Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kreosotfynd i Gammelbacka skola oroar

Från 2016
Uppdaterad 24.11.2016 11:18.
Gammelbacka skola och baracker.
Bildtext Kreosotet hittades under golvet i det gula huset.
Bild: Mikael Kokkola/yle

Cancerframkallande kreosot har hittats under golvet i ett rum i Gammelbacka skola i Borgå. Rummet renoveras som bäst för att bli matsal. Lokalitetsledningen försäkrar ändå att kreosotet inte har spritt sig.

I måndags blev det klart att besluten om bildningsnätet i Borgå skjuts upp, och att skolorna och daghemmen inte får några klara besked om framtiden förrän efter kommunalvalet.

En av de skolor som påverkas är Gammelbacka skola, som har oändamålsenliga lokaler. För tillfället saknar skolan gymnastiksal och matsal, och eleverna får äta lunch i klassrum och korridorer.

Rektor Johan Öhberg berättar att lokalitetsledningen under hösten har börjat renovera om ett gammalt kök i det gula huset på skolgården till matsal. Han säger att renoveringen har pågått i åtta veckor, och att man fortfarande håller på med rivningsarbeten.

– Där har man hittat kreosot som lär ska vara farligt, och under de senaste dagarna har det funnits en oro att det har spritts till andra delar av huset. Det här gör nog vår vardag i skolan tung, säger Öhberg.

Kreosot används bland annat som träskyddsmedel, och har konstaterats vara cancerframkallande.

Tas bort under nästa vecka

Lokalitetsdirektör Börje Boström bekräftar att man har hittat kreosot under golvet i rummet i fråga.

– Där lär vara en gammal källare, där det har varit kreosot i fuktisoleringen. Men det har varit under golvet och man ska ta bort det under nästa vecka, säger Boström.

Börje Boström
Bildtext Arkivbild av Börje Boström.
Bild: Yle/Fredrika Sundén

Boström säger att kreosot blir till gas väldigt långsamt. Om det finns i källare eller under golvet så är det enligt honom sällan som kreosotet sprider sig till inneluften i sådan utsträckning att det har någon praktisk betydelse.

– Det är på ett sådant ställe där det går bra att ta bort.

Svårt hitta den ansvariga instansen

Gammelbacka skola saknar också gymnastiksal, vilket betyder att skolan inte kan bedriva läroplansenlig undervisning.

Rektor Johan Öhberg berättar att flera personer har försökt hitta den instans inom Borgå stad som ansvarar för att se till att skolan får en ny gymnastiksal.

– Naturligt tycker jag att det är den instans som ansvarar för att det finns fastigheter, alltså lokalitetsledningen. Men de säger att det inte är deras ansvar. Frågar jag bildningen så säger de att det inte är deras ansvar heller, säger Öhberg.

För rektorn och personalen gäller det alltså att ordna med undervisningen så gott det går.

– Med det inte sagt att vi inte skulle göra vårt bästa och att undervisningen skulle ha varit dålig.

Skolan har härdats

Johan Öhberg konstaterar att elever, lärare och föräldrar vid Gammelbacka skola har blivit ganska härdade under årens lopp. Därför uteblev de stora reaktionerna då beskedet om att bildningsbesluten skjuts upp kom i måndags.

– Men det är nog svårt att hitta ett förtroende, en tillit eller en gemensam framtidsvision efter alla ändrade beslut och olika åsikter som har funnits, säger han.

Utöver sitt rektorsjobb är Johan Öhberg planeringsansvarig för nya Tolkis skola, dit en del av eleverna från Gammelbacka ska flytta.

Många personer har redan för flera år sedan börjat planera framtiden och framtidens skolor i Borgå, för att se till att de ska fungera ännu om 30, 40 år.

tre människor på en trappa
Bildtext Arkivbild av Johan Öhberg tillsammans med två elever.
Bild: Yle/Erica Vasama

Arbetet sker i samarbete med dem som ansvarar för att bygga nya skolhus.

– Det tär nog på förtroendet och motivationen att det många gånger har gått så att vi senast då ärendet kommer till stadsstyrelsen i beredningen får läsa texter som vi inte har varit med om och fått ta del av.

Som det ser ut nu kommer skolornas och daghemmens framtid bli en av frågorna under kommunalvalet i vår. Hur skulle Johan Öhberg vilja att politikerna skulle debattera bildningsnätet?

– Om jag är riktigt ärlig så har de förtroendevaldas åsikt vägt ganska lätt i den här processen. Det är min personliga åsikt. Jag undrar om vi borde vända på kakan och sätta oss framför stadens ledningsgrupp och fråga en hurdan skola de vill ha, säger han.

Diskussion om artikeln