Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya utvecklingschefen och hens avdelning ingen lätt nöt för politikerna i Raseborg

Från 2016
Uppdaterad 22.11.2016 20:24.
Raseborgs vapen på Pojo kommunhus
Bildtext Utveckling med fördröjning i Raseborg.
Bild: Yle/Maria Wasström

Inrättandet av en tjänst som utvecklingschef i Raseborg drar ut på tiden. Frågan är om kompetensen hittas utanför eller innanför stadens murar.

Ärendet har varit på agendan sedan i våras då stadsdirektör Tom Simola föreslog att politices kandidat Fredrika Åkerö överflyttas till den nya tjänsten från sin nuvarande tjänst som ungdomssekreterare.

Tjänsten har diskuterats i styrelsen i olika omgångar.

Senast i måndags (21.11) remitterades ärendet i stadsstyrelsen i Raseborg.

Nyanställningar kostar pengar

Det råder oenighet om huruvida en lämplig person kan hittas bland stadens egen personal. En del uppfattar att tjänsten som utvecklingschef borde ledigförklaras så att den kunde locka personer utanför den egna organisationen.

- Vi har ju försökt att inte göra externa rekryteringar. Det rimmar illa med att vi har haft upprepade samarbetsförhandlingar och minskat på personalen, säger stadsstyrelsens ordförande Anders Walls (SFP).

Anders Walls och Tom Simola.
Bildtext Anders Walls och Tom Simola förhåller sig skeptiskt till nyanställningar samtidigt som staden samarbetsförhandlar.
Bild: Yle/Marica Hildén

Om posten som utvecklingschef tillsattes internt skulle staden spara pengar eftersom personalstyrkan då inte behövde öka. Stadsdirektör Simolas förslag gick ut på att förflytta Åkerö till tjänsten som utvecklingschef och samtidigt dra in hennes nuvarande tjänst som ungdomssekreterare.

Rekryteringen hänger dessutom ihop med tillsättandet av tjänsten som avdelningschef för fritidsverksamheten.

- Dels har det väl funnits olika uppfattningar om vad tyngdpunkten för utvecklingsavdelningen ska vara och att det också hänger ihop med andra förändringar i organisationen, närmast med tjänsten som fritidschef, säger Walls.

Spjutspets efterlyses

Stadsstyrelsemedlem Roger Hafström (Saml) hör till dem som tycker att tjänsten som utvecklingschef för Raseborg definitivt borde ledigförklaras utanför stadens korridorer. Han understryker att det inte handlar om enskilda personer utan om att Raseborg borde få en utvecklingschef med kunskap om näringslivet.

- Vi behöver en riktig spjutspets som känner företagslivet både här och utomlands. Det handlar inte nu om att ordna rockkonserter i Stallörsparken. Det har vi andra resurser till. Ska vi ha en utveckling i Raseborg måste vi rikta blickarna utanför Raseborg, säger Hafström.

Motiveringen att staden borde spara och inte nyanställa köper han inte.

- I det här fallet ska det få kosta. Lönen får för min del vara i stadsdirektörsklassen bara det är rätt person och vi får skattebetalare och skolorna att fungera. Det är helt rätt att spara men man måste veta när man sparar och när man vågar satsa.

Roger Hafström
Bildtext Roger Hafström hoppas på en utomstående näringslivsexpert som Raseborgs utvecklingschef.
Bild: yle/Petra Thilman

Stadsdirektör Tom Simola är däremot mer orolig för stadens ekonomi.

- Den ekonomiska situationen i Raseborg gör att vi med alla medel borde undvika extern rekrytering och nyanställningar, säger Simola.

Han ställer sig frågande till tanken att de rätta kunskaperna inte skulle finnas inom den egna staden.

- Jag tycker det är ganska konstigt om man har en organisation med nästan 1 900 människor och man inte erbjuder möjlighet för personalen att utveckla sina yrkeskunskaper. Det är synd om man har en sådan inställning att när det gäller något viktigt så duger det inte med eget folk, säger Simola.

Könsfråga

Stadsdirektören är övertygad om att motståndet mot Fredrika Åkerö har att göra med att hon är en ung kvinna.

- Jag har märkt tidigare att det är svårt att försöka lyfta fram unga kvinnor för det stöter på motstånd av olika orsaker. Det andra jag märkt att tycks vara ett problem är om man varit aktiv politiker. Jag tycker att det borde vara en merit, säger Simola

Kukka-Maaria Luukkonen
Bildtext Kukka-Maaria Luukkonen är inte säker på att utvecklingschefen borde sökas i stadens egna kretsar.
Bild: YLE / Tove Virta

Stadsstyrelsemedlem Kukka-Maaria Luukkonen (SDP) hänvisar för sin del till att frågan är känslig och kommenterar knapphändigt.

- Det är frågan om en viktig post. Om någon av tjänsterna som nu ska tillsättas skulle ledigförklaras externt är det nog den här, säger hon och vill ännu understryka att det inte handlar om personfrågor.

Däremot tycker hon att de förtroendevalda borde ta sig en ordentlig funderare på vad utvecklingschefen faktiskt ska ha för uppgifter.

- Det är viktigt att ha det riktigt klart vad man vill med den här posten, säger Luukkonen.

Lönnbergska fastigheten i Karis.

Friberg och Store nya chefer i Raseborg

Stadsstyrelsen remitterade frågan om att utse Åkerö.