Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Larsmo satsar på barn och unga - rekordstor investeringsbudget

Från 2016
Två tonåriga flickor sitter med ryggen mot kameran på en brygga i sommartid.
Bildtext En stor del av nästa års investeringsbudget i Larsmo satsar på barn och ungdomar. Arkivbild.
Bild: YLE/Nella Nuora

Larsmo fokuserar på barn och ungdomar nästa år. Kommunen ståtar med en rekordstor investeringsbudget där många projekt är inriktade på just barn och unga.

Även verksamheten kommer att fokusera på de unga. Bland annat vill man lyfta fram satsningarna på ett utomhusdaghem och satsning på förbyggande och hälsofrämjande barn- och ungdomsaktiviteter tillsammans med tredje sektorn.

Nästa år är jubileumsår i dubbel bemärkelse för Larsmo, som både firar kommunens 150-årsjubileum och Finlands 100-årsjubileum.

- Det blir en hel del festligheter kring teman där vi försöker inkludera alla kommuninvånare, säger kommundirektör Gun Kapténs.

gun kapténs
Bildtext Gun Kapténs
Bild: Yle/Henrik Leppälä

Rekordstor investeringsbudget

Investeringsbudgeten är rekordstor nästa år. 13,1 miljoner euro ska kommunen spendera på investeringar.

Den största enskilda posten är aktier för 5,9 miljoner euro som kommunen löser in i det nya Centrumhuset. Det handlar om lokaler för biblioteket och hälsovårdsmottagningen i Larsmo.

- Det är totalekonomiskt mera fördelaktigt att lösa in aktier i byggnaden. Vi har ingått ett hyresavtal med dem som bygger och vi har möjligheter att lösa in till ett överenskommet pris. Det kommer vi att utnyttja, säger Kapténs.

Bygget i Larsmo
Bildtext Centrumhuset i Larsmo
Bild: YLE/Chanette Härus

I investeringsbudgeten finns också 1,8 miljoner för att påbörja ombyggnaden av Cronhjelmskolan. Då biblioteket flyttar ut, ska köket flytta in i det utrymme som då frigörs. Även en del förändringar ska göras i huset.

1,9 miljoner ska gå till färdigställande av byggprojekt som pågår i Bosund som gäller skola, förskola, daghem och bibliotek.

600 000 euro är reserverade för en lättrafikled från Gertruds till Finnäs längs Västerbyvägen.

800 000 euro reserveras i investeringsbudgeten för konstgräsplan. Byggstarten är redan i år, men största delen sker nästa år.

- Konstgräsplanen ökar aktivitetsmöjligheterna, liksom biblioteket där nya kunder och låntagare kan hitta fram till det kulturutbud som bjuds, säger Kapténs.

Många goda år

- Allmänt har vi ett bra utgångsläge för vår budgetering. Vi har några år haft överskott, drygt 13 miljoner. Också i år får vi ett överskott. Men skuldbördan kommer att dubblas då vi har så mycket investeringar, säger Kapténs.

Skuldbördan blir 24 miljoner euro i slutet av nästa år, vilket betyder cirka 4 500 euro per invånare.

- Det innebär att man de närmaste åren måste minska på investeringstakten för att kunna minska skuldbördan. Investeringsnivån sjunker betydligt under åren som följer, säger Gun Kapténs.

Larsmo bibehåller sin kommunalskattesats på 19,5.

Statsandelarna utgör en stor post i budgeten. I och med statandelsreformen från 2015 minskade summan med 400 000. Men det jämnar ut sig i och med att regeringen tog in ett anslag som de ger till kommuner med skärgårdsdel. Larsmo beviljas 600 000 till i statsandel för skärgårdstillägget.

Verksamhetskostnader nästa år uppgår till 30 miljoner euro. Skatteinkomsterna beräknas bli 14,6 miljoner euro. Larsmo får 13,7 miljoner euro i statsandelar. Resultatet är 200 000 euro på plus.

Diskussion om artikeln