Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Cirkulär ekonomi kan sätta fart på ekonomin

Från 2016
Uppdaterad 26.11.2016 07:57.
Wc-stolar som ska återvinnas som material för tegel.
Bildtext Utvecklas cirkulär ekonomi fullt ut, kan det till år 2025 sparas 620 miljader euro i Europa, samtidigt som 100 000 nya jobb kan uppstå.
Bild: Yle/Lotta Sundström

Cirkulär ekonomi är en megatrend det länge bäddats för. Om finländarna blir bättre på att utnyttja möjligheterna kan både ekonomin och miljön förbättras avsevärt, har Statens teknologiska forskningscentral VTT räknat ut.

- Vilka ekonomiska följder det kan ha för Finland är svårt att uppskatta. Men det är betydande. Mycket handlar om att en bättre materialanvändning och återvinning skulle minska på vårt importbehov, säger äldre forskare Juha Honkatukia.

Enligt VTT:s beräkningar ligger Finlands största möjligheter inom återvinning av metaller, som sedan kan återanvändas till nya produkter. Här finns pilotprojekt till exempel inom 3D-utskrivning av metall, som nu utvecklas av VTT tillsammans med olika företag. Tanken är att för kommersiellt bruk kunna tillverka unika delar, utan materialspill.

Ofattbara inbesparingar

En tillämpning är att minska slit- och slängtrenden. Idén är att överföra konsumtionen från varor till tjänster. Det hänger ihop med trenden att allt flera i dag är ointresserade av att äga saker, och i stället hyr eller delar samma grejer.

Materialåtervinning är den största faktorn. Globalt kunde effektiv materialanvändning spara ofattbara 1 000 miljarder euro fram till 2025, har World Economic Forum räknat ut. Europas del av kakan är betydande och 100 000 nya jobb kunde skapas inom sektorn.

- Det är svårt att räkna ut hur det påverkar sysselsättningen. För fastän det skapas nya jobb inom den här sektorn faller gamla bort till följd av mindre försäljning av gods, säger Honkatukia

Enligt honom är Finland en ledare inom utvecklingen av cirkulär ekonomi. Att många av våra bolag är starkt inriktade på energieffektivitet och miljöfrågor, kombinerat med moderna it-lösningar, gör att förutsättningarna för en global marknad också finns.

Klarare spelregler

Övergången från varukonsumtion till användning av tjänster väntas bli en allt större ekonomisk drivkraft. Till exempel taxi- och hotellbranschen utmanas redan starkt av företag som Uber och Airbnb. Men nya tillskott kommer hela tiden.

I Finland görs nu försök med uthyrning av bland annat verktyg, så alla inte måste köpa egna svetsaggregat och högtryckstvättar. Men företag som vill uppmuntra till prylkonsumtion står därför nu i konflikt med dem som vill göra business på uthyrningstjänsterna

- Det kan bli konflikter. Och det är helt sant att cirkulär ekonomi skapar affärer för en del, och drar mattan undan andra, säger Maria Antikainen som är specialforskare inom affärsverksamhet på VTT.

Därför efterlyser hon klara regler, så den nya delningsekonomin blir integrerad i den reglerade ekonomin. Bland annat så konkurrensen inte snedvrids av att vissa sektorer kan undgå att betala skatt. Rent tekniskt är det inte svårt att få företagen jämställda. Och på VTT tolkar man också de finländska beslutsfattarna som innovationsvänliga gällande servicesektorn.

- Och vi har många bolag, både nystartade och redan etablerade som kommit långt inom det här området så vi måste bara trygga att de tillåts utvecklas och får finansiering för det, säger Maria Antikainen.

Lokala lösningar i global värld

Trots att många av de lyckade bolagen inom delningsekonomin är globala, finns det fördelar med lokala företag, säger Antikainen.

- Vi har många egenheter i Finland, som ger inhemska företag en fördel. Därför ser man att exempelvis finländska tjänster såsom online-marknadsplatser för begagnade varor lyckats bra, säger hon.

Dessutom menar Maria Antikainen vid VTT att våra fyra årstider och ett glest befolkat land, ger upphov till lösningar som vi är rätt ensamma om. Det ger en fördel för lokala företag med förståelse för finländsk verklighet.

Diskussion om artikeln