslagen i kraft. Som bäst stiftar riksdagen lagar som ska ge sambor och äkta makar av samma kön samma rätt till föräldraförmåner som alla andra.

Men det finns en grupp som även i fortsättningen står utanför skyddsnätet. Ensamvårdande småbarnspappor, oavsett sexuell inriktning. Regeringens lagförslag väcker nu kritik i riksdagen eftersom man uppenbarligen medvetet har valt att inte rätta till problemet.

En pappa som nyss vårdat sitt nyfödda barn hemma nästan ett helt år utan möjlighet till faderskaps- eller föräldrapenning är Jaakko. Så hur blev det så?

Familjeliv i Esbo

I mars i fjol kom Jaakko, som enbart vill använda sitt förnamn, hem från bb med sin dotter Ronja och sin sambo. Paret hade i förväg beslutat att Jaakko blir den som stannar hemma med barnet ända fram till dagisstarten.

- Det var en fantastisk känsla. Solen sken, det var en vacker vårvinterdag och så började familjelivet.

Ronjas mamma är en gammal bekant till familjen som ville hjälpa paret att få barn. Jaakko beskriver hennes roll i Ronjas liv ungefär som en gudmors.

Han berättar om de första dagarna på bb, hur det redan då var han som hade huvudansvaret för Ronja. Om den första tiden hemma i Hagalund med nappflaskor och bröstmjölk ur frysen. Hur bra allting kändes.

Så snart det var möjligt ansökte han om faderskaps- och föräldrapenning hos FPA. En rutinsak för de flesta finländska föräldrar. Ännu vid det tillfället informerade FPA på sina hemsidor att stöden var tillgängliga även för par med samma kön.

I juni fick Jaakko beskedet att stödet inte kan betalas ut eftersom han inte tidigare har bott tillsammans med barnets mor.

- Det kändes som en våt trasa i ansiktet. När man är hemma med ett spädbarn önskar man förstås att ekonomin ska vara tryggad. Det är ofattbart att man kan diskriminera pappor på grund av vem de tidigare levt med, det säger ingenting om familjens nuvarande situation.

Den nuvarande lagen säger alltså att pappor som ensamma vårdar sina barn enbart har rätt till stöd om de tidigare bott tillsammans med barnets mor.

Regeringen vill att det också i fortsättningen ska vara så, trots att den arbetsgrupp vid Social- och hälsovårdsministeriet som såg över sociallagstiftningen i samband med den nya äktenskapslagen konstaterade att den här orättvisan borde åtgärdas akut.

Jaakko och hans dotter Ronja
Bildtext Jaakko och Ronja - en vanlig men ovanlig familj
Bild: Yle/Magnus Swanljung

Bara oundvikliga ändringar görs

Social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila befinner sig utomlands och har inte haft tid att svara på frågan varför pappans rättigheter inte skrevs in i lagförslaget.

Men enligt hennes specialmedarbetare beslöt man enbart ta med sådana förändringar som är absolut oundvikliga på grund av den nya äktenskapslagen. Frågan om pappans rättigheter kan eventuellt granskas i ett senare skede.

Någon tidtabell för detta finns inte. Sannfinländare i riksdagen har låtit förstå att man vill skynda långsamt med alla lagändringar eftersom man ännu hoppas omkullkasta den jämlika äktenskapslagen med hjälp av ett medborgarinitiativ som lämnats in till riksdagen.

“Ofattbart att lämna bara en grupp utanför”

Outi Alanko-Kahiluoto (De gröna).
Bildtext De grönas Outi Alanko-Kahiluoto hoppas på förändring
Bild: Jarno Kuusinen / AOP

Idag började riksdagens social- och hälsovårdsutskott behandla lagförslaget. Outi Alanko-Kahiluoto (Grön) var förbluffad efter mötet.

- Hela syftet med lagändringarna var ju att alla olika slags familjer skulle få samma rättigheter. Därför känns det ur ett människorättsperspektiv ofattbart att lämna en grupp utanför.

Hon påpekar att en lagändring skulle medföra ytterst små kostnader. Endast ett tiotal familjer skulle årligen beröras och enligt FPA skulle det kosta samhället 0,1 miljoner euro per år att betala ut förmånerna.

- Jag gissar att det här handlar om Sannfinländarnas ovilja att erkänna att det finns olika slags familjer. Det är konstigt att man inte kan tänka på barnens ooch familjernas bästa.

Sannfinländaren Vesa-Matti Saarakkala vill inte kommentera frågan eftersom utskottsbehandlingen pågår. Han nöjer sig med att säga att han stöder regeringen och att han inte ser möjligheter till förändringar under riksdagsbehandlingen.

- Regeringens förslag är det som gäller.

Outi Alanko-Kahiluoto hoppas ändå på en splittring inom regeringspartierna. Åtminstone ett par riksdagsledamöter från Samlingspartiet har redan öppet kritiserat regeringens förslag. Hon misstänker också att lagförslaget kan stå i strid med grundlagen.

- För en lekman är det svårt att förstå hur det här förslaget kunde vara förenligt med grundlagen.

Jaakko väntar på rättvisa

I juni i fjol överklagade Jaakko det negativa beslutet från FPA till Besvärsnämnden för social trygghet. Nämnden nöjde sig med att konstatera att FPA hade följt lagen. Nu ligger ärendet hos Försäkringsdomstolen som åtminstone i princip kunde stöda sitt beslut på grundlagens förbud mot diskriminering.

FPA har på Jaakkos uppmaning ändrat den tidigare felaktiga informationen på sina hemsidor där det nu står att enbart kvinnliga par har rätt till stöden.

Han hoppas nu att regeringen ska ändra lagen, men misstänker att det finns dolda skäl till att man låter bli.

- Man vill nog inte ännu heller erkänna att en finländsk pappa vid behov kan ta hand om sina barn precis lika bra som en finländsk mamma eller ett heteropar.

Familjeförmåner blir jämlika

Den nya jämlika äktenskapslagen träder i kraft den 1 mars 2017.

Nu stiftar riksdagen ett antal lagar som syftar till att par av olika kön och par av samma kön ska ha en likvärdigare rätt till social trygghet.

Bestämmelserna om föräldradagpenning i sjukförsäkringslagen ändras så att en maka eller sambo av kvinnligt kön till barnets mor har rätt till föräldra- och faderskapspenning på samma grunder som en make eller sambo av manligt kön.

På makar som lever i registrerat parförhållande tillämpas i fortsättningen samma bestämmelser om föräldradagpenning som på äkta makar. För makar av samma kön som adopterar ett barn tillsammans föreslås rätt till faderskapspenning.

Regeringens proposition RP 232 2016 rd

Diskussion om artikeln