Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

VBO-vd: ”Centrumutvecklingen i Borgå är den största utmaningen”

Från 2016
Borgå centrum kring busstationen.
Bildtext I dagens läge oroar sig många för att centrum av Borgå ska dö ut. Varuboden-Oslas vd Hannu Krook hoppas på diskussion och konkreta åtgärder från de inblandade aktörernas sida.
Bild: Yle/Katarina Lind

Borgå centrum måste utvecklas så att handelsenheterna kan undvika förlustbringande verksamhet. Det anser Varuboden-Oslas verkställande direktör.

- Det som hände vid Marks & Spencer i Borgå visar hur tufft det är. Det är också väldigt svårt att hitta hyresgäster till centrumlokalerna samt att öka dragningskraften till hela köpcentret Lundi, säger Hannu Krook, verkställande direktör vid Varuboden-Osla.

Han efterlyser därför en gemensam diskussion i Borgå om hur man kunde utveckla centrumområdet.

- Ägarskapet är väldigt splittrat i stället för att det skulle finnas några stora ägare, som kunde fatta beslut om hur centrum bör utvecklas. Det är ett stort problem, säger Krook.

Sokosaffären i Borgå från utsidan.
Bildtext Centrum av Borgå borde utvecklas och dragningskraften till butikerna förbättras, anser Varuboden-Oslas vd Hannu Krook.
Bild: Yle/Katarina Lind

För många kommersiella centrum

Han anser att man borde försöka koncentrera ägarskapet till större aktörer för att lättare kunna planera frågor.

- I Borgå finns för många kommersiella centrum. Borgå har förutom centrumområdet också Konstfabriken, Gamla stan, Kungsporten, Näse och Östermalm. Det är för mycket för en stad av Borgås storlek och staden behöver ett ordentligt centrum.

Krook anser att man kunde ta modell av Hyvinge, som lyckades bra då staden satsade på ett nytt stort köpcentrum mitt i staden på den plats där stadshuset tidigare fanns.

- De lyckades skapa ett attraktivt centrum. Här i Borgå borde fastighetsägare, stadsledningen och kommersiella aktörer komma samman för att fundera ut vilka hinder som står i vägen för ett livskraftigt centrum.

Kungsporten i Borgå
Bildtext Borgå har för många kommersiella centrum, anser vd Hannu Krook vid Varuboden-Osla. Kungsporten är ett av dem.
Bild: Yle/Sune Bergström

Centrum skulle kräva stora investeringar

Krook konstaterar att Nimbuskvarteret och Sokoskvarteret är i behov av investeringar, och att beslut krävs om detaljer som gäller dem. Det handlar om bostadsbyggrätter, nybyggen och moderniseringar. Man har också talat om att glasa in passagen mellan Sokos och Citymarket för att locka dit folk, konstaterar Krook.

- Alla förslag är goda, men vi måste övertyga investerarna. Vi har pratat om behovet av en diskussion med stadsledningen, så jag tror att den är på kommande, säger Krook.

Andelslaget Varuboden-Osla äger i dagens läge butikerna Sokos, Marks & Spencer och S-market i Lundi, medan en fond äger de övriga mindre butikerna i köpcentret.

Centrum av Borgå vid Sokos och Nimbus.
Bildtext Borde passagen mellan Sokosbutiken och Citymarket glasas in? Det är ett förslag för hur man kunde liva upp centrum.
Bild: Yle/Katarina Lind

Företagarföreningens ordförande kritisk till centrumutvecklingen

I en insändare i lokaltidningarna (22.11) frågar sig Pontus Palmqvist, ordförande för Företagarna i Borgå rf, om någon har funderat på hur Sokos reagerar om Citymarket flyttar bort från centrum. Sokos skulle i så fall bli det enda stora varuhuset som är kvar i stadens stadskärna.

Palmqvist konstaterar att ett villkor för att de mindre centrumbutikerna ska överleva är att det finns kundströmmar, som uppstår tack vare de stora handelsenheterna. Om de stora dagligvarubutikerna försvinner så minskar också de små butikernas kunder.

Krook håller med om att de mindre butikerna är beroende av kundströmmar som dagligvaruhandeln för med sig. Därför är det också viktigt för S-gruppen att ha sin egen handelsenhet i centrum av Borgå. Någon flytt bort från centrum planerar S-gruppen ändå inte.

- Vi äger ju lokalerna här och vill satsa på både Sokos och S-market. Vi hoppas att också andra aktörer vill utveckla centrum.

