Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Markanvändningslagen luckras upp: "Nu ska byggandet gå snabbare!"

Från 2016
Bild av en planritning.
Bild: YLE / Hanna Othman

Regeringen har överlämnat en proposition till ny markanvändnings- och bygglag. Den nya lagstiftningen ska göra det lättare för företag och privatpersoner att bygga ut.

- Det handlar om en viktig och väntad reform som innebär många förenklingar. Företagens verksamhetsförutsättningar förbättras, byggandet går snabbare och kommunerna kan utveckla sina områden på ett smidigare sätt. De statliga myndigheterna kan å sin sida koncentrera sig på större helheter, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) i ett pressmeddelande.

Målet med propositionen är att få "detaljplanläggningen att bli smidigare i situationer där en uppenbart föråldrad generalplan utgör hinder för att utarbeta eller ändra en detaljplan utan att generalplanen ändras."

I praktiken betyder det här att man vill försnabba tillståndsprocesserna, speciellt då det gäller kompletteringsbyggande eller ändrande av byggnadernas användningsändamål. Det ska också bli lättare att bygga om en fritidsbostad för permanent bruk.

Handeln gynnas

Den nya lagen syftar också till att förbättra företagens verksamhetsförutsättningar och gynna konkurrensen. Ett uttalat mål är att "förbättra handelns förutsättningar att utveckla sin verksamhet utanför centrumområdena" genom att minska på regleringen av byggandet.

Tanken är också att underlätta byggandet av nya affärslokaler i centrumområden. Det här gör man genom att fördubbla maximistorleken för stora detaljhandelsenheter från nuvarande 2 000 kvadratmeter till 4 000 kvadratmeter

Avigsidan med den nya lagen är att den "försvagar konkurrensmöjligheterna av framför allt små närbutiker med en försäljningsyta på under 500 kvadratmeter våningsyta och små supermarketar." Enligt texten i propositionen skulle "den föreslagna ändringen tillsammans med liberaliseringen av bestämmelserna om handelns öppettider bedöms förstärka denna utveckling."

Lättare att bygga på egen gård

I propositionen föreslås också att regleringen av byggandet i anslutning till lantbruk lättas upp. I framtiden ska det vara möjligt att inrätta ekonomibyggnader eller andra byggnader som hör till landsbygdsföretag utan särskilda avgöranden gällande planeringsbehov.

Lagen föreskriver ändå att byggandet inte får ha "betydande skadliga miljökonsekvenser" eller andra skadliga följder.

NTM-centralerna får mindre makt

Den nya byggnads- och markanvändningslagen kommer också att innebära förändring för Närings- trafik och miljöcentralerna (NTM). I fortsättningen kommer NTM-centralerna inte längre att styra markanvändningen eller organiseringen av kommunernas byggnadsväsen, utan ha en mer konsultativ roll.

Den nya lagen kommer också att begränsa NTM-centralernas tillsynsbefogenheter och besvärsrätt. Dessa rättigheter ska i framtiden endast gälla ärenden som har "betydande konsekvsner på riks- eller landskapsnivå."

Tanken är att den nya lagen ska träda i kraft i april 2017.

Diskussion om artikeln