Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Våld mot kvinnor: Fler vågar tala, men var finns pengarna för stödtjänster?

Från 2016
Röda kvinnogestalter den 25.11.2014
Bildtext I dag uppmärksammas våldet mot kvinnor internationellt.
Bild: Yle/Anna Savonius

Nästan hälften av kvinnorna i Finland har utsatts för fysiskt eller sexuellt våld under sitt liv. Ändå fattas resurserna för att utrota våldet och skydda offren. Våld mot flickor och kvinnor uppmärksammas i dag globalt.

Våld mot kvinnor är vanligare hos oss än i många andra EU-länder. Men många aktörer som erbjuder stöd åt offren känner av en resursbrist.

- Det behövs mera lågtröskelservice i Finland. Stödtjänsterna för kvinnor och flickor är förfärligt underresurserade i Finland, säger Karin Rantala som är styrelsemedlem på jourtelefonen Kvinnolinjen.

Kvinnolinjen får kring tusen samtal per år av kvinnliga våldsoffer, men inte heller jourtelefonens resurser räcker till för allt arbete.

Våld mot kvinnor förekommer dagligen i Finland och på alla nivåer av samhället. Vi toppar statistiken inom EU, enligt en undersökning från 2014.

Det behövs fler tjänster

I höstens kampanj mot kvinnovåld för man fram lågtröskeltjänster för offer och efterlyser ett lättillgängligt servicecenter där offer kan få allt från hälsovård och terapi till juridisk hjälp.

- Ett center där ett offer kan få alla olika delar av servicen. När du har utsatts för våld så påverkar det dina resurser att söka hjälp. Då borde det finnas service utan att du behöver springa från lucka till lucka, säger Rantala.

Enligt Rantala finns det behov men inga konkreta planer eller pengar för ett center.

Utöver Kvinnolinjen deltar tiotals andra organisationer i kampanjen. Mycket handlar om att uppmuntra offer att söka hjälp. Enligt Rantala har det funnits rekordmycket intresse i kommunerna för att delta i kampanjen.

- Över 80 kommuner har deltagit. Den här kampanjen har haft en stor effekt.

Resultat syns i efterskott

Människorättsorganisationen Amnesty har i över tio år aktivt arbetat för att förebygga våld mot kvinnor och skydda offren. Arbetet framskrider, även om resultaten syns först flera år i efterskott.

Offrens ställning är bättre i dag och fler vågar tala öppet om det de har erfarit.

- Vi försöker få myndigheterna att ta sitt ansvar, vi gör lobbyarbete och våra aktivister deltar i arbetet för att få ändringar till stånd, säger verksamhetsledaren Niina Laajapuro.

Laajapuro lyfter fram ett stort framsteg, Istanbulkonventionen, som definierar våld mot kvinnor som en människorättskränkning och som också Finland har ratificerat.

I Finland har offren en bättre sits nu tack vare lagändringar, och staten har startat en dygnet runt-jourtelefon, men jobbet är på intet sätt färdigt.

- Det har blivit bättre, till exempel är det inte längre tillåtet att våldta en sovande person. Staten sköter nu om finansieringen av skyddshemmen, men problemet är att det fortfarande inte finns tillräckligt med pengar, säger Laajapuro.

Det bästa sättet att motarbeta våld är att erbjuda så bra tjänster som möjligt för offren. I Finland har offren blivit modigare att tala om sina erfarenheter.

- Därför borde det faktiskt finnas hjälp att få. För det är svårt att få människor att försöka få hjälp på nytt om de inte får det den första gången de försöker.

Diskussion om artikeln