Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Ingen övervakar minireningsverk

Från 2016
Avlopp
Bild: Yle

Yle Spotlight fick en fråga som gäller reningsverk för enskilda hushåll. Det handlar om minireningsverk för avloppsvatten i hushåll som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Tipsaren undrar om det finns någon övervakning av minireningsverk och hur bra de fungerar när de har några år på nacken?

På västkustens miljöenhet, som har hand om miljöfrågor i flera kommuner i svenska Österbotten, säger miljö- och hälsoskyddschef Harriet Perus-Marander att det inte finns någon myndighetsövervakning när ett minireningsverk är installerat.

- I byggskedet måste det göras upp en plan för hur reningen ska ordnas för en fastighet som inte är ansluten till det kommunala avloppssystemet. Då ger vi utlåtande på planerna och kontrollerar att systemet fyller de lagstadgade krav som finns. Men efter att minireningsverket är igång finns ingen övervakning från myndigheternas sida, säger Perus-Marander.

Vem ska betala?

Enligt Perus-Marander finns det just nu inga ekonomiska resurser att utföra årliga kontroller av minireningsverk. Samma bedömning gör Siru Lönnqvist som är verksamhetsledare på VVS föreningen i Finland.

- Det vore kanske bra att alla VVS-system i en fastighet granskades av myndigheter med jämna mellanrum. Men det är nog inte en realistisk tanke. Det skulle innebära extra kostnader för fastighetsägare och vilken politiker vill stå bakom ett sådant beslut, frågar Lönnqvist.

Foto på Siru Lönnqvist som är verksamhetsledare för VVS-föreningen i Finland
Bild: Privat

Ägaren sköter underhållet

Ägaren till ett minireningsverk har ansvar för att det fungerar som det ska.

- Precis som med vitvaror, datorer och annan elektronik i hemmen är det ägaren som ska se till att det funkar. Blir det problem kan till exempel vi på Västkustens miljöenhet ta prover för att kontrollera nivåerna på reningen. Men någon kontinuerlig kontroll sköter inte vi eller någon annan myndighet om, säger Harriet Perus-Marander.

Behovet av underhåll varierar beroende på vilket sorts reningsverk det handlar om. Men underhållet är mycket viktigt för hur bra minireningsverken fungerar. Den bedömningen gör Göran Burman, som i drygt 10 års tid jobbat på ett företag som sköter om allt från planering och installation till grävarbetet och service av minireningsverk. Han har installerat ungefär 30 minireningsverk i privata hushåll.

- Min erfarenhet är att minireningsverk funkar riktigt bra, men man måste sköta om dom. Det är inte konstigare än med en bil. Den ska tvättas, man ska kolla oljan och ta den på service med jämna mellanrum, säger Göran Burman.

Göran Burman med handen på dörrhandtaget till herrtoalett inomhus
Bild: Yle/Louise Berman

Vad är livslängden på ett minireningsverk?

- Själva konstruktionen kan väl fungera i 50, kanske upp emot 100 år. De rörliga delarna som till exempel pumpen som är utsatt för dagligt slitage ska kanske bytas efter 10 eller 15 år, säger Burman.

Om det uppstår driftstörningar i ett minireningsverk släpps all skit ut i naturen då?

- Precis som stora kommunala reningsverk är de konstruerade så att det inte blir katastrof genast något går sönder. Det finns ett så kallat överrinningssystem som gör att det oftast bara sipprar ut lite vätska ur reningsverket, säger Burman.

Låt proffsen sköta jobbet

Han hoppas att alla som tänker installera ett minireningsverk överlåter planering och installering till yrkesfolk.

- För att ett minireningsverket ska fungera optimalt ska det vara anpassat efter bland annat fastigheten, belastningen och omgivningen. Det kräver kunskap att planera och installera. “Vem som helst” ska inte börja gräva ner ett minireningsverk, säger Burman.

På VVS föreningen i Finland är Siru Lönnqvist inne på samma linje. Minireningsverket man väljer ska vara anpassat efter fastigheten.

- Då lagen om vattenavloppsrening kom i början av 2000-talet öppnade det upp för en ny marknad. I början såldes, speciellt till sommarstugor, en del reningsverk som inte var anpassade till sommarstugor, säger Siru Lönnqvist på VVS föreningen i Finland.

Enligt Lönnqvist ska belastningen på ett minireningsverk vara ganska jämn året om för att reningen ska vara optimal.

- Det säger sig själv att det blir väldigt ojämn belastning i en sommarstuga där man vistas bara några månader om året, säger Lönnqvist.

Hus i skärgård.
Bild: Yle/ Nora Engström

Oklar lagstiftning

Siru Lönnqvist anser att det är bra att det finns lagstiftning för hur avloppsreningen ska ordnas för fastigheter som finns utanför de kommunala systemen. Problemet är att lagen ändrats flera gånger under årens lopp bland annat vad gäller övergångstider.

- Det här ger en osäkerhet bland medborgarna. Viljan att satsa i avloppsrening bland de som bor utanför det kommunala systemet minskar avsevärt då man upplever att man inte vet vad som gäller, säger Siru Lönnqvist.

Finlands lag
Bild: YLE / Veronica Montén

Göran Burman håller med. Han tycker att lagstiftningen varit mycket förvirrande.

- Jag förstår att människor som investerat upp emot 10 000 euro för att installera ett minireningsverk blir irriterade då lagar och förordningar helt plötsligt ändras och det visar sig att man kunde ha väntat med investeringen i flera år ännu, säger Burman.

Övervakning behövs

En annan sak Burman ogillar med lagstiftningen är att det inte finns några krav på kontinuerlig kontroll av minireningsverken.

- En händig person kan sköta om sitt reningsverk själv, utan inblandning från branschfolk eller myndigheter. Men vi har ju ingen bild av hur bra reningen funkar på ett större plan. Alla utgår från att det funkar, men ingen vet hur det är i praktiken, säger Burman.

Göran Burman efterlyser en kontinuerlig granskning av minireningsverken. Han hänvisar till systemet som används i Sverige.

- Där ska alla som har ett minireningsverk också har ett kontrakt med någon som kontrollerar systemet. En sorts besiktning där en auktoriserad servicefirma sköter om den kontinuerliga kontrollen. Så borde det vara också här i Finland, säger Burman.

Leverantörer av minireningsverk har olika avtal med kunderna, där det kan ingå kontrollmätningar av reningen. En del leverantörer har också underhållsavtal.

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight tipssida. Här kan du läsa tipset som artikeln bygger på.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Det är inte längre möjligt att skicka in tips här, var god gör det via svenska.yle.fi/respons

Diskussion om artikeln