Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo förenhetligar reglerna för skolskjutsar

Från 2016
Uppdaterad 25.11.2016 05:59.
Riksväg 25 i Raseborg.
Bildtext Många skolelever stiger på skolbussen längs riksväg 25. Nu ska Lojo ta till en ny metod för att klassificera vilka skolvägar som är farliga. I dag är klassificeringen inte jämlik i hela kommunen.
Bild: Yle/Marica Hildén

Lojo tar till en metod som kallas Koululiitu, Skolkrita, för att få en mera jämlik bedömning av skolvägarna. I dag klassificeras skolvägarna olika i Lojo.

Den nya metoden ska gälla från och med 1 augusti 2017, beslutade nämnden för fostran och bildning.

De som bor så långt borta att de har rätt till gratis skolresor berörs egentligen inte av förändringen. Det är främst de som har fått gratis skolskjuts på grund av att vägen anses för farlig som nu berörs av det nya klassificeringssystemet.

Staden har nu fattat beslut om farliga skolvägar för 120 elever. För en del kommer skolvägen fortfarande att räknas som farlig efter augusti 2017, medan klassificeringen ändras för andra.

Dessutom har man preciserat reglerna för vem som kan köpa en ledig plats i skoltaxin eller bussen. Ifall det finns lediga platser i skolskjutsarna kan främst de som bor i glesbygden köpa den lediga platsen och på så sätt också få skjuts till skolan, beslutade nämnden.

Klassificieringen Koululiitu ("Skolkrita")

Klassificieringen Koululiitu ("Skolkrita")

"Skolkrita" är en metod som utvecklades i slutet av 1990-talet och början av 2000-talet. Först testade man metoden i Kuusamo och sedan också på andra testorter.

Tanken är att med hjälp av programmet rangordna vägarna enligt hur farliga de är.

Då man klassificerar vägen tar man i beaktande till exempel trafikmängden, antalet tunga fordon, fartbegränsningen och hur fotgängare och cyklister beaktas.

Metoden kan användas exempelvis då kommunerna fattar beslut om skoltransporter, vid planering i glesbygden och då man undersöker behovet av leder för fotgängare och cyklister.