Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Våld mot män tystas alltför ofta ner

Från 2016
Knytnäve
Bild: Seppo Sarkkinen / Yle

De allra flesta som utsätts för fysiskt våld i Finland är män. Män utsätter andra män för våld. Ändå får våldet mot kvinnor större uppmärksamhet.

Det säger Hannu Lauerma, som är ledande överläkare vid Psykiatriska sjukhuset för fångar. Han verkar vid både Åbo fängelse och Vanda fängelse.

- Till exempel i rättegångar, där man diskuterar självförsvar och excess i nödvärn, så finns det i allmänhet mera sympatier för kvinnan. Hon är oftast den som har blivit utsatt för våld, och då kan man förstå att hon har gett tillbaka. Men då det gäller män, är det sällan de kan hänvisa till att de först blivit utsatta för våld och att det skulle vara en förmildrande omständighet.

Domstolarna vet nog om att det finns en sådan här skev bild, men man kanske inte lägger så mycket vikt vid det. Lauerma har märkt att män som lever i subkulturer ofta får höra att de har sig själva att skylla om de råkat ut för våld, medan kvinnor inte skuldbeläggs för att de lever i vissa kretsar.

Hannu Lauerma.
Bildtext Hannu Lauerma.
Bild: Yle/Rami Moilanen

Det har i Finland gjorts en omfattande undersökning kring våld mot män (Heiskanen och Ruuskanen, 2010 Tuhansien iskujen maa). Enligt den utsätts män och kvinnor för lika mycket våld, men männen utsätts oftare för fysiskt våld. Av finländska män över 15 år har 55 % upplevt våld eller blivit hotade. Oftast är det fråga om våld och hot av obekanta, i hela 42 % av fallen, medan kvinnor oftare utsätts för sexuellt våld.

Män vågar inte anmäla våld

Män berättar inte heller lika ofta att de blivit utsatta för våld. Det man vet är att de flesta män som utövar våld också själva tidigare har råkat ut för våld.

- Men det är svårt att veta hur stort mörkertalet är. I fängelsekretsar och bland kriminella kan man inte ens tala om våld, eftersom det ofta räknas som att man tjallar. Sådana saker berättar man inte för polisen och myndigheter, utan de sköts inom den egna kretsen, ofta som hämndaktioner.

Våldet och skadorna är inte ens i proportion till skuldens storlek. För en skuld på några tior kan man bli invalidiserad.

Det är väldigt olika former av våld som förekommer, dels impulsivt våld som är typiskt för finländska supgillen, dels allt oftare systematiskt, planerat våld.

- I kriminella kretsar förekommer ofta våld då man ska driva in skulder, till exempel drogskulder. Våldet och skadorna är inte ens i proportion till skuldens storlek. För en skuld på några tior kan man bli invalidiserad.

Under de senaste åren har det också tydligare uppstått en yrkesgrupp som kallas torpeder, det vill säga män som mot betalning misshandlar och hotar sådana som har skulder.

Reflektionen av ett benpar och ett ensamt ben i ett fönster
Bild: Yle / Eva-Maria Koskinen

- Det verkar vara en växande trend som hör ihop med handeln med illegala droger.

Bestraffningar förekommer allmänt på Åbo fängelse

Den som vågar berätta om misshandel och våld råkar ofta ut för nya bestraffningar. I fängelset blir de utfrysta.

- På vissa avdelningar kräver de fångar som är högst i hierarkin att nya fångar måste visa att de har rena papper, alltså att de ska visa upp förhörsprotokoll som visar att de inte har samarbetat med myndigheterna.

Alla fångar får nämligen personligen sina förhörsprotokoll, och där ska man helst ha svarat "ingen kommentar" på alla frågor. Alla andra svar tolkas som ett myndighetssamarbete, eftersom man då kan ha avslöjat något.

- Kan man inte visa att man svarat rätt på polisens frågor så råkar man i fängelset ut för olika svårigheter, påtryckningar, hot eller ersättningskrav.

Det här är en sak, säger Lauerma, som man borde komma ihåg då man kritiserar fängelserna för att alltför mycket begränsa personers frihet.

- Med större friheter mellan fångar och mellan avdelningar blir det möjligt för starkare, mer inflytelserika fångar att terrorisera svagare.

Skylt som visar att man ska svänga in till Åbo fängelse och Psykiatriska sjukhuset för fångar. Fängelset i Starrbacka är en byggnad i rödtegel, omgiven av en vit mur och taggtrådsstängsel.
Bild: Yle/Linus Hoffman

Åbo nya fängelse, som för sex år sedan öppnades i Starrbacka, byggdes med separerade avdelningar, just för att öka tryggheten och minska på risken för utpressning.

- Det har lyckats rätt så bra. Men man ska inte tro att man helt kan bli av med den organiserade brottsligheten i fängelser, men det går att begränsa verksamheten.

Lauerma poängterar att fångvården borde garanteras tillräckligt med resurser. På så vis kan man se till att fängelsetiden blir säkrare också för de svagare fångarna.

- Det gör att fångarna bättre kan anpassa sig till samhället efter sitt straff, istället för att de fortsättningsvis lever under hot från kriminella gäng och fortsätter att uträtta tjänster för dem, till exempel att förmedla droger.

Diskussion om artikeln