Tom affärslokal i köpcentret Lundi i Borgå.
Bildtext Företagarföreningens ordförande i Borgå, Pontus Palmqvist, skriver i en insändare att mindre affärer är beroende av de kundströmmar som de större handelsenheterna för med sig. I köpcentret Lundi finns för tillfället tomma affärslokaler, som till exempel Seppäläs tidigare lokal.
Bild: Yle/Katarina Lind

S-market i centrum en utmaning för andelslaget

Enligt vad Yle Östnyland erfar går det dåligt för S-marketbutiken i Lundi för tillfället. Hannu Krook medger att det inte har gått som planerat med den.

- Butiken har inte uppnått våra målsättningar, vilket är synd. Vi måste fundera på hur vi kan utveckla utbudet, så att folk hittar dit bättre.

Krook konstaterar att det eventuellt var ett misstag att flytta matbutiken till andra våningen av affärskomplexet, men att man nu ska fundera på konceptet och förbättra betjäningen.

S-market i köpcentret Lundi i Borgå.
Bildtext S-market i Lundi har inte fungerat så bra som S-kedjan hade hoppats på.
Bild: Yle/Katarina Lind

Konkurrens med K-kedjan välkommen

K-kedjan öppnar sin utvidgade matbutik i Östermalm på torsdag. Att det här innebär en stor konkurrens för S-gruppen är något som Krook håller med om.

- Jag kan bara gratulera dem för ett stort projekt, säger Krook.

När det gäller Keskos planer för en ny Citymarket på västra åstranden säger Krook att han inte ännu kan ta ställning till planerna. Stadsutvecklingsnämnden i Borgå behandlar planerna i kväll på tisdag och efter det kommer de igen att läggas fram till påseende.

Kommer Varuboden-Osla att anmärka mot de här planerna efter det?

- Vi måste ta ställning senare, men jag tror att intresset i Borgå för de här planerna överhuvudtaget är ganska stort så där behöver knappast Varuboden-Osla vara inblandad. Vi tror på att stadsledningen gör så bra planer man kan. Det är beslutsfattarna som avgör frågan, säger Krook.

skiss över keskos östermalm-butik i borgå
Bildtext Så här ska den nya K-butiken i Östermalm se ut (arkivbild från planeringsskedet).
Bild: Vuorelma Arkkitehdit Oy / Ruokakesko Oy

Kungsportenbutik inte aktuell just nu

Varuboden-Osla hoppades länge på att få bygga en Prisma i Kungsporten, men i dagens läge är det bara möjligt att bygga en matbutik på 2000 kvadratmeter där.

- En så liten enhet är inte lockande för oss i dagens läge, när butikerna i centrum är större, säger Krook.

Gällande butikerna i centrum hoppas Krook på att utöka till exempel hushållsvarorna i Sokos, vilket kunderna har önskat. I övrigt är andelslaget väldigt nöjt med Sokos-affären i Borgå.

- Sokos är hjärtat av Borgå centrum och en viktig enhet för oss. Marks & Spencer var en besvikelse, eftersom det handlade om ett världsklasskoncept som inte fungerade planenligt.

Krook konstaterar att det tar tid för kunderna att vänja sig vid nya koncept, samtidigt som konkurrensen och näthandeln är stor.

Nu står ändå andelslaget inför samarbetsförhandlingar i Borgå, vilket berör personalen både vid Marks & Spencer och vid Sokos.

sokosvaruhuset i borgå i kvällsbelysning
Bildtext Samarbetsförhandlingarna berör alla anställda på Marks & Spencer och Sokos i Borgå.
Bild: Yle/Stefan Härus

Kamp mot myndigheter och kommuner

Under alla dessa år har S-gruppen och K-gruppen försökt få fram nya etableringar i Borgå, men kedjorna kämpar inte mot varandra utan för sig själva, säger Krook.

- Det är inte bara så här i Borgå utan överallt. Vi får kämpa mot kommuner och myndigheter, men Kesko gör sitt och vi gör vårt. Vi är alltid för konkurrens, eftersom vi då jobbar bättre och bättre.

Prisnedsättningen inom S-kedjan är till exempel ett resultat av konkurrenssituationen, säger Krook.

Den största utmaningen för Varuboden-Osla i Borgå för tillfället är alltså inte konkurrenterna, utan hur man kunde få liv i centrum av Borgå igen.

- Om vi får centrum fixat så tror jag att vi kan sova ganska gott framöver, konstaterar Krook.

Hannu Krook, verkställande direktör för Varuboden-Osla.
Bildtext Hannu Krook, verkställande direktör vid Varuboden-Osla (arkivbild).
Bild: Yle/Marica Hildén