Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Fågelinfluensan har kommit till Finland - första fallen på Åland

Från 2016
Uppdaterad 24.11.2016 19:41.
Två viggar simmar i vattnet.
Bildtext De smittade fåglarna var viggar.
Bild: All Over Press

Fågelinfluensa har nu påträffats på Åland, uppger livsmedelssäkerhetsverket Evira. Flera döda viggar har påträffats i Lemland och på Vårdö.

Två av de döda viggarna bar på H5-viruset men exakt vilken virustyp det är frågan om är ännu oklart. Typen H5N8 har under hösten åter spridit sig i Europa efter att ha varit borta en tid.

Skyddszon kring platsen?

Evira analyserar nu viruset noggrannare för att ta reda på om de åländska viggarnas influensavirus är av typen H5N8.

Den här virustypen är högpatogen, det vill säga den orsakar svåra sjukdomssymtom och har hög dödlighet.

Om analysen ger vid handen att det handlar om högpatogen fågelinfluensa kommer myndigheterna att forma en skyddszon kring platserna på Lemland och Vårdö.

Karta över Åland som visar att Lemland ligger i södra Åland och Vårdö i öst.
Bild: Google

Viruset nådde Sverige på onsdag

Tidigare i veckan nådde det högpatogena influensaviruset H5N8 Danmark. På onsdag påträffades det första fallet i Sverige då en knipa i Skåne konstaterades ha H5N8.

Viruset misstänktes också ha drabbat ett hönseri nära Helsingborg.

Gårdar som smittats av det högpatogena H5N8-viruset isoleras vanligen och besättningen avlivas av myndigheterna.

H5N8 har inte smittat från fågel till människa

Virustypen H5N8 har inte smittat från fågel till människa.

Trots att människor inte får några symtom nu, uppmanar myndigheter till försiktighet. Jord- och skogsbruksministeriets konsultativa tjänsteman Katri Levonen sade i går att fågelinfluensaviruset har god omvandligsförmåga.

Om ett djur till exempel bär på två virustyper kan virus byta information med varandra och nya virustyper bildas.

Evira rekommenderade i går att tamfåglar hålls inomhus. Misstänkta symptom på fågelinfluensa ska rapporteras till veterinärmyndigheterna utan dröjsmål.