Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Från design till återvinning - ÅA fixar hållbarheten i vår konsumtion

Från 2016
Uppdaterad 29.11.2016 12:27.
Återvinningspunkt för fönster och övrigt glasmaterial.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Många större och mindre företag samarbetar med kemisterna vid ÅA gällande hela livscykeln kring en produkt. Åbo Akademi vill gå i spetsen för den cirkulära ekonomin.

Cirkulär ekonomi, vad är det? Det handlar alltså både om ekonomi och om cirkulation av saker.

Exempel på cirkulär ekonomi

När tvättmaskinen går sönder ska det vara möjligt att reparera den, det ska finnas reservdelar. Den ska vara gjord av material som håller och har en maximal livstid. Sen när den är förbrukad om många, många år ska alla delar vara möjliga att ta till vara och återanvända eller återvinna. Hela processen bakom en produkt ska genomsyras av cirkulärt tänkande.

Insamling av hushållsmaskiner åp Munkka avfalsstation i Lojo
Bild: Yle/ Helena Rosenblad

En cirkulär ekonomi ska göras lockande för företag på olika sätt, inte minst för att det är en bra affärsidé: konsumenterna blir alltmer medvetna och ställer krav.

Hög prioritet inom EU och i Finland

Att få till stånd en hållbar konsumtion är någonting som ligger högt på prioritetslistan hos EU-kommissionen. I december 2015 godkände EU-kommissionen ett paket om cirkulär ekonomi som eftersträvar en ekonomi som är hållbarare, orsakar mindre koldioxidutsläpp, är mer resurseffektiv och konkurrenskraftig. Avsikten med EU-paketet är att öka återvinningen och se till att alla råvaror, produkter och avfall utnyttjas maximalt. Förslagen gäller produkters hela livcykel, från början till slut.

Också finska staten har gått in för cirkulär ekonomi. Ett av målen för vår regering är att Finland ska bli ett av de främsta länderna inom cirkulär ekonomi redan före 2025.

Kemiteknologerna vid ÅA i spetsen

Kemisterna och kemiteknologerna vid Åbo Akademi har tagit ett aktivt grepp kring den cirkulära ekonomin.

Leena Hupa är professor i oorganisk kemi vid Åbo Akademi. Hon har redan länge på olika sätt sysslat med cirkulär ekonomi i sin forskning kring glas och aska. Hon säger också att man förr i tiden var bra på att ta tillvara olika saker, som kläder som blev mattor och mat som aldrig slängdes.

Famn full av textilavfall.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Redan sedan länge har forskarna vid Åbo Akademi sysslat med förbränning och återvinning av avfall. Men i den cirkulära ekonomin är också designen av produkterna i central roll. Det finns mycket att göra också på den fronten.

Gott om aktiva företag

Leena Hupa betonar att många företag, både stora och små är mycket intresserade av cirkulär ekonomi.

- Inom storindustrin är man medveten om och gör förändringar i processer. Och när vi kommer till avfall och sidoprodukter är det ganska många småföretag som jobbar med det.

Det finns många uppstartsföretag som är aktiva och där det finns kunniga personer som jobbar med cirkulär ekonomi.

- Det händer mycket på området och vi har vaknat tidigt här i Finland.

Leena Hupa, professor i oorganisk kemi
Bildtext Leena Hupa, professor i oorganisk kemi
Bild: Nilla Hansson

Om regeringens planer ska gå i stöpet och leda till resultat redan 2025 krävs en hel del innovation. Det tycker Leena Hupa att finns:

- Det tas hela tiden kontakt om alla möjliga avfall, om hur man skulle kunna förädla eller ta till vara resursmetaller och nånting sånt.

Alumner visar intresse

Många som tidigare har studerat kemi och teknik vid Åbo Akademi är i dag anställa inom företag eller har grundat företag som är aktiva.

- De kontaktar och frågar hur ska vi gå vidare. Det är mycket innovationer bakom den här utvecklingen.

För att få den cirkulära ekonomin att fungera måste företag samarbeta kring processerna. Det gör många företag i Åbotrakten redan.

Ännu har Åbo Akademi ingen kurs i cirkulär ekonomi.

- Men vi beaktar hela tiden sådana saker i undervisningen. Och miljöfrågor.

Radio Vega Åboland

Programmet är inte längre tillgängligt

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln