Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Lättare att bygga till, dubbelt större butiker - kommunernas ökade makt oroar miljöfolket

Från 2016
Uppdaterad 25.11.2016 19:28.
Två ensamma hus på en åker
Bildtext Det ska bli enklare att få bygglov för tillbyggnader i glesbygden.
Bild: YLE/Kajsa Santonen

Nu når normavvecklingen glesbygden. I förslaget till ny markanvändnings- och bygglag vill man bland annat begränsa NTM-centralernas rätt att överklaga kommunernas planering.

Regeringen vill göra det lättare för kommuner i glesbygden att bygga och förtäta sina byacentra. Till exempel ska den övre gränsen för stora butiker (s.k. "stora detaljhandelsenheter") lyftas från 2000 till 4000 kvadratmeter, vilket lättar på en del byråkratiska krav.

Byaområden ska kunna planera markanvändningen lättare än nu. Till exempel ska det i flera fall än nu räcka med kommunens generalplan som grund när man får bygglov. Man ska alltså inte behöva ansöka om ett skilt planeringsbehovsbeslut först.

Vidare ska lantbruken kunna konstruera vissa tilläggsbyggnader utan att tvingas vänta på avgörande för planeringsbehov. Det gäller bara att bygget inte har "betydande konsekvenser" eller kan ses som miljöskadligt.

Och så ska kravet på enhetlig strandlinje, det som försvårar t.ex. bastubyggnader bredvid vattnet, luckras upp. Det här gäller dock bara inom själva byaområdena.

NTM-centralerna styrning försvagas

En stor förändring är att NTM-centralerna i praktiken förlorar sin vetorätt mot kommunernas markanvändning i de fall som inte har riks- eller landskapsomfattande verkningar.

Mirkka Saarela, regeringssekreterare vid Miljöministeriet medger visserligen att det kan vara svårt att definiera hur stora verkningarna är.

- Vi måste avgöra det från fall till fall.

Sommarbostäder ska också kunna omvandlas till året-om-bostäder enbart med bygglovsansökan.

- Det förutsätter visserligen att kommunen först anger i byggnadsordningen de områden där man kan ändra bostädernas användning utan undantagstillstånd.

Kan kommunerna använda makten ansvarsfullt?

Alla är inte nöjda.

Pasi Kallio, jurist vid Finlands naturskyddsförbund är rädd för att när NTM-centralerna spelas ut faller ansvaret på miljöorganisationerna att värna om naturvärdena.

- Vem försäkrar det allmänna och miljöns bästa i planläggningen? Jag är rädd för att det kommer variera mycket hur bra kommunerna lyckas planera sin markanvändning.

- Vilka risker finns det i att det blir friare för kommunerna?

- Det kan hända att man bygger mera och tar snabbare beslut och att värdefulla miljöer försvagas.

- Kommunerna får mer makt och mer ansvar, vi får se hur de använder det.

Professor Erland Eklund: Ingen risk för vilda västern

Enligt Erland Eklund, professor emeritus i landsbygdsforskning, är regeringens planer i linje med en marknadsliberalistisk avregleringstrend som man redan i många år har kunnat se.

- Särskilt tydligt är det att man ytterligare vill minska statliga myndigheters möjligheter att påverka och överflytta allt det väsentliga till kommunal nivå, säger Eklund.

Kommunernas prövningsrätt och rätt att fatta beslut utökas på flera punkter, säger Eklund.

- Det är en stor uppgift för massmedierna och de kommunala politikerna att hålla koll på vad som händer.

I förslaget vill man satsa just på hypermarknader. Vad har det för inverkan på utvecklingen inom kommunerna?

- Det är en utveckling som har pågått redan, de riktigt stora hypermarknaderna har tenderat att byggas där det finns utrymme i utkanterna av städerna, och bygger långt på privatbilismen. Den utvecklingen fortsätter, det blir mera fritt fram för den typen av lösningar. De gamla tankarna om att service framför allt ska finnas i centrumområden finns inte med som ideologi i den nya lagen.

Regeringen vill också göra det lättare att bygga tätare vid stränder. Är det en bra eller dålig sak?

- Vad som är bra och dåligt på lång sikt är inte så lätt att säga. I många landskommuner kommer man att tycka att det är bra. Sedan får man antagligen lösningar som inte tillfredsställer alla intressenter. Den tydliga tanken här är att kommunerna vet bäst.

Riskerar det att bli rena rama vilda västern när det nu byggs ute i kommunerna?

- Nej, det gör det inte. I grunden har vi fortfarande kommunernas makt över markplaneringen, säger Eklund.

Erland Eklund intervjuades av Johannes Tabermann.

Diskussion om artikeln