Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

NTM-centralens inflytande minskar

Från 2016
Uppdaterad 24.11.2016 20:42.
En del av Vasas generalplan som godkändes av Högsta förvaltningsdomstolen.
Bildtext En del av Vasas generalplan.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Planläggningen och byggandet i kommunerna ska bli enklare. Det är tanken med den lagändring som regeringen nu föreslår för riksdagen. - Det är välkomna förändringar, säger Korsholms styrelseordförande Michael Luther (SFP).

Regeringen har i dag, torsdag, överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Det föreslås flera ändringar i lagen som underlättar planläggning och behandling av byggnadstillstånd.

De viktigaste förändringarna gäller bestämmelser om stora detaljhandelsenheter, byggande i glesbygdsområden, detaljplanering samt NTM-centralernas roll.

Positivt med snabbare process

I Korsholm välkomnar man lagändringen.

- Vi tycker att det här är bra. Idag tar speciellt planläggninsprocesserna väldigt lång tid. Allt som kan försnabba den här processen är positivt, säger styrelseordförande Michael Luther (SFP).

Du ser ingen risk för att man missar något viktigt utlåtande?

- I nuläget kommer myndigheternas utlåtanden i två eller tre olika skeden under planläggningsprocessen. Det kan man säkert minska till en eller två gånger. Sen finns ju dessutom möjligheten att besvära sig mot en fastställd plan. Det finns nog ingen risk för att alla inte hinner säga sitt.

Michael Luther
Bildtext Michael Luther.
Bild: Yle/Amanda Bieber

NTM-centralernas inflytande begränsas

En del av förändringen är att det ska bli smidigare att förändra sin fritidsbostad till en permanent bostad.

- Det är många som bor största delen av året i sina fritidsbostäder och att processen även där blir lite enklare är positivt, säger Luther.

NTM-centralerna har väckt en del ont blod på olika håll med sina besvär mot olika projekt. Men nu ska centralerna få en, som det heter, mer konsultativ roll.

I fortsättningen styr de inte längre markanvändningen eller organiseringen av byggnadsväsendet i kommunerna. Samtidigt begränsas deras tillsynsbefogenheter och besvärsrätt.

Befogenheterna och rätten gäller i fortsättningen endast sådana lösningar som har betydande konsekvenser på riks- eller landskapsnivå.

- Det har varit besvärligt att den statliga myndigheten besvärar sig över den kommunala myndighetens beslut. Vi kan ju inte ha det så att myndigheterna besvärar sig över varandras beslut, säger Luther.

Luther tycket att man borde kunna lösa tvistefrågorna i samförstånd.

Hur man sen tolkar textbiten "endast sådana lösningar som har betydande konsekvenser på riks- eller landskapsnivå" återstår att se.

- Det finns det säkert många synpunkter på, säger Luther.

Endast Vasa fick en direkt förfrågan

Begäran om utlåtande gällande lagändringen skickades endast ut till 43 kommuner och städer. I Österbotten var det endast Vasa som fick en begäran.

Aningen konstigt, tycker man i Korsholm, som på eget bevåg beslöt att ge ett utlåtande.

- Man tycker ju att det skulle finnas skäl att be om utlåtanden från alla kommuner så att man har en god representativitet av såväl stads- som landskommuner. Kanske de statliga myndigheterna vill göra saker lite för snabbt? funderar Luther.

På miljöministeriet säger byggnadsråd Matti Vatilo att man gjorde ett urval.

- Ett urval med olika typer av kommuner. Och som alltid var det ju öppet för alla att ge ett utlåtande om man så önskade. Vi fick in 185 utlåtanden, säger Vatilo.

Diskussion om artikeln