Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Näringslivets delegation: Finland bör stöda ett hårt Brexit

Från 2016
Storbritanniens och EU:s flagga framför Big Ben.
Bildtext Maktbalansen kommer att förändras medlemsländerna emellan, menar EVA.
Bild: EPA

Finland bör inte stöda en mjuk Brexit, som riskerar en ytterligare splittring inom EU. För Finland är en enad union och en fungerande inre marknad viktigare än för många andra medlemsländer, berättar Näringslivets delegation EVA i sin färska analys.

Det är viktigt att stöda de finansiella relationerna mellan EU och Storbritannien efter Brexit, men ännu viktigare är det att säkra och täta den inre marknaden för den del av EU som förblir, kommer EVA fram till i sin analys.

EU:s säkerhetsdimension är också viktigare för Finland än för medelmedlemslandet, och därför är en enhetlig linje viktig för Finland.

Brexit kommer inte att föra med sig några radikala behov för Finland att ändra på sin politiska linje. Snarare framhäver det brittiska utträdet vikten av sådana mål som Finland har drivit; att främja den intre marknadens funtioner, förstärka forskning och innovation, att respektera de gemensamma spelreglerna och vikten av nationellt ansvar inom finanspolitiken.

Minskat inflytande inom EU

Storbritannien har tillhört den grupp inom EU som står för marknadsliberal frihandel, svaga regleringar och en disciplinerad finanspolitik. För Finlands del kommer det här att betyda minskat inflytande, vilket leder till att EU:s politik blir mindre marknadsbestämd.

Tyskland kommer att förbli finlands viktigaste partner, men efter Brexit måste Finland få ett ökat förstående för sina synsätt också i andra länder. Finland måste vara beredd på besvärliga kompromisser, menar EVA.

Storbritanniens utträde kommer att försvaga unionen, förändra maktbalansen länderna emellan och sannolikt också förändra EU:s politik.

Diskussion om artikeln