Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Automobilförbundet vill radikalt reformera körundervisningen

Från 2016
Uppdaterad 25.11.2016 08:27.
Vit triangel på röd bil
Bild: YLE/Rolf Granqvist

Automobilförbundet vill radikalt ombilda körutbildningen. Bland annat föreslår man att den teoretiska delen kunde tenteras utan klassundervisning. Också körövningarna kunde minskas och ersättas med simulatorer.

Ett fyrtiotal olika aktörer fick under en remissrond från Kommunikationsministeriet ta ställning till körundervisningen i framtiden.

Av dem var det Automobilförbundet som kom med de mest radikala förslagen.

Enligt Kommunikationsministeriet anses priset på körkortet vara för högt och den detaljerade regleringen av branschen anses vara ett hinder för nya undervisnings- och inlärningsmetoder.

För alla typer av körkort förutsätts i regel obligatorisk undervisning och för att få sitt första körkort krävs undervisning i tre olika skeden.

Tidigare förslag: Frångå obligatorisk undervisning

En tidigare arbetsgrupp föreslog att man i de lägre körrättsklasserna skulle frångå obligatorisk undervisning och undervisning i olika skeden. Arbetsgruppen föreslog också att man kunde få börja i bilskola tidigare.

För att få körkort för tyngre fordon föreslog arbetsgruppen praktiskt taget inga förändringar.

Trafiksäkerhet viktig

Bilskoleförbundet säger i sitt utlåtande att trafiksäkerheten ska vara det viktigaste och förbundet anser inte att körkortet är för dyrt. Att sänka åldersgränsen hotar enligt förbundet leda till att antalet olyckor bland unga chaufförer ökar.

Vd vid Automobilförbundet Pasi Nieminen anser att det finns mycket att utveckla inom körutbildningen.

- Om det var samhället som stod för chaufförsutbildningen skulle den ha ändrats för länge sedan, säger Nieminen och hänvisar till att digitalisering och nya undervisningsmetoder har blivit vardag i skolvärlden.

Vem ska ha rätt att ge körundervisning?

Flera utlåtanden tog också ställning till undervisningstillstånd.

Bilskolorna har ansett att bara nära släkgingar ska ha rätt till körundervisning. De befarar att en lösare tolkning kunde skapa grå ekonomi inom branschen.

Nieminen vid Automobilförbundet påpekar ändå att man inte heller nu kan undervisa särdeles många på en gång och att de inte finns något tecken på att grå ekonomi skulle förekomma.

I Sverige undervisas en stor del av de blivande förarna av personer med undervisningstillstånd. Där krävs inte heller någon extra bromspedal, vilket krävs i Finland. Automobilförbundet anser att den extra bromspedalen kunde slopas också här.

Längre körprov

Trafikskyddet anser att körprovet kunde förlängas till en timme och körtiden till 40 minuter. Trafikskyddet anser också att åldersgränsen för ett B-körkort kunde hållas kvar vid 18 år. Automobilförbundet anser att åldersgränsen kunde sänkas till 17 år men följas av ett övervakat körövningsskede.

Läkarförbundet anser att man kunde frågå rutinartade läkargranskningar för att få behålla sitt körkort.

Gamla bort från vägarna i tid

Finlands Trafikmedicinska Förening anser att det skulle behövas en kampanj som uppmanar äldre personer att i tid avstå från att köra bil.

Kommunikationsministeriet kommer på basis av utlåtandena att utarbeta ett lagförslag om körundervisningen och det torde komma upp i riksdagsbehandling i vår.

Markku Sandell/Yle uutiset

Diskussion om artikeln